zzs

 • De gemeente Goes start over twee maanden met het afgraven van de vervuilde grond bij vier verschillende speeltuintjes in de gemeente. Daarvoor houdt de gemeente twee informatieavonden; een op 11 april in Goes-Oost en een op 16 april in Kloetinge. (Omroep Zeeland, 28 maart)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Er is niets mis met de groenten die worden gekweekt in een moestuincomplex vlakbij Custom Powders aan de Grasbeemd in Helmond. Ondanks dat het bedrijf GenX uitstoot, zijn de groenten gewoon eetbaar. Zelfs in het allerergste geval word je er niet ziek van, maakte de gemeente maandag bekend. (Omroep Brabant, 25 maart)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Een uitgestelde klus kost de gemeente Haaren een lieve duit. 50.000 euro om precies te zijn. De nieuwe verharding aan de Helvoirtseweg stond op de gemeentelijke planning van afgelopen jaar. Maar de voorbereiding van dat karwei duurde langer dan gedacht. Nu kost dat karwei geen 175.000 maar 225.000 euro. (Brabants Dagblad, 23 maart)

  Lees meer: bd.nl

 • Het oppervlaktewater tussen de A15 en het Lingebos bij Spijk is ernstig vervuild met zware metalen. Dat blijkt uit meetresultaten van Waterschap Rivierenland. De gemeente West Betuwe raadt het gebruik van gebruik van en contact met grond- en oppervlaktewater in dit gebied ten strengste af. (De Gelderlander, 23 maart)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • In 2022 gaat Oasen grondwater ontzilten met de waterzuiveringstechniek RO/Reverse Osmosis (omgekeerde osmose), zo meldt De Klaroen op 20 maart. Het artikel vermeldt niet of Oasen omgekeerde osmose ook gaat toepassen voor het zuiveren van oppervlaktewater. (Papendrecht.net, 21 maart)

  Lees meer: papendrecht.net

 • Het is opvallend stil rond de financiële positie van de waterschappen. Ze staan voor 8 miljard euro in het krijt. Tijd om die schulden weg te gaan werken. (Dagblad van het Noorden, 18 maart)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Progressief Halderberge wil weten hoe het gemeentebestuur communiceert over de vervuilde grond op het terrein van de voormalige Reuzelaar-basisschool. De raadsfractie is, net als eerder het CDA, onaangenaam verrast over de vertraagde woningbouw op dit perceel. (BN De Stem, 18 maart) 

  Lees meer: bndestem.nl

 • Omwonenden van zeventien speeltuintjes in Maassluis hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken over te hoge concentraties lood in de bodem. Volgens wethouder Gerard van der Wees is er geen reden om aan te nemen dat in de bodem van de speeltuinen dermate veel lood is verwerkt, dat er acuut gevaar is. (WOS, 18 maart)

  Lees meer: wos.nl

 • De PvdA wil dat de provincie in kaart gaat brengen hoe ernstig de vervuiling door bestrijdingsmiddelen van de Gelderse gronden precies is. Ook vraagt de partij het college van GS om duidelijk te maken wat er nu precies gedaan wordt om vervuiling van de grond tegen te gaan. Aanleiding voor de zojuist gestelde schriftelijke vragen zijn de uitkomsten van een bodemonderzoek dat omwonenden van lelieteeltbedrijven hebben laten uitvoeren. (Arnhemse Koerier, 17 maart)

  Lees meer: arnhemsekoerier.nl

 • Zwakke vloeren in de nieuwe school, waardoor de leerlingen van hot naar her verhuisden. Vervuilde grond onder de oude school De Lindenlommer en nu ook een bodemverontreiniging op het terrein van de andere voormalige school De Reuzelaar. Dat het scholendossier Hoeven niet rimpelloos is doorlopen is een understatement. (BN De Stem, 13 maart)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Omwonenden van DuPont en Chemours in Dordrecht vinden hondenpoep een groter probleem voor de leefbaarheid dan de uitstoot van stoffen als PFOA en GenX. Dat is opvallend, gezien alle ophef over de lozingen van de stoffen door de chemiebedrijven. Maar de manier van onderzoeken kan hier debet aan zijn. (RTV Rijnmond, 12 maart)

  Lees meer: rijnmond.nl

 • De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft in de Hoeksche Waard het onderzoek naar lood in de bodem bij speelplaatsen afgesloten. Het speeltuintje aan de Laning in Nieuw-Beijerland was de laatste van 116 speelplekken waar in de afgelopen maanden monsters genomen zijn. (BN De Stem, 26 februari)

  Lees meer: bndestem.nl

 • In de binnenstad van Amersfoort is sprake van verhoogde loodgehalten in de bodem. ,,Net zoals dat op heel veel andere plaatsen in Nederland het geval is schrijft de gemeente. (Lokaal De stad Amersfoort, 21 februari)

  Lees meer: de stadamersfoort.nl

 • Er is vervuiling van perfluoroctaanzuur (PFOA) aangetroffen in de gemeente Zuidplas maar dat heeft geen gezondheidsrisico’s. Dat schrijft wethouder Verbeek in een informatienota aan de gemeenteraad van Zuidplas. (Gouwe IJssel Nieuws, 17 februari)

  Lees meer: gouweijsselnieuws.nl

 • GroenLinks wil opheldering over de opslag van GenX-afval in Dordrecht. Omdat een Italiaanse afvalverwerker failliet is komt met GenX vergiftigd afval terug naar Dordrecht. De provincie heeft Chemours toestemming gegeven om dat tijdelijk op haar terrein op te slaan. GroenLinks maakt zich daar zorgen over. (Het Kompas Sliedrecht, 14 februari)

  Lees meer: hetkompassliedrecht.nl

 • De Westdijk in Spakenburg zal voorlopig nog niet worden afgegraven. Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Bunschoten kwamen vorige week overeen dat het Plan van Aanpak niet op 1 maart 2019, maar een jaar later zal worden ingeleverd. De gemeente wil nu dat de dijk uiterlijk 1 november 2020 is afgegraven. (H2O Waternetwerk, 11 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • "Chemours heeft al in 2018 een verlaging van de emissie van GenX-stoffen bereikt waarmee het bedrijf binnen de limiet blijft die vanaf 1 januari 2019 geldt. Daarmee loopt het bedrijf tevens vooruit op het eigen schema van emissiereductie, dat moet leiden tot een afname van de emissies van GenX-stoffen naar lucht en water met ten minste 99% per eind 2020", meldt het Dordtse bedrijf. (Papendrechts Nieuwsblad, 6 februari)

  Lees meer: papendrechtsnieuwsblad.nl

 • Een aantal waterschappen hebben hun baggerwerkzaamheden tijdelijk op enkele locaties opgeschort omdat er mogelijk PFAS-verbindingen, zoals PFOS en PFOA in de bagger aanwezig zijn. (Unie van Waterschappen, 25 januari)

  Lees meer: uvw.nl

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan het opzetten van een opleiding voor vergunningverleners. Doel is om de kennis van de verleners over opkomende stoffen in het water te vergroten. (H2O Waternetwerk, 30 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Een aantal waterschappen, waaronder Delfland, heeft zijn baggerwerkzaamheden opgeschort omdat er mogelijk PFAS-verbindingen in de bagger zitten. Ze doen extra onderzoek naar aanwezigheid van de toxische stof en wachten op de risicogrenswaarden voor de verbindingen. (H2O Waternetwerk, 26 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl