donderdag 08 september 2016

Is de kip een pechvogel of een geluksvogel? Het zou een pechvogel kunnen zijn, omdat de oorspronkelijke kip slecht kon vliegen en zich dus eenvoudig liet vangen. Maar ook een geluksvogel, vanwege een mogelijke rol in de geologie (Theo Edelman, 8 september).

Ongeveer 11.000 jaar geleden trok het ijs zich uit Nederland terug. Daarmee was de laatste ijstijd afgelopen en begon het Holoceen. Dat woord is afgeleid van de Griekse woorden holos (compleet) en kainos Foto_Theov3(nieuw). De start van het Holoceen lijkt lang geleden, maar In geologisch perspectief is deze periode nog maar net begonnen.
In deze relatief korte tijd vonden verbazingwekkend grote veranderingen plaats. Een belangrijke factor daarbij was de overgang van het jagen en verzamelen naar de landbouw. De mens ging het landschap steeds meer naar zijn hand zetten, met alle gevolgen van dien.
Geologen hebben zich wereldwijd verenigd in de International Union of Geological Sciences. De unie telt diverse commissies en subcommissies voor het bestuderen van diverse geologische vraagstukken. Een van de subcommissie is de Subcommission of Quaternary Stratigraphy. Deze groep houdt zich bezig met het indelen van de tijd in geologische perioden.
De subcommissie is van oordeel dat de mens zoveel invloed heeft op de wereld, dat er sprake is van een nieuw geologisch tijdsperk. Dat noemen ze het Anthropoceen. Het voorvoegsel is afgeleid van het Griekse woord anthropos (mens).
De subcommissie buigt zich nu over de grenspaal tussen de laatste aardlaag van de vorige periode en de eerste van de nieuwe. Daarvoor zijn diverse kandidaten, zoals het plotseling verschijnen van radioactief materiaal als gevolg van kernproeven, het scherpe stijgen van het gehalte aan kooldioxide, het verzuren van oceanen en het verschijnen van een menggesteente van gesmolten plastic en zand.
Kippenbotjes in de bodem lijken het te gaan winnen. Lang geleden heeft de mens de kip getemd. Dat gebeurde 7.000 tot 10.000 jaar geleden in Zuidoost-Azië. Het bankivahoen waar de kip van afstamt was een slechte vlieger. De mens kon het dus gemakkelijk vangen. De eerste gedomesticeerde kippen arriveerden via Klein-Azië rond het jaar 700 v.Chr. in Zuid-Europa. Tegenwoordig worden kippen vrijwel overal ter wereld gehouden.
We weten nog niet of de kippenbotjes het gaan winnen. De subcommissie wil de keuze goed motiveren en denkt daar nog twee tot drie jaar voor nodig te hebben.
Ik weet wel wat de subcommissie op het menu heeft staan zodra het besluit is gevallen. Denkt u hetzelfde?

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup