zzs

 • Gele akkers, je ziet ze rond deze tijd op veel plekken in Gelderland. De akkervelden zijn besproeid met een omstreden bestrijdingsmiddel met glyfosaat, zoals Roundup. Het middel is al lange tijd onderwerp van een felle discussie en roept veel vragen op bij kijkers en luisteraars van Omroep Gelderland. Daarom de belangrijkste vijf vragen én antwoorden op een rij. (Omroep Gelderland, 9 april)

  Lees meer: omroepgelderland.nl

 • Al meerdere jaren is er commotie over PFAS, perfluoralkylstoffen, waarvan PFAS (perfluoroctaansulfonzuur) en PFOA (perfluoroctaanzuur) de meest bekende zijn. Het gaat om koolwaterstoffen, al dan niet geheel verzadigd met fluor, en met een polaire staart: een alcohol, carbonzuur, sulfonzuur, fosforzuur, etc.
  Er zijn meer dan 6000 verbindingen bekend, die voor allerlei doeleinden worden gebruikt, als hulpstof voor de productie van teflon en fluor-rubbers, in blusschuim, textiel en tapijten, de galvanische industrie, bestrijdingsmiddelen en zelfs make-up.

 • In drinkwaterbronnen zijn op grote schaal sporen van gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten aangetroffen, blijkt uit een overzichtsstudie van KWR. Daarom wordt gepleit voor een grotere rol van het drinkwaterbelang in het landelijk en regionaal beleid voor deze middelen. (H2O Waternetwerk, 3 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • NEN publiceerde 12 maart op de site de eerste internationale ISO-norm voor het meten van medicijnen, -resten en -afbraakproducten in drink-, oppervlakte- en gezuiverd afvalwater. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer staat er positief tegenover, maar mist een aantal zaken om goed het verwijderingsrendement van nieuwe zuiveringstechnologieën bij rwzi’s te bepalen. (Waterforum, 28 maart)

  Lees meer: waterforum.net

 • Stichting Het Wantij werd in 2005 opgericht vanwege de vele dreigende en daadwerkelijke aantastingen van natuur-, landschappelijke- en milieuwaarden in het stroomgebied van het Wantij. (Dordrecht.net, 3 april)

  Lees meer: dordrecht.net

 • Medicijnresten in het oppervlaktewater nemen toe. We lozen heel wat medicijnafval door de wc en door het afvoerputje. Zo'n 90% van alle medicijnresten wordt geloosd door huishoudens. Het overige deel komt van zorginstellingen en ziekenhuizen. Ook resten van diergeneesmiddelen dragen een beetje bij. Bovendien kom er via rivieren en kanalen uit het buitenland medicijnresten in ons oppervlaktewater. Ons drinkwater wordt uit oppervlakte- (35%) en grondwater (65%) gezuiverd en onttrokken. (Radar, 1 april)

  Lees meer: radar.avrotros.nl

 • De fractie van D66 vraagt bij het college van B&W aandacht voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de lelieteelt. In gemeente De Fryske Marren zou het volgens de partij gaan om ruim tweehonderd hectare aan tuinbouwgrond voor bloembollen en -knollen. (Balkster Courant, 28 maart)

  Lees meer: balkstercourant.nl

 • De gemeente Goes start over twee maanden met het afgraven van de vervuilde grond bij vier verschillende speeltuintjes in de gemeente. Daarvoor houdt de gemeente twee informatieavonden; een op 11 april in Goes-Oost en een op 16 april in Kloetinge. (Omroep Zeeland, 28 maart)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Er is niets mis met de groenten die worden gekweekt in een moestuincomplex vlakbij Custom Powders aan de Grasbeemd in Helmond. Ondanks dat het bedrijf GenX uitstoot, zijn de groenten gewoon eetbaar. Zelfs in het allerergste geval word je er niet ziek van, maakte de gemeente maandag bekend. (Omroep Brabant, 25 maart)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Een uitgestelde klus kost de gemeente Haaren een lieve duit. 50.000 euro om precies te zijn. De nieuwe verharding aan de Helvoirtseweg stond op de gemeentelijke planning van afgelopen jaar. Maar de voorbereiding van dat karwei duurde langer dan gedacht. Nu kost dat karwei geen 175.000 maar 225.000 euro. (Brabants Dagblad, 23 maart)

  Lees meer: bd.nl

 • Het oppervlaktewater tussen de A15 en het Lingebos bij Spijk is ernstig vervuild met zware metalen. Dat blijkt uit meetresultaten van Waterschap Rivierenland. De gemeente West Betuwe raadt het gebruik van gebruik van en contact met grond- en oppervlaktewater in dit gebied ten strengste af. (De Gelderlander, 23 maart)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • In 2022 gaat Oasen grondwater ontzilten met de waterzuiveringstechniek RO/Reverse Osmosis (omgekeerde osmose), zo meldt De Klaroen op 20 maart. Het artikel vermeldt niet of Oasen omgekeerde osmose ook gaat toepassen voor het zuiveren van oppervlaktewater. (Papendrecht.net, 21 maart)

  Lees meer: papendrecht.net

 • Het is opvallend stil rond de financiële positie van de waterschappen. Ze staan voor 8 miljard euro in het krijt. Tijd om die schulden weg te gaan werken. (Dagblad van het Noorden, 18 maart)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Progressief Halderberge wil weten hoe het gemeentebestuur communiceert over de vervuilde grond op het terrein van de voormalige Reuzelaar-basisschool. De raadsfractie is, net als eerder het CDA, onaangenaam verrast over de vertraagde woningbouw op dit perceel. (BN De Stem, 18 maart) 

  Lees meer: bndestem.nl

 • Omwonenden van zeventien speeltuintjes in Maassluis hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken over te hoge concentraties lood in de bodem. Volgens wethouder Gerard van der Wees is er geen reden om aan te nemen dat in de bodem van de speeltuinen dermate veel lood is verwerkt, dat er acuut gevaar is. (WOS, 18 maart)

  Lees meer: wos.nl

 • De PvdA wil dat de provincie in kaart gaat brengen hoe ernstig de vervuiling door bestrijdingsmiddelen van de Gelderse gronden precies is. Ook vraagt de partij het college van GS om duidelijk te maken wat er nu precies gedaan wordt om vervuiling van de grond tegen te gaan. Aanleiding voor de zojuist gestelde schriftelijke vragen zijn de uitkomsten van een bodemonderzoek dat omwonenden van lelieteeltbedrijven hebben laten uitvoeren. (Arnhemse Koerier, 17 maart)

  Lees meer: arnhemsekoerier.nl

 • Zwakke vloeren in de nieuwe school, waardoor de leerlingen van hot naar her verhuisden. Vervuilde grond onder de oude school De Lindenlommer en nu ook een bodemverontreiniging op het terrein van de andere voormalige school De Reuzelaar. Dat het scholendossier Hoeven niet rimpelloos is doorlopen is een understatement. (BN De Stem, 13 maart)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Omwonenden van DuPont en Chemours in Dordrecht vinden hondenpoep een groter probleem voor de leefbaarheid dan de uitstoot van stoffen als PFOA en GenX. Dat is opvallend, gezien alle ophef over de lozingen van de stoffen door de chemiebedrijven. Maar de manier van onderzoeken kan hier debet aan zijn. (RTV Rijnmond, 12 maart)

  Lees meer: rijnmond.nl

 • De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft in de Hoeksche Waard het onderzoek naar lood in de bodem bij speelplaatsen afgesloten. Het speeltuintje aan de Laning in Nieuw-Beijerland was de laatste van 116 speelplekken waar in de afgelopen maanden monsters genomen zijn. (BN De Stem, 26 februari)

  Lees meer: bndestem.nl

 • In de binnenstad van Amersfoort is sprake van verhoogde loodgehalten in de bodem. ,,Net zoals dat op heel veel andere plaatsen in Nederland het geval is schrijft de gemeente. (Lokaal De stad Amersfoort, 21 februari)

  Lees meer: de stadamersfoort.nl