donderdag 31 januari 2013

Namens de bodemsector in Nederland wil ik U van harte feliciteren met Uw verjaardag (Theo Edelman, 31 januari).

Op 14 juni 1980 bezocht U het plaatsje Lekkerkerk om kennis te maken met het verschijnsel bodemverontreiniging en vooral ook met de daardoor getroffen burgers. Het was Uw eerste officiële bezoek na uw inhuldiging. Uw bezoek aan bewoners die tijdelijk in een caravan waren gehuisvest staat in ons geheugen gegrift. De beelden gingen de hele wereld over.Foto_Theov3
Op 6 juni 2012 woonde U de oplevering van het bodemsaneringsproject Zellingwijk in Gouderak bij. Het was Uw tweede bezoek aan dit project. U wilde vooral spreken met (ex-)bewoners.
Deze bezoeken markeren Uw voortdurende betrokkenheid bij het dossier bodemsanering. Ook tijdens Uw kersttoespraken doelde U meer dan eens op het belang van een gezond milieu.
Na Uw aankondiging om het stokje over te dragen gaf minister-president Rutte aan dat U en Uw opvolger de troonswisseling sober willen vieren en willen afzien van een nationaal geschenk.
Misschien hebt U zich bij het woord sober laten inspireren door de bodemsanering. Bij Uw bezoek aan projecten zullen de woorden 'sober' en 'doelmatig' vast en zeker zijn gevallen. Dat waren lange tijd de sleutelwoorden voor de aanpak van de bodemverontreiniging in ons land.
De bodemsector is U dankbaar voor uw betrokkenheid bij de bodem en de bewoners van verontreinigde locaties. En wij hebben wel een geschenk: wij geven een schonere bodem door aan Uw opvolger.

Namens de bodemsector,

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup