donderdag 10 oktober 2013

Mooier dan Helga van Leur, ambassadeur van Urgenda en afgestudeerd in Bodem, Water en Atmosfeer kan ik het niet zeggen. Dat doe ik dan ook niet (Theo Edelman, 10 oktober).

"Duurzaamheid is niet alleen groen. Het heeft alle kleuren van de regenboog! Geel van de zon, blauw van het water, rood van de natuurlijke warmtebronnen, groen van de natuur, etc. Het gaat om hoe je de beschikbareFoto_Theov3 elementen van onze kwetsbare aarde met zijn vele bewoners en gevarieerde economieën benut. Je moet in de breedte denken. Het is eigenlijk een 'way of life'. Juist die kleurrijkheid van duurzaamheid biedt ongelooflijk veel kansen. Laat je op de Dag van de Duurzaamheid inspireren."
Vandaag viert Nederland de Dag van de Duurzaamheid. De motor achter dit initiatief is Urgenda, een actieorganisatie die ons land samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doet zij aan de hand van een langetermijnvisie, een concreet actieplan tot en met 2050 en een aantal icoonprojecten.
Urgenda vindt klimaatverandering één van de urgentste problemen, met grote gevolgen voor onze ecosystemen en water- en voedselvoorziening. Zij streeft naar een samenleving die geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. Een tweede focus ligt op het hergebruik van grondstoffen. Door de grote economische groei de afgelopen honderd jaar hebben we veel makkelijk winbare voorraden grondstoffen opgemaakt, gebruikt en vaak verbrand of weggegooid. Grondstoffen zullen steeds schaarser en duurder worden en in sommige gevallen zijn het slechts enkele landen die een grondstofvoorraad beheren. Een derde speerpunt is het behoud van ecosystemen en de soortenrijkdom van planten en dieren. Het is belangrijk in te zien dat ecosystemen en alles wat daarbinnen leeft de basis is van de samenleving en van de economie. Ecologie is de basis voor de economie en niet anders om. Tot zover Urgenda.
Bodemkundigen mengen zich niet opvallend in de discussie over de duurzame samenleving. Bewust Bodemgebruik komt nog het dichtste in de buurt. Maar in de Duurzame Honderd in dagblad Trouw staan geen bodemkundigen. Wellicht zijn wij te gespecialiseerd en daardoor dieptedenkers en geen breedtedenkers. Bodemvruchtbaarheid, bodemsanering, bodemenergie en erosiebestrijding zijn stuk voor stuk nuttige onderwerpen waarbinnen wij een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving en dat misschien ook al doen, maar een totaalvisie ontbreekt. Een andere ambassadeur van Urgenda spreekt over een zoektocht. Laten wij ons daarvoor niet schamen, maar anderen deelgenoot maken van eventuele dilemma's. Zou het een idee zijn om een aantal projecten met veel bodemkunde te melden bij Urgenda, voor de Dag van de Duurzaamheid 2014? Dan laten wij zien dat het ons ook menens is!

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup