donderdag 16 maart 2017

Het Kennis- en Onderwijsnetwerk voor het Hoger Onderwijs (KOBO) stimuleert de positie van bodem en ondergrond in het reguliere hoger onderwijs (Geert Roovers, 16 maart).

De nieuwe KOBO-site is in de lucht (www.kobo-ho.nl). Met de site en het bijbehorende twitter-account (@BodemOndergrond) kunnen we nog beter ons netwerk van werkveld en hoger onderwijs versterken. En daarmee bijdragen aan de veranderingen en opgaven in ons werkveld van bodem en ondergrond.

Het Kennis- en Onderwijsnetwerk voor het Hoger Onderwijs (KOBO) stimuleert de positie van bodem en ondergrond in het reguliere hoger onderwijs. KOBO richt zich op het duurzaam verbinden van hoger onderwijs met het werkveld, het ontwikkelen van lesmateriaal, het promoten van het werkveld in het onderwijs en het verbinden van studenten en organisaties rondom praktijkopdrachten, stages en afstuderen. KOBO werkt hierin al jaren samen met Expertisenetwerk bodem en ondergrond (ENBO), dat mede aan de wieg stond van het KOBO. En met het Uitvoeringsprogramma Bodem dat het netwerk financieel mede mogelijk maakt.geert

Toch is de duurzame verbinding tussen werkveld en hoger onderwijs niet gemakkelijk. Tussen werkveld en hoger beroepsonderwijs zitten spanningen. Spanningen omdat veel mensen op hogescholen intern gericht zijn en het curriculum op hogescholen strak en lang vooruit georganiseerd is. Het curriculum wringt daardoor met ons dynamisch werkveld. Daarnaast zijn hogescholen regionale bolwerken. Studenten komen veelal uit de regio, en het merendeel wil het liefst i­n de regio leren, stage lopen en afstuderen. Om bij mijn Saxion te blijven: Deventer is vanuit Enschede al heel ver weg. Dat stelt eisen aan de wijze waarop werkveld en hogescholen zich met elkaar verbinden. En biedt kansen voor regionaal georienteerde partijen en voor het oppakken van specifieke regionale opgaven in lijn met het Uitvoeringsprogramma Bodem.

Aanhaken bij hogescholen is dus lastig. Maar we slagen daar stap voor stap in. De volgende stap is om ook universiteiten in het netwerk op te nemen. Daarbij is het lastig dat universitaire opleidingen vaak specialistisch zijn, denk aan geologie, bodemkunde of civiele techniek, of dat integrale opleidingen weinig aandacht besteden aan bodem en ondergrond, denk aan planologie of bestuurskunde. Ook hier hebben we dus nog een weg te gaan, een weg die we dit jaar gaan oppakken.

Ons KOBO-netwerk kan dus niet zonder u. U werkt namelijk op een hogeschool of universiteit. Of in het werkveld, bij een gemeente, adviesbureau of aannemer. Wij kunnen helpen, maar alleen kan de werkelijke verbinding tussen hoger onderwijs en werkveld tot stand brengen. En daarmee bijdragen aan verjonging en het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Kennis en vaardigheden die we nodig hebben voor de opgaven waar we voor staan, kennis en vaardigheden die u en uw organisatie verder helpen. Kom daarom eens kijken bij www.kobo.nl. En maak kennis met onze ambassadeurs: zij zijn uw eerste ingang richting hogescholen en universiteiten, of richting het werkveld.

Wij spreken u graag!

Geert Roovers

Dr. ir. Geert Roovers is (parttime) lector Bodem en Ondergrond aan de Saxion hogeschool te Deventer.

Linkedin

Reageren op deze column kan hier: LinkedinGroup