donderdag 24 oktober 2013

Het is een fijne oud-Hollandsche traditie om al in september te klagen over het vroegtijdig verschijnen van kruidnoten in de winkelschappen (Jan Klein Kranenenburg, 24 oktober).

Vrijwel aansluitend start de discussie over de al dan niet racistische grondslag van de zwartgekleurde knecht van Sinterklaas. In die discussie hoor ik de afgelopen weken tot in den treure dat die beste man geen negroïde knecht is, maar zwart werd door de pijnlijke verticale gang door het rookkanaal van onze huizen. Ook zijn lippen raakten door het geschuur langs de asbest-binnenbekleding van die schoorstenen kennelijk rood en gezwollen. Kinderen geloven toch alles.foto_Jan_Klein_Kranenburg

Ik hoorde deze week stemmen opgaan voor een Sint Nicolaas die in de toekomst geholpen moet gaan worden door Polen en Roemenen. Dat is goedkoop, levert minder discussie op en ze schijnen bovendien efficiëntere manieren te hebben om de huizen binnen te komen, maar dat laatste is misschien ook niet zo netjes om te zeggen.

Ik besefte me vandaag ineens dat als we met zijn allen bodemenergie gaan gebruiken (waar ik in mijn afgelopen columns kennelijk nogal reclame voor heb gemaakt), die schoorstenen en dus ook die zwart gekleurde hulpjes spoedig verleden tijd zijn. Misschien moet ik me daarom zo tegen december in vervolg wat inhouden over deze duurzame warmtetechniek. Ik zou mijn medemens met folkloristische inborst wel eens tegen het zere been kunnen schoppen.

Wat ik echter niet kan laten is die Goed Heiligman even te wijzen op Artikel 13 van de Wet bodembescherming. Als die Pieten via de schoorsteen binnen komen en te voet het huis weer verlaten, dan kan het niet anders of die roetresten vormen ook buiten een spoor van ellende. En wij ons maar afvragen waar die PAK-achtergrondwaarden in bewoond gebied vandaan komen. Nou, ik weet het wel. En dan ook nog die stoomboot heel schijnheilig PAKjesboot 12 noemen. PAK-boot 10 was een betere naam geweest. Het mag allemaal wel wat schoner anno 2013.

Dus mensen, over een paar weken even een decontaminatie-unit bij die schoorsteen plaatsen. En als u inmiddels over een bodemwarmtewisselaar beschikt: wijs die Pieten even op de mogelijkheden van DHL of Selectvracht. Dat is heel wat moderner. Het voorkomt bovendien dat kinderen straks vragend bij je komen informeren waar ze de Track & Trace-gegevens voor die Sinterklaasgeschenken op internet kunnen vinden.

Jan Klein Kranenburg

Werkt bij Rijkswaterstaat Leefomgeving, maar schrijft zijn columns op persoonlijke titel.

Website

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup