donderdag 16 februari 2012

Als een bekende Rotterdamse wethouder in De Telegraaf zegt dat hij trots is op 'zijn' ingenieurs, zoals gisteren gebeurde, en die ingenieurs hebben in de grond zitten 'pielen', dan vraagt dat enige uitleg (Remco de Boer, 16 februari).

Over het algemeen zijn het namelijk twee gescheiden werelden, die van het openbaar bestuur en de techniek. Ingenieurs lopen niet echt de deur plat op het stadhuis, en wethouders komen maar zelden op de burelen van hun vernuftelingen. Maar in Rotterdam dus wel. Wat is daar gebeurd? 

Eerst de feiten. Ingenieurs van Gemeentewerken Rotterdam hebben gisteren een even simpele als effectieve oplossing gepresenteerd om schade en hinder door trillingen in gebouwen te voorkomen. Die zijn vaak het gevolg van bouwwerkzaamheden of verkeer, bijvoorbeeld trams of bussen en ander zwaar verkeer. De trillingen die daarvan het gevolg zijn kunnen met simpele platen piepschuim (EPS) tegen deFoto_Remco_de_boer fundering eenvoudig tot 80 procent worden gereduceerd, zo blijkt.

Ook de uitvoering is eenvoudig: graaf een sleuf langs de gevel tot onderkant fundering, plaats het EPS en gooi de sleuf weer dicht. Gebeurt dat bij regulier onderhoud aan de straat dan zijn de kosten nihil, anders zijn het vooral graafkosten. Maar zo simpel en effectief als ook déze innovatie is, zo lastig is het vaak om 'm toegepast te krijgen. Scepsis ligt altijd op de loer. Je moet gewicht aan je boodschap geven. Dán pas pakt de media het op, dán pas horen beleidsmakers ervan, dán pas krijgt het de benodigde dynamiek.

In Rotterdam is om die reden heel actief Hamit Karakus erbij betrokken. Zijn belang als wethouder Ruimtelijke Ordening is onder meer het voorkomen van hinder en overlast. Zijn waarde zit in het gewicht dat hij in de schaal legt. En dus zaten we deze week op de kamer bij de wethouder waar twee ingenieurs, bedenker Leen en projectleider Don, van Gemeentewerken voor een select mediagezelschap, waaronder De Telegraaf, hun oplossing presenteerden.

Alle drie presenteerden ze vanuit hun eigen perspectief, beleving en 'belang'. De wethouder was zichtbaar en oprecht trots op 'zijn' ingenieurs. Die waren dat op hun beurt ook want hoe vaak presenteer je samen met een wethouder? Zo'n samenwerking van twee verschillende werelden gaat nooit vanzelf, daar moet je aan werken. Maar oh wat is het mooi – en effectief – als het gebeurt.

Ir. Remco de Boer (directeur De Boer Communicatie – techniek & wetenschap) 

twitter

website 

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup