zzs

 • Den Haag kan zich opmaken voor opnieuw een mogelijk grote demonstratie tegen het kabinet. Bouw- en infra-ondernemers hebben voor woensdag 30 oktober een landelijke actiedag aangekondigd, die moet plaatsvinden op het Malieveld. Op Facebook hebben zich in een paar dagen al meer dan duizend deelnemers gemeld en vele duizenden mensen zijn geïnteresseerd. (NOS, 20 oktober)

  Lees meer: nos.nl

 • Het ging deze week vooral over stikstof, maar de bouwsector breekt zich ook het hoofd over een andere stof: PFAS. Bedrijven die rivieren en sloten uitbaggeren, grond verplaatsen of bijvoorbeeld wegen bouwen kunnen door deze stof niet aan het werk. (NOS, 19 oktober)

  Lees meer: nos.nl

 • Staatssecretaris Van Veldhoven gaat nog dit jaar praktische werkconferenties organiseren om aannemers, baggeraars, gemeenten en andere betrokkenen te wijzen op de mogelijkheden die er zijn voor het gebruik van grond waarin PFAS zit. (Reformatorisch Dagblad, 18 oktober)

  Lees meer: rd.nl

 • Op veel plaatsen in de regio is het moeilijk geworden grond te storten. De oorzaak zijn nieuwe regels voor de behandeling van vervuilde grond. Dat blijkt uit een rondgang van ‘De Gelderlander’ langs gemeenten en inzamelpunten. (De Gelderlander, 21 oktober)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Voor PFAS (per- en polyfluoralkyl stoffen) zijn op dit moment geen duidelijke, officiële interventiewaarden voorhanden. De huidige ad-hoc interventiewaarden uit de RIVM-rapporten uit 2016 voor PFOS en uit 2018 voor PFOA zijn achterhaald door de recente publicatie van risicogrenzen voor PFAS. Voor een goede inschatting van risico’s en saneringsnoodzaak bij historische gevallen is behoefte aan goed onderbouwde toetsingswaarden op interventiewaardeniveau.

  De maatgevende risicogrenswaarden zijn op een enkele uitzondering na inmiddels bekend en de methodiek van het afleiden van interventiewaarden ligt eveneens vast (NOBO 2008). Als Expertisecentrum PFAS hebben we op basis van deze methodiek het interventiewaardeniveau of het indicatieve niveau voor ernstige verontreiniging (INEV) voor PFOS, PFOA en GenX afgeleid. (Expertisecentrum PFAS, 17 oktober)

  Lees meer: expertisecentrumpfas.nl

 • Gemeenten moeten direct actie ondernemen om de vervuiling met PFAS op hun grond in kaart te brengen, zodat afgegraven grond weer naar gronddepots vervoerd kan worden. Dat zegt belangenvereniging Transport- en Logistiek Nederland (TLN). Volgens TLN weten overheden zich geen raad met de PFAS-regels. (Binnenlands Bestuur, 17 oktober)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De kunstgrasbranche neemt de signalen over Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat giftige PFAS-stoffen in de vezels van kunstgras zijn aangetroffen serieus, maar vindt dat het niet nodig is om ongerust te worden. ,,Die stofjes zitten ook in Tefal-pannen en daar eten we al tientallen jaren uit. Bovendien controleert het RIVM het kunstgras regelmatig.” (De Stentor, 17 oktober)

  Lees meer: destentor.nl

 • De herinrichting van de Hoeverstraat en Zandstraat in Westerhoven heeft een half jaar vertraging opgelopen, doordat bij bodemonderzoek in beide straten zinkassen werden aangetroffen. (Eindhovens Dagblad, 15 oktober)

  Lees meer: ed.nl

 • In welke producten zijn de onverwoestbare chemische PFAS-stofjes allemaal verwerkt? Dat laat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitzoeken. GroenLinks wil bovendien van de minister weten of de giftige stoffen, die in de bouwwereld in Oost-Nedeland voor grote problemen zorgen, in kunstgrasvelden voorkomen. (De Stentor, 14 oktober)

  Lees meer: destentor.nl

 • Het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben de regels voor de hoeveelheid PFAS voor grond aangepast en hiermee lijkt er naast stikstof nog een probleem te ontstaan voor de woningbouw in Zuidplas. (Gouwe IJssel Nieuws, 14 oktober)

  Lees meer: gouweijsselnieuws.nl

 • PFAS, een verzameling van chemische stoffen, legt op grote schaal bedrijven stil; baggeraars, grondverkopers, hoveniers en ook de bouw- en transportsector hebben een groot probleem. (Trouw, 13 oktober)

  Lees meer: trouw.nl

 • Het zit in anti-aanbakpannen, in waterafstotende kleding, aan de binnenkant van pizzadozen zelfs: de stof PFAS. Het is na stikstof een nieuwe bedreiging voor bouwprojecten en onderhoud van infrastructuur. (NOS, 12 oktober)

  Lees meer: nos.nl

 • Een integrale aanpak van de PFAS-stofgroep in grond en baggerspecie vereist een samenhangend beleid op het gebied van water, bodem, afval en lucht. Daarvoor zijn meetgegevens nodig die nu door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzameld en geanalyseerd worden. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris wil van het huidige tijdelijke handelingskader toe naar een definitief kader voor PFAS. (Groene Ruimte, 10 oktober)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • In de Meeslouwerplas in het recreatiegebied Vlietland is waarschijnlijk vervuilde bagger en mogelijk ook het giftige PFAS gestort. Dat leidt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland onder meer af uit een uitzending van het programma Zembla. De partij heeft er vragen over gesteld aan het provinciebestuur en wil dat de stort van vervuilde grond onmiddellijk stopt. (Het krantje online, 10 oktober)

  Lees meer: hetkrantje-online.nl

 • In de Noordoostpolder nemen 20 akkerbouwers en bollentelers rondom Espel maatregelen om de bodemkwaliteit van de percelen te verbeteren en emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf perceel en erf te verminderen. (Akkerwijzer, 10 oktober)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Op 9 oktober 2019 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een kamerbrief verstuurd over het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Daarbij gaat zij in op knelpunten die in de praktijk spelen en geeft zij een doorkijk naar een definitief handelingskader in de loop van 2020. (Bodem+, 10 oktober)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Door de aanwezigheid van schadelijke PFAS-stoffen in de bodem ligt veel grondwerk stil. De branchevereniging luidt de noodklok: een massaontslag onder baggeraars, grondverzetbedrijven en hoveniers dreigt. Waar kennen we dat van? Juist, de stikstofcrisis. Die legt ook duizenden bouwprojecten lam. Welke banen staan er op de tocht? (De Stentor, 10 oktober)

  Lees meer: destentor.nl

 • Provincie Gelderland moet boeren en loonwerkers ondersteunen bij het nemen van maatregelen om uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in waterwinningsgebied te verminderen. (Nieuwe oogst, 10 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak’s) , olie, asbest en pcb’s. Dat zit allemaal in de grond onder een weilandje aan de Winterdijk in Sprang-Capelle. De sanering staat gepland voor 2020. (BD, 9 oktober)

  Lees meer: bd.nl

 • De grond- en baggerwereld in Oost Nederland ligt al maanden plat vanwege onverwoestbare PFAS-stoffen. Alhoewel, onverwoestbaar? Amerikaanse onderzoekers hebben een bacterie ontdekt die de stoffen grotendeels afbreekt: ‘Acidimicrobium bacterium A6'. Hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer is hoopvol: ,,Dit is echt héél verrassend, het zou een doorbraak kunnen zijn.’’ (De Stentor, 5 oktober)

  Lees meer: destentor.nl