zzs

 • Nederland heeft samen met vier andere Europese landen een voorstel ingediend om 10.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen (pfas) te verbieden. Twee jaar geleden werd het voorstel al aangekondigd. Pfas-stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. (NOS, 7 februari)
  Lees meer: nos.nl

   

 • Het RIVM maakt zich zorgen over de PFAS-afvalverwerking door het Vlaamse bedrijf Indaver, net over de grens met Nederland. Dat blijkt uit een niet openbaar advies van het RIVM aan de Nederlandse overheid dat in het bezit is van Zembla. Het RIVM stelt dat het ‘duidelijk’ is dat een deel van de PFAS-stoffen door het bedrijf niet worden vernietigd. Het instituut vindt dat de werkwijze van Indaver daarmee ‘een gevaar’ vormt voor de verspreiding van de giftige stoffen naar de omgeving. (BNNVARA, 7 februari)
  Lees meer: bnnvara.nl

   

 • De rechtbank van Amsterdam heeft staalproducent Tata Steel woensdag twee boetes opgelegd van in totaal 110.000 euro vanwege het overtreden van milieuregels. Tussen 2018 en 2021 heeft het Indiase bedrijf in IJmuiden zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan onder meer het „niet voorkomen van stofverspreiding, het lozen van afvalspoelwater in de Buitenhaven” en het „onvoldoende treffen van maatregelen om mogelijke bodemverontreiniging te voorkomen”. (NRC, 9 februari)
  Lees meer: nrc.nl

   

 • In Nederland willen we als overheid de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) terugdringen vanwege de schadelijke effecten voor de volksgezondheid en ons milieu. In korte tijd is er veel veranderd in wetgeving over deze stoffen. Hierdoor was er geen actueel beeld van welke ZZS vrijkomen bij bedrijven. Daarom maakte de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) in onze opdracht een inventarisatie bij de 226 bedrijven die vallen onder provinciaal toezicht. (Provincie Gelderland, 31 januari)
  Lees meer: gelderland.nl

 • De Vereniging voor waterbedrijven (Vewin) is bezorgd over hoge concentraties PFAS in het Nederlandse deel van de Maas en wil een strengere aanpak. Het water van de Maas wordt in ons land gebruikt voor de productie van drinkwater. Het Nederlandse deel bevat hogere concentraties giftige PFAS dan in België. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Vewin is uitgevoerd door KWR Water Research. De concentraties nemen tussen het Belgische Luik en het Nederlandse Drimmelen met 50 procent toe. (BNNVARA, 31 januari)
  Lees meer: bnnvara.nl

   

 • In ongekend scherpe woordeomroepzeeland.nln schrijft Hulst haar frustratie en woede over de gang van zaken rond de ontpoldering van de Hedwigepolder van zich af. De minister van natuur en stikstof Christianne van der Wal krijgt er flink van langs in een 'brief van afkeuring, dan wel treurnis'. Hulst hekelt de Haagse arrogantie, die voor een kloof zorgt tussen "Randstad en Randland". (Omroep Zeeland, 2 februari)
  Lees meer: 

 • De verontreiniging van water met perfluor- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) komt overal in Europa voor. Dat geldt voor verschillende typen water zoals oppervlaktewater, grondwater, oevergrondwater en regenwater. Aangezien deze wateren ook bronnen vormen voor drinkwater worden ook verhoogde concentraties PFAS in drinkwater aangetroffen. In een aantal landen zoals Zweden en Italië heeft dat al geleid tot het sluiten van drinkwaterwinningen of het versneld aanpassen van de zuivering. (H2O Waternetwerk, 30 januari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • HELMOND - De sanering van met giftig PFAS verontreinigde volkstuintjes aan de Sluisdijk leidt tot verstoorde verhoudingen tussen de tuinierders. De gemeente Helmond maakt zich daar althans zorgen over. Maar het bestuur van de volkstuinen ontkent de onderlinge spanningen. (ED, 28 januari)
  Lees meer: ed.nl

   

 • Schiphol mag in afwachting van een vergunning alvast grond die is vervuild met PFAS opslaan. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft besloten het gebruik van de opslag tijdelijk te gedogen. Dat gebeurt „bij hoge uitzondering”, benadrukt de dienst. Die moet nog een definitief besluit nemen over de vergunningaanvraag, maar ziet wel „concreet zicht op legalisatie.” (Haarlems Dagblad, 24 januari)
  Lees meer: haarlemsdagblad.nl

 • Het Amerikaanse chemieconcern 3M, dat ook een fabriek heeft in Zwijndrecht bij Antwerpen, schrapt 2500 banen vanwege moeilijke marktomstandigheden. Onduidelijk is of er ook banen in België verdwijnen. (Provinciale Zeeuwse Courant, 24 januari)
  Lees meer: pzc.nl

   

 • MOERDIJK – Havenbedrijf Moerdijk heeft in 2021 38 procent meer afval geproduceerd. Ook een jaar eerder was er veel meer afval, terwijl terugdringen van de afvalstroom beleid is. Gemeente noch havenbedrijf reageren inhoudelijk. Ook een reactie van de provincie blijft uit. Onafhankelijk Moerdijk gaat vragen stellen. (AD, 24 januari)
  Lees meer:  ad.nl

   

 • PFAS zijn giftig en vormen een bedreiging voor de gezondheid en het milieu. Over die PFAS (afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen) debatteert de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op donderdag 2 februari 2022 van 15.00 tot 19.00 uur met de ministers Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. (Tweedekamer.nl, 28 januari)
  Lees meer: tweedekamer.nl

   

 • De bodemonderzoekers zijn verbaasd dat er ondanks saneringen alsnog PFAS in de grond in de Hengelose woonwijk de Hasseler Es is gevonden. De schadelijke stof is afgelopen najaar in een proefmonster aangetroffen. Naar aanleiding van die resultaten, is vandaag het grootschalige onderzoek begonnen. (RTV Oost, 23 januari)
  Lees meer: rtvoost.nl

 • PFAS is een blijvertje in het Vlaamse beleidslandschap. Maar ondertussen wordt het stilaan tijd om ook andere chemicaliën met een scherp oog te gaan bekijken. In Europa regelt de REACH-wetgeving het op de markt brengen van chemicaliën. Deze richtlijn wordt dit jaar herzien. Preventie wordt cruciaal: chemicaliën kunnen pas groen licht krijgen als ze bewezen volledig veilig zijn voor mens en milieu. Maar hoe moet dat dan concreet? (Bond Beter Leefmilieu, 20 januari)
  Lees meer: bondbeterleefmilieu.nl

 • Talrijke bodemrapporten geven aan dat er sprake is van ernstige PFAS-vervuiling rond de Zwanenburgbaan op Schiphol. Het college van Haarlemmermeer erkent dit, maar stelt dat het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid of het milieu. Die conclusie is nogal voorbarig. (Schipholwatch, 22 januari)
  Lees meer: schipholwatch.nl

 • SLIEDRECHT – De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft woensdagavond 18 januari 2023 in twee inloopsessies uitleg gegeven over het (aanvullende) moestuinonderzoek naar concentraties PFAS in gewassen, grond en -water. De bijeenkomst vond plaats in partycentrum De Lockhorst aan de Sportlaan. Enkele tientallen belangstellenden bezochten de beide sessies. (Sliedrecht24.nl, 19 januari)
  Lees meer: sliedrecht24.nl

   

 • Van de toppen van de Himalaya tot aan de Noordelijke IJszee, PFAS duikt overal op. Maar vooral in ons eten en drinken kan het schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo kunnen we beter niet te veel lokaal gevangen zoetwatervis eten. (Scientias, 17 januari)
  Lees meer: scientias.nl

   

 • Een lading Nederlands afval met daarin het schadelijke PFAS mag alsnog naar België worden gebracht om daar te worden vernietigd. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) trok de toestemming daarvoor eind vorig jaar in. De Belgische verwerker Indaver vecht dat aan bij de Raad van State. In afwachting van een uitspraak geeft de Raad voorlopig toestemming voor de export van het materiaal. (BNNVARA, 13 januari)
  Lees meer: bnnvara.nl

   

 • Nederland heeft vrijdag met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een voorstel ingediend om per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) te beperken in het kader van REACH, de chemicaliënverordening van de Europese Unie. Het restrictieverzoek moet de opmaat zijn tot een verbod op gebruik en productie van de stoffen. (H2O Waternetwek, 14 januari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • DRECHTSTEDEN - Het RIVM deed eerder onderzoek naar PFAS in groenten en fruit uit moestuinen in de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden. In dezelfde moestuinen is ook grond en water uit de sloot, regentonnen en grondwater onderzocht op PFAS. Dit onderzoek is inmiddels ook afgerond. Het advies: alle moestuineigenaren kunnen regen- en kraanwater gebruiken voor het water geven van de (moes)tuin. Niet iedereen kan slootwater gebruiken. (Papendrecht.net, 11 januari)

  Lees meer: papendrecht.net