zzs

 • Waterschap Zuiderzeeland is, in samenwerking met Witteveen+Bos, Cyclopure, Waternet en Hollandse Delta, recent gestart met een pilot op awzi Lelystad. Hier wordt Dexsorb, een nieuwe adsorbens op basis van maïs, getest om PFAS en medicijnresten uit afvalwater af te vangen. Deze pilot is een direct resultaat van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater. Dat richt zich op het stimuleren van nieuwe en verbeterde verwijderingstechnieken van microverontreinigingen voor waterschappen. (Waterforum, 7 maart)
  Lees meer: waterforum.net

   

 • Kan Chemours in Dordrecht blijven als tenminste de uitstoot van PFAS naar nul wordt gebracht? Of ziet u de chemische fabriek liever vertrekken uit de stad? De Dordtse politiek is in elk geval van mening dat de PFAS-uitstoot volledig naar nul moet. Maar Chemours Dordrecht uit, is het pakkie an van de provincie Zuid-Holland zijn. Onze lezers zeggen: ‘Blijven, maar onder strengere controles.’ (AD, 5 maart)
  Lees meer: ad.nl

   

 • De brandweer van Schiphol blijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld in de grootschalige vervuiling met nauwelijks afbreekbare en veelal zeer giftige PFAS-verbindingen op en rond het vliegveld. (Schipholwatch, 2 maart)
  Lees meer: schipholwatch.nl

 • Buurtbewoners van een oude stortplaats in Kruisem, die in 2021 werd afgedekt met een betonnen plaat, zijn bezorgd over alarmerende resultaten die in een bodemonderzoek zijn opgedoken. (MSN, 2 maart)
  Lees meer:msn.com

   

 • Voor het eerst is in kaart gebracht in welke mate Europa vervuild is door per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS), een familie van giftige verbindingen die in een groot aantal producten en toepassingen worden gebruikt. Dankzij een ongekende samenvoeging van gegevens biedt de 'Forever Pollution Map' inzicht in de 'hotspots' en tot nu toe onbekende locaties van productie, gebruik en vervuiling door de 'forever chemicals'. Vooral in Vlaanderen is 'geen wit plekje meer te vinden'. (MSN, 24 februari)
  Lees meer: msn.com

   

 • Wc-papier bevat volgens Amerikaans onderzoek kleine hoeveelheden PFAS. De chemische stoffen komen waarschijnlijk in het papier terecht doordat het vaak wordt gemaakt van gerecycled papier waar ook PFAS in zitten, leggen de wetenschappers uit in een publicatie van de American Chemical Society. Ze pleiten voor nader onderzoek, omdat al het wc-papier dat wordt doorgespoeld opgeteld weleens een "significante" bijdrage kan leveren aan de totale PFAS-vervuiling van rioolwater. (BNNVARA, 1 maart)
  Lees meer: bnnvara.nl

   

 • Bedrijven in Noord-Holland die lozen op het riool krijgen te maken met aangescherpte controles op de lozing van probleemstoffen. In de opstartfase van het initiatief worden eerst 90 bedrijven gecontroleerd. Later wordt dit aantal uitgebreid. Deze aanpak moet tot meer grip leiden op probleemstoffen die met bedrijfsafvafwater worden geloosd. (H2O Waternetwerk, 26 februari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Bij meer dan 330 dierensoorten in het wild zijn de chemische stoffen PFAS aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag is gepubliceerd door de belangenorganisatie Environmental Working Group (EWG). Alarmerend, noemt bioloog Annemarie van Wezel de resultaten. "Het toont opnieuw aan hoe hardnekkig deze stoffen zijn." (RTL Nieuws, 22 februari)
  Lees meer: rtlnieuws.nl

   

 • Bij de provincie Zeeland zijn de afgelopen dagen de eerste vier meldingen van financiële PFAS-schade binnengekomen. (PZC, 19 februari)
  Lees meer: pzc.nl

   

 • De bodem van de moestuintjes in het duingebied van Egmond bevat licht verhoogde concentraties van de giftige stof PFAS. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN. "Dit kan betekenen dat er in de gewassen van deze tuinen meer PFAS terecht komt dan wenselijk is", meldt Provincie Noord-Holland. (NH Nieuws, 15 februari)
  Lees meer: nhnieuws.nl

   

 • Oasen en Evides willen dat een onafhankelijke instantie de PFAS-lozingen door Chemours op de Beneden-Merwede gaat monitoren. Hiervoor pleiten ze in hun beroep dat ze hebben aangetekend tegen de nieuwe waterwetvergunning van RWS. De beide drinkwaterbedrijven willen zekerheid dat de gestelde immissie-eis van 4,4 nanogram per liter bij hun drinkwaterinnamelocaties niet wordt overschreden. (Waterforum, 10 februari)
  Lees meer: waterforum.net

