donderdag 12 december 2013

Wetenswaardigheden waar je op het eerste gezicht niets aan hebt. Daar hou ik van (Gerd de Kruif, 12 december).

Het is een afwijking waar ik niets voor hoef te doen. Zo lees ik ook de krant. Een paar weken geleden viel mijn oog op een artikel over de "Wära". Dat klinkt nog eens exotisch! De Wära was een betaalmiddel die voor de oorlog lokaal werd gebruikt in Duitsland. In die tijd heerste daar een enorme inflatie. Met dit betaalmiddel kon buiten de officiële economie verantwoord worden geruild. De naam komt van "Währung" en "Wahren", met de betekenis van geld en stabiel. De nationale bank was hier niet happig op en het experiment, dat goed leek te werken, was geen lang leven beschoren.Foto_Gerd_de_Kruif3

Soms kan je aan aanschijnbaar nutteloze weetjes ineens wat hebben. Misschien is dit zo'n geval. Ik heb al vaker de zorg gehoord en gedeeld over de snel teruglopende kennis van en over de ondergrond. Daarnaast zijn de competenties om de ondergrond deel te laten zijn van integrale ruimtelijke afwegingen, beperkt aanwezig. We zien veel uitstroom in de bodemwereld en de instroom is beperkt. Veel overheden en private partijen kampen met dit probleem, dat op korte termijn groter wordt. In de "midterm review 2013" van het Uitvoeringsprogramma van het bodemconvenant komt dit ook onversneden naar voren. We moeten hier iets aan doen. We moeten onder meer zoeken naar nieuwe manieren om kennis en competenties in te zetten waar deze nodig is. We hebben meer flexibiliteit en uitwisseling nodig. Maar hoe doe je dat? Voor niets gaat de zon op en eigen belang is makkelijker dan een groter belang.

Eind november was er in aansluiting op het symposium Bodem Breed een informeel overleg tussen bestuurders over de toekomst van het bodembeleid. Dat organiseren we vanuit het Uitvoeringsprogramma van het bodemconvenant vaker en levert altijd inspirerende discussies op. Laat nu tijdens deze bijeenkomst één van de bestuurders – niet de minste – het idee van een "soil-coin" noemen als een instrument om de uitwisseling van kennis en competenties mogelijk te maken! Daarnaast is er - mede in opdracht van de stuurgroep bodem (waarin overheden samenwerken) - het initiatief om meer werk te maken van een kennisnetwerk en uitwisselingen voor de praktijk. Daar zijn we nu mee aan de slag. Misschien kan een "soil-coin" helpen om dit voor publieke en private partijen te realiseren? Ik vind het een interessant idee, en hoor graag reacties op dit idee.

Gerd de Kruif (Rijkswaterstaat Leefomgeving)

Website

Linkedin

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup