zzs

 • HELMOND - De sanering van met giftig PFAS verontreinigde volkstuintjes aan de Sluisdijk leidt tot verstoorde verhoudingen tussen de tuinierders. De gemeente Helmond maakt zich daar althans zorgen over. Maar het bestuur van de volkstuinen ontkent de onderlinge spanningen. (ED, 28 januari)
  Lees meer: ed.nl

   

 • Schiphol mag in afwachting van een vergunning alvast grond die is vervuild met PFAS opslaan. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft besloten het gebruik van de opslag tijdelijk te gedogen. Dat gebeurt „bij hoge uitzondering”, benadrukt de dienst. Die moet nog een definitief besluit nemen over de vergunningaanvraag, maar ziet wel „concreet zicht op legalisatie.” (Haarlems Dagblad, 24 januari)
  Lees meer: haarlemsdagblad.nl

 • Het Amerikaanse chemieconcern 3M, dat ook een fabriek heeft in Zwijndrecht bij Antwerpen, schrapt 2500 banen vanwege moeilijke marktomstandigheden. Onduidelijk is of er ook banen in België verdwijnen. (Provinciale Zeeuwse Courant, 24 januari)
  Lees meer: pzc.nl

   

 • MOERDIJK – Havenbedrijf Moerdijk heeft in 2021 38 procent meer afval geproduceerd. Ook een jaar eerder was er veel meer afval, terwijl terugdringen van de afvalstroom beleid is. Gemeente noch havenbedrijf reageren inhoudelijk. Ook een reactie van de provincie blijft uit. Onafhankelijk Moerdijk gaat vragen stellen. (AD, 24 januari)
  Lees meer:  ad.nl

   

 • PFAS zijn giftig en vormen een bedreiging voor de gezondheid en het milieu. Over die PFAS (afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen) debatteert de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op donderdag 2 februari 2022 van 15.00 tot 19.00 uur met de ministers Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. (Tweedekamer.nl, 28 januari)
  Lees meer: tweedekamer.nl

   

 • De bodemonderzoekers zijn verbaasd dat er ondanks saneringen alsnog PFAS in de grond in de Hengelose woonwijk de Hasseler Es is gevonden. De schadelijke stof is afgelopen najaar in een proefmonster aangetroffen. Naar aanleiding van die resultaten, is vandaag het grootschalige onderzoek begonnen. (RTV Oost, 23 januari)
  Lees meer: rtvoost.nl

 • PFAS is een blijvertje in het Vlaamse beleidslandschap. Maar ondertussen wordt het stilaan tijd om ook andere chemicaliën met een scherp oog te gaan bekijken. In Europa regelt de REACH-wetgeving het op de markt brengen van chemicaliën. Deze richtlijn wordt dit jaar herzien. Preventie wordt cruciaal: chemicaliën kunnen pas groen licht krijgen als ze bewezen volledig veilig zijn voor mens en milieu. Maar hoe moet dat dan concreet? (Bond Beter Leefmilieu, 20 januari)
  Lees meer: bondbeterleefmilieu.nl

 • Talrijke bodemrapporten geven aan dat er sprake is van ernstige PFAS-vervuiling rond de Zwanenburgbaan op Schiphol. Het college van Haarlemmermeer erkent dit, maar stelt dat het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid of het milieu. Die conclusie is nogal voorbarig. (Schipholwatch, 22 januari)
  Lees meer: schipholwatch.nl

 • SLIEDRECHT – De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft woensdagavond 18 januari 2023 in twee inloopsessies uitleg gegeven over het (aanvullende) moestuinonderzoek naar concentraties PFAS in gewassen, grond en -water. De bijeenkomst vond plaats in partycentrum De Lockhorst aan de Sportlaan. Enkele tientallen belangstellenden bezochten de beide sessies. (Sliedrecht24.nl, 19 januari)
  Lees meer: sliedrecht24.nl

   

 • Van de toppen van de Himalaya tot aan de Noordelijke IJszee, PFAS duikt overal op. Maar vooral in ons eten en drinken kan het schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo kunnen we beter niet te veel lokaal gevangen zoetwatervis eten. (Scientias, 17 januari)
  Lees meer: scientias.nl

   

 • Een lading Nederlands afval met daarin het schadelijke PFAS mag alsnog naar België worden gebracht om daar te worden vernietigd. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) trok de toestemming daarvoor eind vorig jaar in. De Belgische verwerker Indaver vecht dat aan bij de Raad van State. In afwachting van een uitspraak geeft de Raad voorlopig toestemming voor de export van het materiaal. (BNNVARA, 13 januari)
  Lees meer: bnnvara.nl

   

 • Nederland heeft vrijdag met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een voorstel ingediend om per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) te beperken in het kader van REACH, de chemicaliënverordening van de Europese Unie. Het restrictieverzoek moet de opmaat zijn tot een verbod op gebruik en productie van de stoffen. (H2O Waternetwek, 14 januari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • DRECHTSTEDEN - Het RIVM deed eerder onderzoek naar PFAS in groenten en fruit uit moestuinen in de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden. In dezelfde moestuinen is ook grond en water uit de sloot, regentonnen en grondwater onderzocht op PFAS. Dit onderzoek is inmiddels ook afgerond. Het advies: alle moestuineigenaren kunnen regen- en kraanwater gebruiken voor het water geven van de (moes)tuin. Niet iedereen kan slootwater gebruiken. (Papendrecht.net, 11 januari)

  Lees meer: papendrecht.net

 • De provincie Noord-Brabant wil voorkomen dat er meer PFAS in waterwingebieden terechtkomt. Ook veel Zeeuwen krijgen hun drinkwater uit deze Brabantse bronnen. (AD, 27 december)
  Lees meer:  ad.nl

   

 • SLIEDRECHT Ook de laatste zaterdag van dit jaar ging de Sliedrechtse actiegroep ‘Gezondheid voor Alles’ weer naar Chemours in Dordrecht om daar voor de 144ste keer als symbolisch protest tegen de voortdurende uitstoot van kankerverwekkende PFOA/PFAS/GenX stoffe een aantal emmers met door dat bedrijf vervuilde Sliedrechtse grond terug te storten. (Het Kompas, 2 januari)
  Lees meer: hetkompassliedrecht.nl

   

 • Waterschap Brabantse Delta gaat een nieuwe beoordeling maken voor het lozen van PFS-houdend afvalwater in de Westerschelde door chemiebedrijf Sabic in Bergen op Zoom. Dit afvalwater loopt door een afvoerleiding van het waterschap. Afgelopen voorjaar meldde Sabic aan de provincie Noord-Brabant jaarlijks circa 50 kilo PFAS in de Westerschelde te lozen. Het bedrijf meldde daarbij te werken aan een sterke vermindering van de lozingen. (Groene Ruimte)
  Lees meer: groeneruimte.nl

   

 • Uit dit RIVM-onderzoek blijkt dat ongeveer 20 procent van de bestrijdingsmiddelen in Nederland ZZS bevatten. (Zorgkrant, 27 december)
  Lees meer:zorgkrant.nl

 • De PFAS-regels voor bodem van de provincie Noord-Holland zijn aangescherpt. Aanleiding is nieuwe kennis over PFAS. (Provincie Noord-Holland, 21 december)
  Lees meer: noord-holland.nl

   

 • De fabriek van van Chemours (vroeger DuPont) in Dordrecht stootte tot 2012 de PFAS verbinding PFOA uit. Ook de verbinding PFOS komt veel voor in Nederlandse bodems. Uit nieuw TNO-onderzoek nabij de fabriek blijkt dat PFOA mobieler is dan PFOS en de komende jaren zal uitspoelen naar het grondwater. De PFOS-stoffen zullen langer in de toplaag van de bodem blijven zitten. (H2O Waternetwerk, 20 december)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • De medische beroepsgroep zou zich meer moeten uitspreken over de gezondheidsrisico’s van PFAS en het gebruik ervan aan banden moeten leggen. Deze oproep doen drie artsen samen met de Stichting Tegengif, een organisatie die onderzoek doet naar dagelijkse blootstelling aan schadelijke chemicaliën, donderdag in artsenvakblad Medisch Contact. In het artikel wijzen de artsen op de gezondheidsrisico’s van PFAS voor de huidige en toekomstige generaties. (BNNVARA, 15 december)
  Lees meer: bnnvara.nl