   

 • Het is ondanks pfas veilig om te zwemmen in de Westerschelde, zeggen GGD Zeeland en de provincie Zeeland. Rijkswaterstaat deed afgelopen jaar verschillende metingen naar pfas op zwemlocaties in de Westerschelde. (NOS, 10 februari)
  Lees meer: nos.nl

   

 • In Helmond is een strijd gaande. Inzet? De sanering van een volkstuincomplex waar gif in de grond zit. Sommige tuinders zijn voorstanders, maar het bestuur wil een nieuw bodemonderzoek. Want uit een rapport blijkt dat het gifpercentage met meer dan de helft is afgenomen. En als dit doorzet dan wordt er een norm gehaald en is geen sanering meer nodig, zegt het bestuur. (NPO radio 1, 10 februari)
  Lees meer: nporadio1.nl

   

 • Nederland heeft samen met vier andere Europese landen een voorstel ingediend om 10.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen (pfas) te verbieden. Twee jaar geleden werd het voorstel al aangekondigd. Pfas-stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. (NOS, 7 februari)
  Lees meer: nos.nl

   

 • Het RIVM maakt zich zorgen over de PFAS-afvalverwerking door het Vlaamse bedrijf Indaver, net over de grens met Nederland. Dat blijkt uit een niet openbaar advies van het RIVM aan de Nederlandse overheid dat in het bezit is van Zembla. Het RIVM stelt dat het ‘duidelijk’ is dat een deel van de PFAS-stoffen door het bedrijf niet worden vernietigd. Het instituut vindt dat de werkwijze van Indaver daarmee ‘een gevaar’ vormt voor de verspreiding van de giftige stoffen naar de omgeving. (BNNVARA, 7 februari)
  Lees meer: bnnvara.nl

   

 • De rechtbank van Amsterdam heeft staalproducent Tata Steel woensdag twee boetes opgelegd van in totaal 110.000 euro vanwege het overtreden van milieuregels. Tussen 2018 en 2021 heeft het Indiase bedrijf in IJmuiden zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan onder meer het „niet voorkomen van stofverspreiding, het lozen van afvalspoelwater in de Buitenhaven” en het „onvoldoende treffen van maatregelen om mogelijke bodemverontreiniging te voorkomen”. (NRC, 9 februari)
  Lees meer: nrc.nl

   

 • In Nederland willen we als overheid de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) terugdringen vanwege de schadelijke effecten voor de volksgezondheid en ons milieu. In korte tijd is er veel veranderd in wetgeving over deze stoffen. Hierdoor was er geen actueel beeld van welke ZZS vrijkomen bij bedrijven. Daarom maakte de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) in onze opdracht een inventarisatie bij de 226 bedrijven die vallen onder provinciaal toezicht. (Provincie Gelderland, 31 januari)
  Lees meer: gelderland.nl

 • De Vereniging voor waterbedrijven (Vewin) is bezorgd over hoge concentraties PFAS in het Nederlandse deel van de Maas en wil een strengere aanpak. Het water van de Maas wordt in ons land gebruikt voor de productie van drinkwater. Het Nederlandse deel bevat hogere concentraties giftige PFAS dan in België. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Vewin is uitgevoerd door KWR Water Research. De concentraties nemen tussen het Belgische Luik en het Nederlandse Drimmelen met 50 procent toe. (BNNVARA, 31 januari)
  Lees meer: bnnvara.nl

   

 • In ongekend scherpe woordeomroepzeeland.nln schrijft Hulst haar frustratie en woede over de gang van zaken rond de ontpoldering van de Hedwigepolder van zich af. De minister van natuur en stikstof Christianne van der Wal krijgt er flink van langs in een 'brief van afkeuring, dan wel treurnis'. Hulst hekelt de Haagse arrogantie, die voor een kloof zorgt tussen "Randstad en Randland". (Omroep Zeeland, 2 februari)
  Lees meer: 

 • De verontreiniging van water met perfluor- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) komt overal in Europa voor. Dat geldt voor verschillende typen water zoals oppervlaktewater, grondwater, oevergrondwater en regenwater. Aangezien deze wateren ook bronnen vormen voor drinkwater worden ook verhoogde concentraties PFAS in drinkwater aangetroffen. In een aantal landen zoals Zweden en Italië heeft dat al geleid tot het sluiten van drinkwaterwinningen of het versneld aanpassen van de zuivering. (H2O Waternetwerk, 30 januari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl