donderdag 08 mei 2014

Dat kan toch niet waar zijn? Dat was mijn primaire, gevoelsmatige reactie bij de plannen voor de opslag van olie in zoutholtes in Enschede. Uit persberichten blijkt dat meer mensen er zo over denken.
Het landelijke dossier over het gebruik van de diepe ondergrond wordt al vele jaren van het ene naar het andere kabinet doorgeschoven, zonder duidelijke besluitvorming. Het huidige kabinet gaat proberen knopen door te hakken op basis van een Structuurvisie Ondergrond die naar verwachting nog dit jaar gereed zal zijn (Theo Edelman, 8 mei).

Foto_Theov3

In 1992 ben ik mijn bodemkundige advieswerkzaamheden begonnen met een bijdrage aan een vuistdik rapport over de ondergrondse opslag van verschillende soorten afval. Sindsdien houd ik de ontwikkelingen op dit gebied bij. Blijkbaar niet helemaal goed, want de plannen voor de ondergrondse opslag van olie in zoutholten in Enschede waren mij tot voor kort niet bekend. Dat veranderde door de olielekkage uit een vergelijkbare opslag iets verderop in Duitsland.
Uit het Infoblad 'Opslag van stoffen' van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat In Nederland al sinds enkele decennia stoffen in de ondergrond worden opgeslagen. Het gaat om acht locaties voor de opslag van aardgas, stikstof en gasolie. Vooral die laatste opslag is nu interessant.
Er zijn deskundigen die verklaren dat het opslaan van olie in zoutholtes 'niet onveilig' is. Zij adviseren door te gaan met de plannen in Enschede, maar wel na te gaan wat er in Duitsland is misgegaan en welke lessen we daaruit kunnen trekken.
Ik ben graag bereid mijn primaire, gevoelsmatige standpunt in te wisselen voor een ander standpunt, gebaseerd op feiten. Feit is dat het in Duitsland helemaal mis gaat en dat de oorzaak nog niet is gevonden. Ik ben ervoor om eerst klip en klaar te hebben wat er in Duitsland is misgegaan en hoe wij daaruit lessen kunnen trekken. Daarna kunnen we alsnog concluderen of het opslaan van olie in zoutkoepels verantwoord is. Pas als dat het geval is zou ik willen adviseren door te gaan met de plannen in Enschede.

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup