donderdag 28 maart 2013

Tijdens mijn studie bodemkunde ben ik mij in stenen gaan verdiepen (Theo Edelman, 28 maart).

Tijdens de geologie-excursies in de Ardennen verbaasde ik mij over de uiteenlopende vormen en kleuren. Nog steeds neem ik bij elke vakantie een paar stenen mee.Foto_Theov3

De steentijd is ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden in Afrika begonnen. Voorlopers van de mens gingen uit steen gereedschappen maken. De duur van de steentijd is plaatsafhankelijk. In Nederland is de steentijd al lang afgelopen. Sommige stammen in het Amazonebekken bevinden zich nog steeds in dit tijdvak. Sommige Nederlanders ook , afgaande op hun tuinen die geheel onder steen zijn bedolven.

Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans verwijst graag naar het stenen tijdperk. Het stenen tijdperk is volgens hem niet afgesloten omdat de stenen op waren. Hij pleit ervoor om over te schakelen op duurzame energie, ook al is de steenkool, de olie, het aardgas en de schaliegas nog niet op.

Ik vind dat een goed idee. Er zijn argumenten te over om dat te doen. Ik verwacht zelf veel van het warme water dat zich onder ons land bevindt. Waar wachten we nog op?

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup