zzs

 • Kort na de publicatie van het Tijdelijk handelingskader PFAS stroomden bij ons de eerste reacties, vragen en zorgen binnen. In algemene zin is de conclusie dat het tijdelijk handelingskader gevolgen heeft voor het opereren van bedrijven en overheden.

  Het Expertisecentrum wil de reacties graag inventariseren en bundelen. Enerzijds om gerichte verbetervoorstellen richting ministerie te kunnen doen, anderzijds om methoden te ontwikkelen waarmee de markt om kan gaan met de ontstane situatie. Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.

  Uw reacties kunt u mailen naar Simone Schipper, secretariaat Expertisecentrum PFAS:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Expertisecentrum PFAs, 18 juli)

  Memo consequenties tijdelijk handelingskader PFAS

  Lees meer: expertisecentrumpfas.nl

 • Zuivelproducten uit de gemeente Molenlanden zijn nagenoeg vrij van de giftige stoffen PFOA en GenX, zegt de Voedsel en Warenautoriteit na onderzoek. Alleen in eieren zit een verwaarsloosbaar klein beetje PFOA. (RTV Rijnmond, 17 juli)

  Lees meer: rtvrijnmond.nl

 • Het was even niet mogelijk voor inwoners om hun zand en grond naar de scheidingsstations te brengen. Moesten wij dinsdag nog melden geen zand en grond meer in te kunnen nemen op de scheidingsstations, vandaag hebben we al een oplossing. (GAD, 17 juli)

  Lees meer: gad.nl

 • Zand en grond inleveren op een van de vier scheidingsstations van de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD)? Vergeet het maar. De GAD is per direct gestopt met het innemen van zand en grond op de stations in Hilversum, Huizen, Bussum en Weesp. (Weesper Nieuws, 16 juli)

  Lees meer: weespernieuws.nl

 • PFOS en PFOA zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stoffen behoren tot de groep poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) en zijn door mensen gemaakt. Deze stoffen zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door fabrieksemissies en incidenten, zijn PFAS in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater. (RIVM, 15 juli)

  Lees meer: rivm.nl

 • De gemeente Halderberge laat aanvullend bodemonderzoek uitvoeren naar de grond aan de Bornhemweg in Oudenbosch. (BN De Stem, 15 juli)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Het huidige stringente beleid voor het hergebruik van grond en baggerspecie die is verontreinigd met stoffen waarvoor nog geen toepassingsnormen zijn ontwikkeld, zorgt in het geval van PFAS-houdende grond en baggerspecie voor stagnatie bij werkzaamheden waarbij grond en baggerspecie vrijkomt. Dit leidt momenteel in de praktijk tot problemen in het kader van projecten in de grond-, weg- en waterbouw omdat de vrijkomende grond en baggerspecie niet kan worden afgezet. Deze stagnatie leidt tot aanzienlijke maatschappelijke kosten, doordat baggerwerkzaamheden worden uitgesteld en bijvoorbeeld infrastructurele werken en woningbouwprojecten vertragen of stil komen te liggen. (Tweede kamer, 8 juli)

  Lees meer: tweedekamer.nl

 • Voorlopige uitkomsten pilot project ‘Bezien watervergunningen’ beschikbaar. (VEMW, 8 juli)

  Lees meer: vemw.nl

 • Industriële lozingen van opkomende stoffen in de rivieren vormen een risico voor de drinkwaterproductie. Denk maar aan de GenX-affaire in Dordrecht en omstreken. Harrie Timmer, hydrologisch onderzoeker bij Oasen, zet zich in voor nieuw beleid. ‘Preventie is het belangrijkste.’ (H2O Waternetwerk, 6 juli)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De Tweede Kamer heeft vanmiddag een aantal moties aangenomen voor spuitvrije zones tussen woningen en bloembollenvelden. Dat was al langere tijd een nadrukkelijke wens van bewoners van de gemeente Westerveld en gemeenteraadsfracties. (RTV Drenthe, 4 juli)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek, gebruikt door Chemours, zijn door het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) aangewezen als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Zowel de Gemeente Dordrecht als de Rijksoverheid zijn tevreden met dit besluit. (Dordrecht.net, 1 juli)

  Lees meer: dordrecht.net

 • In 2023 moet Nederland voldoen aan Europese normen over waterkwaliteit, milieu en voedselveiligheid. Om die normen te kunnen halen is beleid ingezet om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw terug te dringen. (NPO Radio 1, 30 juni)

  Lees en luister meer: nporadio1.nl

 • Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen legt de stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek, gebruikt door het Dordtse chemiebedrijf Chemours, aan banden. Toepassing van deze stoffen wordt nu aan strikte regels gebonden. (AD, 27 juni)

  Lees meer: ad.nl

 • Het ingezette beleid om de vervuiling van water met bestrijdingsmiddelen terug te dringen, levert niet de beoogde effecten op. Overschrijding van de waterkwaliteitsnormen neemt wel af, maar minder dan de doelstelling, blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving. (H2O Waternetwerk, 22 juni)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Er komen steeds meer nieuwe toxische bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht. De huidige meetmethoden van laboratoria brengen de aanwezigheid en concentratie echter maar beperkt in kaart. (Waterform, 21 juni)

  lees meer: waterforum.net

 • Twee speeltuintjes in West-Friesland hebben teveel lood in de bodem om ze als 'veilig' te beschouwen voor de jongste leeftijdgroep, 0-6 jaar. Dat blijkt uit onderzoek dat dit jaar is gedaan naar lood in de bodem bij ruim 370 speelplekken in de West-Friese gemeenten. (Westfries weekblad, 25 juni)

  Lees meer: westfriesweekblad.nl

 • Steeds meer boeren nemen maatregelen om te zorgen voor schoon water. Dit gebeurt bijvoorbeeld door bufferstroken bij akkerranden aan te leggen of door aanpassingen op landbouwmachines. Dit zorgt ervoor dat er minder bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de sloten terecht komen en dat de bodem schoner wordt, laat Provincie Groningen weten. (Dagblad van het Noorden, 21 juni)

  Lees meer: dvhn.nl

 • De normen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater worden nog te vaak overschreden. Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de nota 'Gezonde groei, duurzame opbrengst'. Het is echter onduidelijk hoe vaak en voor hoeveel stoffen de normen precies worden overschreden. De schadelijkste middelen kunnen namelijk niet nauwkeurig genoeg worden gemeten. (Groene Ruimte, 24 juni)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • De drinkwaterkwaliteit in Nederland loopt gevaar doordat boeren nog altijd volop landbouwgif gebruiken. Beloftes van het kabinet om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen terug te dringen, worden niet waargemaakt. (AD, 21 juni)

  Lees meer: ad.nl

 • Tata Steel zegt in een brief aan alle medewerkers dat het RIVM-rapport over de grafietregens in Wijk aan Zee van begin deze maand onvolledig is, meldt NH Nieuws dat de brief in handen heeft. (Nu.nl, 20 juni)

  Lees meer: nu.nl