donderdag 11 december 2014

Een week geleden had u vermoedelijk teveel aan het hoofd om u te bekommeren om het bodemnieuws. De discussie over de kleur van Piet moest nog worden afgerond. En u moest nog snel een surprise of gedicht in elkaar flansen (Theo Edelmand, 11 december)

Er was wel degelijk bodemnieuws. Want op 5 december wordt internationaal de Dag van de Bodem gevierd. Ik zag vrolijke plaatjes langskomen van bodemkundigen die van een bodemtaart zaten te smullen. En op 5 december is het internationale Jaar van de Bodem gestart.Foto_Theov3

Velen denken dat het in Nederland wel snor z it met de bodem. We hebben immers kapitalen besteed aan de schoonmaak van onze ooit vieze bodem? En we doen toch veel aan bodembescherming? Een Dag van de Bodem is dus helemaal niet nodig. Laat staan een heel Jaar! Toch is er alle reden om goed over de bodem na te denken.

Het komende jaar staan er veel politieke, aan de bodem gerelateerde beslissingen op stapel. Denk maar aan de uitbreiding van onze veestapel en het al of niet toestaan van boringen om na te gaan of er schaliegas aanwezig is. Belangrijk voor onze economie, ons voedsel en onze energie. Bij beslissingen hierover moeten we voortdurend de kwaliteit van het grondwater en van andere milieucompartimenten betrekken, niet alleen in het Jaar van de Bodem. Zou er een deskundige onder onze leden van de Tweede Kamer zitten die dit op zich kan nemen? Eentje die haarfijn kan uitleggen wat de gevolgen zijn van sectorale beslissingen zonder aandacht voor de verre toekomst? Ik hoop het maar.

Verder verwacht ik dat de bodem een belangrijke rol gaat spelen bij de verkiezingen van de Provinciale Staten begin volgend jaar, gelet op de discussie over het winnen van schaliegas. Interessant om de verkiezingsprogramma’s daarop na te lezen.

Ook buiten de politiek kunnen we wel een bodemkundig steuntje in de rug gebruiken. Als docent begin ik vaak met de vraag op welke grondsoort de deelnemers wonen, met als doel de verschillende grondsoorten te benoemen en een bodemkaartje van Nederland te construeren. Vaak weten de cursisten dat niet, vooral als de tuin met een laag beton of tegels is bedekt. Wat dan weer voldoende aanleiding kan zijn voor een kort college over biodiversiteit, waterhuishouding, microklimaat en bouwstoffen.

De gemeenschappelijke factor in de politiek en daarbuiten is het bewustzijn van het belang van het goed functioneren van onze bodem. Het Jaar van de Bodem is speciaal bedoeld om dit bewustzijn te vergroten. Dat is wereldwijd nodig, zeker ook in Nederland.

Een goed jaar van de Bodem toegewenst!

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup