woensdag 28 juli 2010

HAREN - Vorige week is in het buurtschap Essen het archeologisch bodemonderzoek gestart naar de overblijfselen van voormalig klooster Yesse. Het ging om een proefopgraving naar aanleiding van vondsten die er in het verleden gedaan zijn en op basis van kennis en ervaringen van de bewoners van het buurtschap. Het onderzoek vond plaats op initiatief van de provincie Groningen (Gemeente Haren, 27 juli).


Vondsten

Het onderzoek richtte zich met name op resten van het kloosterterrein. Doel is de vondsten zo goed mogelijk te beschermen.

Bescherming
Het bodemonderzoek is onderdeel van het Participatieproject Klooster Yesse. Dit project heeft als doel bewoners bij het (archeologische) verleden van hun woonplaats te betrekken en de archeologische waarde in kaart te brengen.

 

Daarnaast richt het zich op de bescherming van de archeologische resten in de bodem. Dit is een verplichting volgens de wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), die in 2007 van kracht is geworden. Deze wet houdt in dat er naar gestreefd wordt archeologische waardevolle resten zo veel mogelijk te behouden.