zzs

 • Dat heeft de gemeente bekendgemaakt naar aanleiding van een bodemonderzoek. Dat onderzoek is ingesteld in het gebied waar in 1992 een F-16 straaljager van de vliegbasis Twenthe is neergestort. Bij het blussen is blusschuim gebruik met de chemische stof Pfas. Recent is bekend geworden dat Pfas schadelijk is voor mens en natuur. Het bodemonderzoek in de Hasseler Es is uitgevoerd door bureau TTE Consultants. (Tubantia, 12 april)
  Lees meer: tubantia.nl

   

 • De Zuid-Limburgse gemeente Beekdaelen adviseert inwoners om voorlopig geen grondwater te gebruiken, omdat dit mogelijk verontreinigd is met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Er wordt nu uitgezocht of dat inderdaad zo is. Het drinkwater dat WML uit diep grondwater wint, is veilig. (H2O Waternetwerk, 11 april)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Nieuw TNO-onderzoek naar zeer zorgwekkende stoffen op Nederlandse luchthavens zegt volgens deskundigen weinig. Het beantwoordt nog steeds niet de vraag hoe ernstig de situatie is voor medewerkers en omwonenden, terwijl die volgens Omgevingsrecht-deskundigen gemakkelijk is te onderzoeken. Het TNO-rapport bevat dan ook “veel informatie, veel teksten en zelfs ook tabellen, maar weinig zinvolle informatie waar men wat aan heeft qua effecten op de gezondheid”, stelt Omgevingsrecht-deskundige Han ter Maat. (BNNVARA, 11 april)
  Lees meer: bnnvara.nl

   

 • De Zuid-Limburgse gemeente Beekdaelen raadt inwoners af gebruik te maken van grondwater. Dat komt doordat het grondwater vlak over de grens in Duitsland verontreinigd is. Voordat inwoners weer veilig grondwater kunnen gebruiken, moet er eerst meer duidelijkheid komen over de omvang van de verontreiniging, vindt de gemeente. (NOS, 7 april)
  Lees meer: nos.nl

   

 • Bij het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan zijn grote partijen met PFOS vervuilde grond gevonden die in een aantal gevallen dringend gesaneerd moeten worden. Toch hoeft Schiphol dat van de provincie niet te doen. Ons bezwaar tegen dit wegkijken is afgewezen: SchipholWatch is niet-ontvankelijk verklaard. (Schipholwatch, 5 april)
  Lees meer: schipholwatch.nl

 • Een meerderheid van de Kamer eist dat het kabinet voor de zomer een overzicht geeft van de belangrijkste PFAS-uitstoot in Nederland. Het gaat om uitstoot naar water, lucht en bodem. PFAS worden ook wel forever chemicals genoemd, omdat ze niet of nauwelijks afbreekbaar zijn in het milieu. Nu er meer bekend is over de gevaren van PFAS en er een nieuw advies ligt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, wil de Kamer vergunningen van bedrijven die PFAS mogen lozen, opnieuw tegen het licht houden. (BNNVARA, 4 april)
  Lees meer: bnnvara.nl

   

 • Het bedrijf Custom Powders in Helmond moet binnen een jaar beginnen met het saneren van een met PFAS verontreinigd bedrijfsterrein in de Brabantse gemeente. De Raad van State verwierp een beroep van de poederbewerker tegen deze door de gemeente opgelegde maatregel woensdag. (Reformatorisch dagblad, 5 april)
  Lees meer: rd.nl

 • Chemiebedrijf Chemours heeft op 31 maart de nieuwe waterzuiveringsinstallatie Aquarius in Dordrecht officieel geopend. Het hart bestaat uit actiefkoolfiltratie met zes karakteristieke silo’s van het Belgische Desotec. “We lozen nu slechts 1 gram HFPO-DA per dag op het gemeentelijk riool”, gaf plantmanager An Lemaire tijdens de opening aan.(Waterforum, 6 april)
  Lees meer: waterforum.net

   

 • De uitstoot van zeer zorgwekkende (lees: kankerverwekkende) stoffen door vliegtuigen is duizenden keren hoger dan de norm die geldt voor andere industriële bedrijven. Minister Harbers is geschrokken en belooft de Tweede Kamer zo snel mogelijk maatregelen te nemen. (Schipholwatch, 31 maart)
  Lees meer: schipholwatch.nl

 • Dat het PFAS regent op Antarctica is al niet zo best, maar dat de forever chemicals ook in ons drinkwater zitten, is helemaal onprettig en vooral ongezond. Gelukkig hebben wetenschappers een manier gevonden om ons water te zuiveren. (Scientias, 27 maart)
  Lees meer: scientias.nl

   

 • Warmtepompen zijn slecht voor het klimaat. Weinig mensen realiseren zich dat. Dat komt omdat ze werken op F-gassen, zogenaamde superbroeikasgassen die vaak vele duizenden keren zo sterk zijn als CO2. Deze gassen zitten onder andere in koelkasten, airco’s, warmtepompen of het hoogspanningsnet. Het Europese Parlement stemde voor een wet die het gebruik van deze gassen moet stoppen. (Duurzaam Nieuws, 30 maart)
  Lees meer: duurzaamnieuws.nl

   

 • PFAS-kunststoffen zijn ontzettend nuttig en worden gebruikt voor veel consumentenproducten. Het nadeel is dat deze stoffen nagenoeg niet afbreken in het milieu en giftig kunnen zijn voor mens en milieu. UvA-onderzoeker Mohammad Sadie vond PFAS in al het Nederlands drinkwater en hoopt op strengere wet- en regelgeving rondom PFAS gebruik. (Folia, 24 maart)
  Lees meer: folia.nl

   

 • Om de gezondheid van omwonenden van Chemours te beschermen wil de provincie Zuid-Holland “maximaal streng blijven en steeds binnen de wet de uiterste ruimte opzoeken om nog strenger te zijn”. Dan kan je de rechter op je pad vinden. (Afval Online, 21 maart)
  Lees meer: afvalonline.nl

   

 • ,,Natuurlijk gaan we door. Het is harder nodig dan ooit.’’ Joop Keesmaat en zijn medestrijders van de actiegroep Gezondheid Vóór Alles zijn vastberaden: ze blijven gewoon uit protest elke zaterdag vervuilde grond uit Sliedrecht voor de poort van Chemours storten. (AD, 18 maart)
  Lees meer: ad.nl

   

 • SLIEDRECHT – In Sliedrecht komen gehaltes voor tot 100 µg/kg voor PFOA. “Wat betekent dat de norm van 60 µg/kg soms wordt overschreden. In deze gevallen moet de bodem van een nieuwbouwlocatie voorafgaand aan of tijdens de nieuwbouw worden gesaneerd”, schrijft vrijdag 17 maart 2023 wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) van Milieu in een College Informatiebrief (CIb) aan de leden van de gemeenteraad. (Sliedrecht24, 17 maart)
  Lees meer: sliedrecht24.nl

   

 • De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden staan vandaag tegenover chemiebedrijf Chemours in de rechtszaal. Zij stellen de chemiereus aansprakelijk voor de schade in hun gemeenten door de uitstoot van PFAS en willen dat Chemours aansprakelijkheid erkent en hen schadeloos stelt. (RTL Nieuws, 14 maart)
  Lees meer: rtlnieuws.nl

   

 • Hoe onderzoek je zo effectief mogelijk waar bronnen van PFAS zich bevinden? Die vraag stond centraal in het onderzoeksplan dat één van IMD’s medewerkers vorig jaar afrondde. De uitkomst van het onderzoek was dat passieve monstername met Diffusive gradient in thin films (DGT) techniek goede kans maakt om dergelijke bronnen op te sporen. (Waterforum, 14 maart)
  Lees meer: waterforum.net

 • Er komt een verbod op PFAS-houdende producten. Ook in sommige brandblusmiddelen zit PFAS verwerkt, zoals in de veel gebruikte sproeischuimblussers. Wat houdt het verbod op PFAS nu concreet in? En wanneer krijgen bezitters van blussers nu werkelijk te maken met de gevolgen van deze maatregel? Paraat speelt alvast in op deze ontwikkeling. (Beveiliging nieuws, 15 maart)

  Lees meer: beveiligingnieuws.nl

   

 • Voedselproducenten moeten sinds januari producten als vis, vlees en eieren verplicht controleren op PFAS. In de nieuwe wetgeving is de toegestane hoeveelheid van vier soorten poly- en perfluoralkylstoffen wettelijk vastgesteld. “Bedrijven analyseren vaker en uitgebreider op PFAS dan voorheen, soms tot vijf keer zo veel.” Op 29 maart is er een VMT webinar over dit onderwerp. (VMT, 13 maart)
  Lees meer: vmt.nl

   

 • Aannemer HAZ Infra overweegt juridische stappen tegen de gemeente Midden-Groningen. Die beëindigde 27 februari het contract met de aannemer. (Dagblad van het noorden, 8 maart)
  Lees meer:dvhn.nl