donderdag 05 december 2013

Het is vandaag Wereldbodemdag (Theo Edelman, 5 december).

Deze dag is in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Het onderwerp is gekozen vanwege het belang van de bodem, de datum in verband met de verjaardag van de Koning van Thailand.Foto_Theov3
Op veel plaatsen in de wereld komen bodemkundigen bij elkaar om Wereldbodemdag te vieren en om stil te staan bij het belang van de bodem. Afgaande op de uitnodigingen beloven het interessante bijeenkomsten te worden.
Wereldbodemdag leeft niet bijzonder in Nederland. Zou dat met ons Sinterklaasfeest te maken hebben? Maar dat feest wordt ook in Vlaanderen gevierd en daar wordt vanmorgen toch een bodembijeenkomst georganiseerd waar zelfs een minister het woord voert.
Het initiatief Bewust Bodemgebruik probeert Wereldbodemdag en Sinterklaas te combineren door het uitschrijven van een prijsvraag voor het beste Sinterklaasbodemgedicht. Een leuk idee. Helaas is de respons met drie gedichten tot nu toe niet erg hoog.
Op de kop af vijftig jaar geleden had mijn leraar Latijn een aardigheidje in petto. Hij leerde ons Sinterklaasliedjes in het Latijn. 'Ecce luna per arbores'. Daar moest ik aan denken toen ik onlangs een nieuwsbericht over de Bodemrichtlijn onder ogen kreeg. Die is maar liefst in 72 talen beschikbaar gesteld, waaronder het Latijn. Dat is een mooi cadeautje van Nederland aan de wereld. Ter gelegenheid van Sinterklaas en/of Wereldbodemdag.

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup