zzs

 • Door de strenge PFAS-norm liepen de afgelopen twee maanden tal van bouwprojecten en baggerwerkzaamheden vast. Het kabinet komt nu met een soepelere norm. De vraag is of die op tijd komt. (NOS, 28 november)
  Lees meer: nos.nl

 • Maandenlang lagen bouwwerkzaamheden stil vanwege zorgen over pfas-chemicaliën in de bodem. Vrijdag presenteert het kabinet een nieuw pfas-beleid, dat de bouw weer op gang moet helpen. Hoe bepalen wetenschappers hoeveel pfas gevaarlijk zijn? En wanneer slaat verstandige voorzorg om in peperduur paniekvoetbal? Drie dilemma’s. (De Volkskrant, 28 november)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • Toen acteur Mark Ruffalo voor het eerst betrokken raakte bij de milieubeweging, zei hij dat hij "niet eens wilde dat mensen me een activist noemden, omdat activist toen een slecht woord was". "Ik heb sindsdien veel gedaan om het sexy te maken," grapte hij. Nu is de cirkel rond voor Ruffalo - hij speelt activist en milieuadvocaat Rob Bilott in de nieuwe film Dark Waters. De film beschrijft het besluit van Bilott in 1998 om de zaak van een boer uit West Virginia aan te nemen van wie het vee stierf na drinken van water dat was verontreinigd door een nabijgelegen chemische fabriek van DuPont. (Duurzaam Nieuws, 29 november)
  Lees meer: duurzaamnieuws.nl

 • Het kabinet presenteerde maatregelen in de aanpak van de stikstofcrisis. Het valt op dat er – anders dan eerder aangekondigd – géén maatregelen worden genomen om de bedrijven die te kampen hebben met stilvallende werkzaamheden een vangnet te bieden voor de personele kosten. (Brabants Dagblad, 28 november)
  Lees meer: bd.nl

 • Chemours in Dordrecht heeft de indirecte lozing van FRD-903 en PFOA naar de rwzi Dordrecht sinds begin 2017 met respectievelijk 99 en 97 procent gereduceerd. De proefinstallatie met onder meer actiefkoolfilters blijkt zo goed te werken dat Chemours 10 september een vergunning heeft aangevraagd voor een permanente, meer geautomatiseerde waterzuiveringsinstallatie. De provincie Zuid-Holland buigt zich nu over een besluit op de aanvraag. (Process Control, 28 november)
  Lees meer: processcontrol.nl

 • Er ligt onnodig veel grondwerk stil door de PFAS-problematiek. Niet elk project hoeft gestaakt te worden, stelt bodemexpert Gilbert Boerekamp van Rijkswaterstaat Bodem+, een helpdesk die overheden en marktpartijen helpt bij bodemvraagstukken. “Er kan véél meer dan wordt gedacht." (Cobouw, 27 november)
  Lees meer: cobouw.nl

 • In aanloop naar regelgeving rond poly- en perfluoralkylstoffen, vooral bekend onder de afkorting PFAS, werden eerder dit jaar tijdelijke normen van kracht. Het kabinet verwacht in december met een noodwet te komen. In aanloop naar een mogelijk hogere norm hebben diverse overheden aan de hand van metingen een tijdelijke norm ingesteld om projecten meer ademruimte te geven. (Stadszaken, 27 november)
  Lees meer: Stadszaken.nl

 • Momenteel wordt er in Nederland een aangescherpte norm voor poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) van 0,1 microgram gehanteerd. De Omgevingsdienst IJsselland heeft de gemeenten in de regio IJsselland voorgesteld een regionale achtergrondwaarde van 0,7 microgram PFAS per kilogram grond vast te stellen. Dit deed de dienst op basis van bodemonderzoek. Een deel van de gemeenten in IJsselland heeft ingestemd met deze aangepaste norm. Door de norm binnen de diverse gemeenten aan te passen kan het grondverzet in de regio worden hervat. (Groene Ruimte, 26 november)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Sweco publiceert vandaag een kaart van Nederland waarop de potentiële bronlocaties van PFAS zijn gemarkeerd. Onder de potentiële bronlocaties vallen onder meer industrieën, vliegvelden en brandweeroefenplaatsen. Met deze signaleringskaart brengt Sweco de mogelijke risico’s op aanwezigheid van sterk verhoogde PFAS gehalten in de bodem overzichtelijk in beeld. (Sweco, 25 november)
  Lees meer: sweco.nl

 • Decentrale overheden proberen hun grondvervuiling met Pfas zo snel mogelijk in kaart te brengen. Een nieuwe locatiekaart van PFAS-vervuiling in Nederland die ingenieursbureau Sweco vandaag publiceert, kan helpen om snel lokale en provinciale normen op te stellen. (Binnenlands Bestuur, 25 november)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Zodra er een (nieuwe) norm is voor de verplaatsing van licht met PFAS vervuilde grond is het probleem met dit chemische goedje nog niet opgelost, zo waarschuwt ingenieursadviesbureau Sweco. (Vastgoedmarkt, 25 november)
  Lees meer: vastgoedmarkt.nl

 • Eindhoven heeft het PFAS-monster getemd. Binnen de gemeentegrenzen mag nu weer met grond gereden worden, een gedeeltelijke oplossing voor bouwprojecten in de stad. (Eindhovens Dagblad, 23 november)
  Lees meer: ed.nl

 • Minister van Wonen en Milieu Van Veldhoven beantwoordde op 20 november 2019 Kamervragen over de consequenties van PFAS in de (water)bodem. (Bodem+, 21 november)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit bodemkwaliteit voor. De wijziging versnelt de totstandkoming van de voorbereidingsprocedure voor het nemen van besluiten tot vaststelling van een gebiedsspecifiek toetsingskader voor het toepassen van grond of baggerspecie die is verontreinigd met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Huidige problemen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie kunnen hiermee sneller worden opgelost. (Bodem+, 18 november)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • De persafdeling van de VU heeft iets nieuws bedacht om populaire wetenschappers enigszins te ontlasten: het lunchcollege voor journalisten. Gisteren gaf chemicus Jacob de Boer als eerste een college over PFAS. (Advalvas VU, 20 november)
  Lees meer: advalvas.vu.nl

 • Gemeenten in de regio weigeren vooralsnog de norm voor de chemische stoffen PFAS te verhogen, terwijl dat in heel Gelderland wel mogelijk is. Ze willen nog extra metingen verrichten of wachten tot 1 december, als het kabinet met een landelijke norm komt. Tot ergernis van bouwbedrijven. (Gelderlander, 21 november)
  Lees meer: gelderlander.nl

 • De gemeente Twenterand gaat tijdelijk ruimere normen hanteren voor PFAS. Daarmee sluit de gemeente aan bij de regio Twente die deze ruimere norm instelt om te zorgen dat het stagnerend grondverzet door kan gaan. (De Toren, 20 november)
  Lees meer: detoren.net

 • De provincie Noord-Holland verruimt de norm voor PFAS in de grond. PFAS staat voor de kunstmatige poly- en perfluoralkylstoffen, die de bodem vervuilen. De provincie laat daar fors meer van toe, om bepaalde (bouw)projecten meer speling te geven. (De Telegraaf, 20 november)
  Lees meer: telegraaf.nl

 • Amsterdam doet bodemonderzoek op kinderspeelplaatsen. We onderzoeken of er schadelijke hoeveelheden looddeeltjes in de grond zitten. Uit de eerste resultaten blijkt dat er op de meeste locaties geen risico is. Waar nodig treffen we maatregelen. (Gemeente Amsterdam, 20 november)
  Lees meer: amsterdam.nl

 • Een berg grond die klaar ligt voor de aanleg van een rotonde naar de Emmeloordse wijk Emmelhage wordt sinds deze week met een camera bewaakt. Ook zijn er hekken omheen geplaatst. Met de bewaking wil de gemeente voorkomen dat er illegaal grond bij wordt gestort. (Omroep Flevoland, 18 november)
  Lees meer: omroepflevoland.nl