vrijdag 25 mei 2012

Vandaag stond bij het eindexamen vwo, aardrijkskunde op het programma (Josja Veraart, 25 mei).

De plotselinge hitte buiten zal ook de examenzalen binnengedrongen zijn. Toch ging geen enkele vraag over klimaatadaptatie. De vragen snel doorkijkend, zijn 3 opgaven van de 8 fysisch van aard. De rest heeft een sociale grondslag. Hopelijk zullen een aantal van de examenkandidaten van vandaag, onze collega's van morgen zijn. Dat maakte me nieuwsgierig naar de vragen die ze voor hun kiezen kregen.Josja_Veraart_foto

Overzichtelijk zijn de vragen opgedeeld in: de wereld, aarde, Zuid-Oost Azië en leefomgeving. Interessant is het onderwerp leefomgeving, waar vraag 7 over de Zandmotor voor de Delflandse kust gaat. De ecologische impact van de zandmotor wordt expliciet naar voren geschoven. Ook water komt aan de orde in een vergelijkende vraag over de rivieren de Rhône en de Niger. Tot slot is er nog een vraag over aardbevingen. Daarmee is het onderwerp 'aarde' behandeld.

4 jaar geleden begon Bewust Bodemgebruik onder meer, omdat er een gebrek was aan voldoende studenten met een relevante opleiding. We zouden kinderen op de middelbare school al beter kunnen inspireren met ons boeiende vakgebied, zodat ze bij hun studiekeuze ook óns in het vizier zouden hebben. Toch blijkt dit in de praktijk lastig te realiseren. Mede omdat het onderwijs al overspoeld wordt met educatie-initiatieven.

De onderwerpen waar de ambassadeurs van Bewust bodemgebruik zich momenteel druk over maken zijn de verbinding tussen landbouw en natuur, bodemenergie, de drukte in de ondergrond en het bodem-watersysteem. Allemaal fysische onderwerpen. En zou je integrale samenwerking en decentralisatie niet onder sociale geografie kunnen scharen? Al deze onderwerpen kwamen vandaag maar nauwelijks aan de orde. Volgens mij is er nog wel een (fysische) kloof te overbruggen.... In tijden van crisis een positieve boodschap: er is werk aan de winkel.

Josja Veraart (Initiatief Bewust bodemgebruik en Royal Haskoning)

Website 

Linkedin

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup