zware metalen

 • Verkeerd gebruik van immobilisaat heeft risico’s voor het milieu, zoals uitspoelen van zware metalen naar het grondwater. Immobilisaat is een mengsel van (afval)stoffen. Door bindmiddel en andere additieven toe te voegen, worden de verontreinigingen fysisch of chemisch gebonden. Dat proces heet immobilisatie. (OD Regio Arnhem, 27 juni)
  Lees meer: odregioarnhem.nl

 • Het verschil tussen de via het luchtmeetnet gemeten hoeveelheden metalen en PAK in de IJmond en de berekeningen met gegevens van milieujaarverslagen en Emissieregistratie van Tata Steel is grotendeels verklaard. Dit is het resultaat van de expertmeeting die is gehouden naar aanleiding van de publicatie van het RIVM-rapport ‘Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmondregio’ in januari van dit jaar. (Noord-Holland, 13 juli)
  Lees meer: noord-holland.nl

 • Hét hoofdpijndossier van de gemeente Bunschoten en waterschap Vallei en Veluwe lijkt verleden tijd: de vervuilde Westdijk is schoon en opgeknapt. Na bijna zes jaar aanmodderen is de twee kilometer lange dijk voorzien van schoon zand dat het achterland de komende tientallen jaren tegen het water moet beschermen. “Ik ben niet trots op waarom we hier nu staan, maar wel trots op het uiteindelijke resultaat”, aldus heemraad Patrick Gaynor van waterschap Vallei en Veluwe. (RTV Utrecht, 11 juli)
  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Om milieuschade te voorkomen moet er iets gebeuren met de bult staalslakken op een oude vuilstort in Eerbeek. Toch blijft actie tot nu toe uit, tot ergernis van omwonenden. "Ondertussen sijpelt het maar door, je wil toch geen zware chemicaliën in je grond hebben?" (Omroep Gelderland, 22 april)

  Lees meer: gld.nl

 • De sanering van vervuild havenslib in een groot deel van natuurgebied Broekpolder in Vlaardingen lijkt er echt van te komen. Nu ook de gemeente Vlaardingen daar geld voor beschikbaar stelt, is het miljoenenproject financieel afgedekt. (AD, 23 maart)

  Lees meer: ad.nl

 • Er is méér mis rondom de oude stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek, die in het verleden is gebruikt voor het storten van afval door de lokale papierindustrie. In het grondwater zijn verhoogde concentraties van zware metalen en aluminium aangetroffen. Zorgelijk, vindt de provincie Gelderland. Die dreigt daarom met dwangsommen. (de Gelderlander, 28 februari)
  Lees meer: gelderlander.nl

 • Drieduizend vrachtwagens aan vervuilde grond, daar zat Bunschoten-Spakenburg vijf jaar lang mee opgescheept. Het waterschap gebruikte het als versteviging van de Westdijk, maar de grond bleek vervuild met zouten, zware metalen en de kankerverwekkende stof benzeen. Al in 2016 kwam de vervuiling aan het licht, maar het dorp moest tot eind dit jaar wachten op een oplossing. In dit artikel blikken we terug op dit peperdure hoofdpijndossier. (RTV Utrecht, 20 december)

  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • De huidige normstelling blijkt onvoldoende geschikt om thermisch gereinigde grond (TGG) veilig in het milieu te gebruiken. In de praktijk blijkt dat er te veel zware metalen en zouten in het grond- en oppervlaktewater terecht kunnen komen. Deze stoffen kunnen het ecosysteem verstoren. Ook blijkt TGG nog schadelijke stoffen te bevatten zoals benzeen. De gevonden concentraties leveren geen gevaar op voor de gezondheid van mensen. (Bodemplus, 8 november)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Terneuzense raadsleden maken zich zorgen over de honderdduizenden tonnen thermisch gereinigde grond (TGG) die naast het terrein van grondrecycler Beelen bij Westdorpe ligt. De grond, waarvan onduidelijk is of er nog verontreiniging inzit, ligt onbedekt waardoor eventuele vervuiling kan doorsijpelen naar het grondwater. (Omroep Zeeland, 28 september)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Bij voetbalclub Sarto zit volgens de stichting Kom Van Dat Gras Af al een zinkverontreiniging in de grond, door korrels die buiten het veld belanden. (BD 10 september)

  Lees meer: bd.nl

 • De hoeveelheden schadelijke stoffen die neerdalen in de omgeving van Tata Steel zijn vele tientallen malen hoger dan in gebieden verder weg van de grote staalfabriek in Wijk aan Zee. Zó erg zelfs, dat bij langdurige blootstelling het IQ van kinderen tot 12 jaar negatief wordt beïnvloed. Dat blijkt uit een tweede gezondheidsonderzoek van het RIVM waarbij op 420 plekken neergedaalde stof is opgeveegd en onderzocht. Buiten én binnen. (Brabants Dagblad, 2 september)
  Lees meer: bd.nl

 • In neergedaald stof onder de rook van Tata Steel zijn metalen en andere schadelijke stoffen gevonden in concentraties die twintig tot honderd keer hoger uitvallen dan buiten de regio. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat vooral waarschuwt voor de blootstelling van kinderen aan lood. (Parool, 2 september)
  Lees meer: parool.nl

 • Het is misschien wel een van de meest bijzondere onderdelen van de restauratie van de Stadswallen in Zaltbommel: het herstel van de binnengracht in de hoek van de Zandstraat en de Gamersche Poort. Maar ook een project met kopzorgen: de plek is in gebruik geweest als vuilnisbelt en daardoor is bodemvervuiling ontstaan. (Brabants Dagblad, 10 juni)
  Lees meer: bd.nl

 • Ruim veertig jaar geleden was Lekkerkerk opeens wereldnieuws: een hele woonwijk bleek te zijn gebouwd op verontreinigde grond. Wassenaar zou binnenkort wel eens een tweede Lekkerkerk kunnen worden. (Wassenaarders, 9 april)

  Lees meer: wassenaarders.nl

 • Afgelopen zondagavond werd op NPO2 een aflevering van ‘De vuilnisman’ uitgezonden, waarin werd ingezoomd op de lozing van afvalwater op de Maas van Chemelot. (Bie Os omroep, 7 april)

  Lees meer: bieos-omroep.nl

 • De bomen op het talud van de A16 bij de Rijsbergseweg in Breda, dat is opgebouwd van bodemas van verbrand huisafval, hebben geen schade toegebracht aan de afdekfolie. Dat is althans volgens de gemeente Breda de ‘verwachting‘. Bewoner Harold van der Valk die de zaak aanhangig heeft gemaakt, schakelt zelf een bureau in om bodemmonsters te nemen. (BN De Stem, 9 maart)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Tata Steel gaat 300 miljoen euro investeren in de aanpak van milieu-overlast. Dat maakt de staalfabriek dinsdagochtend bekend in een persbericht. Er is een maatregelenpakket samengesteld dat onder de naam Rooadmap+ met onmiddellijke ingang wordt uitgevoerd, aldus het staalconcern. (NH Nieuws, 8 december)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Het Openbaar Ministerie gaat staalfabrikant Tata Steel strafrechtelijk vervolgen wegens de zogeheten grafietregens, schrijft de Volkskrant. (Het Parool, 22 oktober)

  Lees meer: parool.nl

 • In juli heeft de gemeente De Ronde Venen 400 gezinnen met jonge kinderen een brief gestuurd. Zij maken kans om hun tuin te laten onderzoeken op de aanwezigheid van lood. Zij wonen in een gebied met toemaakdek waar verhoogde loodgehalten in de bodem kunnen voorkomen. Veel van de gezinnen hebben zich al opgegeven voor het gratis bodemonderzoek in hun tuin. Er zijn nog een paar onderzoeksplekken vrij. Aanmelden kan tot zondag 9 augustus. Inwoners die een brief hebben ontvangen, kunnen zich opgeven via de link in de brief. Zij hebben voorrang bij dit onderzoek. Andere geïnteresseerden kunnen bellen met de gemeente. (Meerbode, 4 augustus)
  Lees meer: meerbode.nl

 • Het grondwater in Ede-Zuid is vervuild met een cocktail van giftige stoffen. Vooral een hoge concentratie sulfaat, maar ook zware metalen als zink en nikkel en zeer giftige chloorverbindingen. Mogelijk zit er zelfs dioxine in de grond, dat bij het RIVM op de lijst Extreem Risicovolle Stoffen staat. Dit is in een van de peilbuizen aangetroffen. (Gelderlander, 29 juli)
  Lees meer: gelderlander.nl