donderdag 28 april 2016

Ons land kent een wettelijk vastgestelde regeling voor het roeren van grond. Beheerders van ondergrondse kabels en leidingen moeten de ligging daarvan digitaal beschikbaar hebben en aanbieden als het Kadaster daarom vraagt. Gravers zijn verplicht hun activiteiten bij het Kadaster te melden. Dat lijkt goed geregeld. Toch raken leidingen bij werkzaamheden in grond nogal eens beschadigd. Dan zit vervolgens een hele woonwijk in Apeldoorn een paar dagen zonder gas of staat een kelder van een ziekenhuis in Amsterdam onder water. Narigheid voor de gebruikers. Schade voor de veroorzaker of de verzekeraar. Ik heb nog nooit gelezen waarom het dan toch nog vaak misgaat (Theo Edelman, 28 april).

Onlangs hoorde ik iets soortgelijks in het kader van de bodemverontreiniging. Het betreft een plek in de stad waar in het verleden een zogenoemde IBC-sanering heeft plaats gevonden. De verontreinigde grond isFoto_Theov3 gedeeltelijk weggegraven, om plaats te maken voor een waterdichte kuip onder en naast toekomstige woningen. Bij het plaatsen van een ondergrondse vuilcontainer en een lantaarnpaal jaren later gaat het mis. De werknemers zijn zich niet bewust van enige beperking en graven als in gewone grond. Gelukkig heeft het bevoegde gezag de bewoners goed voorgelicht over de gebruiksbeperkingen. Zij zorgen ervoor dat de werkzaamheden worden stilgelegd waardoor ernstige schade is voorkomen.
Het lijkt mij verstandig dat gemeenten de positie van ondergrondse voorzieningen in het kader van de bodemsanering digitaal beschikbaar hebben. Vervolgens kan er een appje worden gemaakt met een plattegrond van de stad en alle ondergrondse voorzieningen, ik zou zeggen ook de kabels en leidingen. Het appje zorgt voor een signaal als zich ondergronds iets bevindt dat niet beschadigd mag worden.
Gemeenten die in 2018 taken op het gebied van de bodemverontreiniging overgedragen krijgen, zouden dit als voorwaarde kunnen gaan stellen. Met een zak geld voor de eeuwigdurende nazorg natuurlijk.

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup