donderdag 22 september 2016

Na een relatief onbestendige zomer is het dan in september toch nog echt zomer geworden. De afgelopen weken waren heet en vooral droog, en dat is te zien ook. Veel planten hebben duidelijk last van droogteverschijnselen, verwend als ze deze zomer waren met geregeld regen. Wat opvalt is hoeveel effect de bodem heeft op de droogtestress. Waar bomen vlak bij het water staan, is hiervan niets te merken. Ook op de natte zeer humusrijke venige gronden is er geen centje pijn. Maar op de zandige bodems in tuinen en plantsoenen hebben veel bomen en struiken het moeilijk. Ze laten hun blad vallen en gaan alsnog vervroegd de herfst in. Zo zie je maar weer hoe belangrijk de bodem is als waterbuffer, niet alleen in natte tijden, maar ook als het langere tijd warm en droog is (Anton Roeloffzen, 22 september).

In mijn voortuin, waar wilde planten groeien in kaal Maasvlaktezand, is er ook geen probleem. Het gaat om soorten, goed aangepast aan droge zandige grond. Op een of andere manier weten ze toch nog voldoende water te vinden.

Hoe anders is dat voor de deur van het DCMR-kantoor; hier is een droge woestijn ontstaan op het hier aanwezige Maasvlaktezand.Woestenij_grasveld_DCMR-kantoor_22sep16

Ook het beleidsveld bodem lijkt steeds meer te veranderen in een woestenij, als we naar de eerste contouren van de Omgevingswet kijken. De saneringsplicht lijkt grotendeels te gaan vervallen; alleen als er gebouwd wordt voor menselijk verblijf zou deze moeten blijven bestaan. Ook veroorzakers en terreineigenaren zijn niet meer verantwoordelijk (?!)

Voor nieuwe bodemverontreinigingen blijft weliswaar de zorgplicht bestaan, maar moeten de gemeentes en provincies(!) dan via "onderhandelingstoezicht" gaan regelen. Daar hebben we in Rotterdam slechte ervaringen mee!

En hoe zit het met ecologische en verspreidingsrisico's. In de Omgevingswet is specifiek opgenomen dat deze (alleen?) toeziet op het voorkomen van onaanvaardbare veiligheids- en gezondheidsrisico's voor mensen.

Maar het is nog niet te laat, al blijft het wel de vraag wat er uiteindelijk geregeld gaat worden in het Aanvullingsbesluit bodem dat het Ministerie eind dit jaar wil publiceren voor inspraak. Laten we hopenfoto_Anton_2008 dat het kind niet met het badwater wordt weggegooid, want als we beleidsmatig worden "drooggelegd", worden de gebruikers van de bodem en het grondwater uiteindelijk de dupe: bewoners, terreineigenaren, waterwinners, boeren, en andere bedrijven.

Terug naar de tijd voor Lekkerkerk, waarin alles de bodem in ging omdat er niets was geregeld, wil niemand lijkt me.

Anton Roeloffzen

DCMR Milieudienst Rijnmond

Website

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup