donderdag 09 maart 2017

Het is nog steeds de bedoeling dat de Omgevingswet in 2019 van kracht wordt (Theo Edelman, 9 maart).

Met ons stemgedrag kunnen we dit voornemen positief beinvloeden. Met verkiezingen weet je immers maar nooit. Dat geldt extra nu de Europese Commissie ons land met de plannen voor deze integrale wet heeft gecomplimenteerd. En dat in de week van onze nationale Complimentendag!

Een van de instrumenten van de nieuwe wet is de Omgevingsvisie. Zowel rijk, provincies als gemeenten moeten een omgevingsvisie gaan opstellen. Het rijk heeft een eerste stap gezet met een onlangs verschenen startnota.

Deze startnota is vooral bedoeld als agenda. De verschillende onderwerpen op de agenda zijn ontleend uit bestaande sectorale visies. Een eerste poging is gedaan om de talloze sectorale onderwerpen logisch met elkaar in verbinding te brengen. Wat mij betreft is dit een geslaagde poging. Ik sluit mij dus aan bij de complimenten van de Europese Commissie.Foto Theov3

Vanuit de sectorale notas zijn elf opgaven in de fysieke leefomgeving gedestilleerd. In maar liefst vijf daarvan speelt bodem een belangrijke rol. Het betreft de opgaven (2) Cultuur en erfgoed, (5) Energievoorziening, (8) Natuur en landschap, (9) Natuurlijke hulpbronnen en (11) Water. Deze vijf opgaven zijn handige kapstokken voor alle sectorale aandachtspunten vanuit bodem.

Het opslaan van kooldioxide in organisch materiaal in de bodem is een van deze sectorale aandachtspunten. Dit komt de bodemvruchtbaarheid ten goede, het vermindert de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer en het zou uitstekend passen binnen de circulaire economie.. We zouden boeren hiervoor kunnen gaan belonen.

Eerder zijn inheemse bewoners van het Amazonegebied erin geslaagd om het koolstofgehalte van de bodem fors te verhogen door het toevoegen van houtskool. Hierdoor is een bijzondere grondsoort ontstaan: de terra preta oftewel zwarte grond. Ik kwam deze donkere beauty bij toeval ooit tegen tijdens karteringswerkzaamheden vlak bij vliegveld Zanderij in Suriname.

De Wageningse bodemkundige de heer Sombroek stelde als eerste voor het proces te benutten om zo de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer terug te dringen. Het actief verhogen van het organische stofgehalte van de bodem zou een opsteker zijn voor onze agrarische beroepsbevolking. Wordt het niet hoog tijd voor een complimentje voor onze boeren?

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: LinkedinGroup