donderdag 01 november 2012

Mark Rutte en Diederik Samsom hebben deze week hun regeerakkoord ondertekend (Theo Edelman, 1 november).

Natuurliefhebbers kunnen hun vingers daarbij aflikken. En bij de samenwerkende recreatie- en natuurorganisaties kan de vlag uit. Hun boodschap aan de opstellers van het akkoord is doorgedrongen. De ecologische hoofdstructuur wordt weer in ere hersteld, zij het in een lager tempo dan eerder de bedoeling was.Foto_Theov3

Dat is ook goed nieuws voor de provincie Flevoland. Onlangs ruimden leden van het college van Gedeputeerde Staten het veld omdat de verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe niet door ging. Zij kunnen als helden terugkeren.

Veel gemeenten beschikken hebben grond aangekocht voor ontwikkelingen die niet doorgaan. Misschien kunnen ze de grond voor een zacht prijsje verkopen aan natuurorganisaties. Dan krijgen ze mooie natuur voor een beetje geld. Bovendien is natuurontwikkeling toch ook ontwikkeling? En die kan wel doorgaan.

De uitbreiding van natuurgebieden kan nog een aardige bijvangst opleveren. Binnen de te verwerven gebieden komen ongetwijfeld gevallen van bodemverontreiniging voor. Juist hier kan de bodembranche eens goed oefenen met het vaststellen van de ernst van de bodemverontreiniging en de spoed van de sanering om ecologische redenen.

De natuurparagraaf in het regeerakkoord bevat een opvallend besluit. De Hedwigepolder wordt ontpolderd. Zo wordt de afspraak met ons buurland België nagekomen. Het ontpolderen vindt plaats als compensatie voor het verdwijnen van natuur door het uitdiepen van de Schelde. Dat wordt geen vingers aflikken in het zuidwestelijk deel van Nederland, maar protesteren. Ik voorspel u dat dit de uitslag van de eerstvolgende verkiezingen drastisch zal beïnvloeden. Als jouw familie de watersnood van 1953 heeft meegemaakt, heb je problemen met het onder water zetten van land. Ook boeren vinden het absurd om landbouwgrond op te offeren aan de natuur. Mark Rutte is geboren in Den Haag en Diederik Samsom in Groningen. Ver weg van Zeeland. En ik vermoed niet dat zij een agrarische afkomst hebben.

Ik ben geboren op het droge zand van Zeist. Mijn familie had geen last van de watersnood. Ik bekijk het besluit meer bestuurlijk: afspraak is afspraak. Ik vind het overigens geen slimme afspraak. Waarom is destijds niet wat meer Europees gedacht? Waarom kon er in Vlaanderen of desnoods in Wallonië niet een extra stuk natuur komen? Had in ruil voor deze verplichting aan België niet een definitieve streep door de IJzeren Rijn kunnen worden gezet, de spoorlijn van België naar Duitsland die door het natuurgebied de Meinweg in Limburg gaat?

Onlangs heeft mevrouw Edelman hertenvlees gekocht bij de Vereniging Natuurmonumenten. Ik heb er nu al zin in. Dat wordt vingers aflikken! Leve de natuur.

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup