donderdag 21 mei 2015

Deze keer vraag ik aandacht voor twee verschillende mooie zaken. Als eerste voor de Operatie Steenbreek. In eerdere columns heb ik al eens mijn ergernis geuit over betegelde tuinen. Dat vind ik helemaal niets. Het toppunt is wanneer men dan ook nog een foto van een bloeiende weide aan de buitenmuur bevestigt. Ik ken zo'n adres. In deze ergernis sta ik natuurlijk niet alleen. Dat begrijp ik bij voorbaat. Wat ik niet wist is dat er een heus initiatief is om de betegeling tegen te gaan: de Operatie Steenbreek. Mijn suggestie is, bezoek de website eens en wordt verrast door de initiatieven die er zijn genomen om van verstening naar vergroening te komen. Dit is uit mijn hart gegrepen. Ik had kunnen weten dat er in Nederland ook voor dit onderwerp een initiatief is. Zo energiek is onze samenleving (Gerd de Kruif, 21 mei).

De tweede mooie zaak betreft de ondertekening van het convenant "Bodem en bedrijfsleven 2015" op 18 mei jongstleden. Een convenant, gesloten tussen het Rijk (staatssecretaris Mansveld) en het bedrijfslevenFoto_Gerd_de_Kruif3 (VNO-NCW en MKB-Nederland). Na de recente ondertekening van het convenant Bodem en Ondergrond tussen overheden dus een tweede convenant, ook gericht op de bodem en de ondergrond. De intentie was er om samen één convenant af te sluiten, maar dat is net niet gelukt. Inhoudelijk zat men dicht bij elkaar, maar soms zijn de belangen anders, zijn andere formuleringen nodig voor draagvlak bij de achterban en concrete invulling. Dat is niet zo gek. Daar moet je oog voor hebben. Inhoudelijk sluit het nieuwe convenant "Bodem en bedrijfsleven 2015" goed aan bij het overhedenconvenant. Betrokkenen hebben hun nek uitgestoken om tot deze resultaten te komen en daar verdienen ze wat mij betreft lof voor. Eigen posities en belangen moet je niet verdoezelen. Die zijn valide. Maar er is ook een gezamenlijk belang voor een goede bodem en ondergrond. Als we goed met de bodem en de ondergrond omgaan, biedt die ons allen nu en in de toekomst mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling en gebruik. Zonder risico's. Dat is een gezamenlijk belang. Een bedrijf en een gemeente hebben bijvoorbeeld belang bij het aanpakken van een verontreiniging. Breng partijen bij elkaar. Zoek verbindingen. Beide convenanten geven invulling aan gezamenlijke belangen en ambities. Zo energiek is onze samenleving.

Zaak is nu om bij de uitvoering van de convenanten in de praktijk goed samen te werken. Daar wordt aan gewerkt.

Gerd de Kruif (Rijkswaterstaat Leefomgeving)

Website

Linkedin

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup