header bodemnieuws

SOEST - Dosco Baggerwerken heeft in de week van 10 januari de baggerwerkzaamheden in Soest hervat. Aan het einde van deze week wordt gestart met het aanleggen van een persleiding. De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van Waterschap Vallei & Eem. Eind april wordt het werk afgerond (Gemeente Soest, 18 januari).

Gestart wordt met baggeren bij het Slangenbosje en het Biezenveld aan de Peter van den Breemerweg. Deze bagger wordt per vrachtwagen afgevoerd naar een slibdepot buiten de gemeente Soest. Vervolgens worden de  watergangen bij het Griftland aan de Noorderweg gebaggerd. Deze bagger wordt per vrachtwagen afgevoerd naar het slibdepot aan de Veenzoom.

Het baggeren van de grote vijvers in de wijk Overhees en langs de Koningsweg start in de week van 17 januari (week 3). Deze bagger wordt met een zuigboot opgezogen en via een persleiding naar het opslagdepot aan de Veenzoom gespoten.

De bagger die naar het depot aan de Veenzoom gaat is niet verontreinigd en kan daarom zonder gevaar voor de volksgezondheid worden opgeslagen en na verloop van tijd gemengd worden met landbouwgrond.

Aan het einde van deze week start de aanleg van de persleiding. De persleiding zal grotendeels langs het fietspad liggen. Verder zal deze in de vijvers, door de duikers (betonnen waterdoorgang onder wegen) en in de bermen liggen. Hierdoor hebben wandelaars en fietsers er weinig last van.

De baggerwerkzaamheden zijn afgestemd met de visvereniging. Deze vangt de vis af voordat het baggeren start en zet haar over naar reeds gebaggerde watergangen. De vis wordt na het baggeren weer teruggezet waar nodig en wenselijk.

Meer informatie over de baggerwerkzaamheden