donderdag 08 juni 2017

Vanmorgen scrolde ik door de columns van Bodemnieuws. De onderwerpen van de laatste columns nog eens terugkijken. Het is best een uitdaging om iedere keer een treffende column te schrijven die en actueel is, en een link heeft met bodem en ondergrond en helder geschreven is (Diane Zijderlaan, 8 juni).

Zo stuitte ik op mijn eigen column - Blijven het twee werelden? - van precies een jaar geleden. Een column over de bodem- en waterwereld die niet bij elkaar over de schutting kijken en (nog) veel te weinig samen optrekken. Nog steeds actueel, dus tijd om eens terug maar zeker om vooruit te kijken.

In die vorige column ging ik in op hoe moeilijk het kan zijn om samen te werken met andere disciplines, met als aanleiding een boek over bodem en water. En hoe de jonge generatie juist de integrale aanpak met de paplepel ingegoten krijgt maar vervolgens moeilijk de weg vind in het nog steeds sterk sectoraal gestructureerde werkveld.

Hangt de vlag er inmiddels anders bij? Vinden de twee werelden, bodem en water, elkaar makkelijker? Zijn de schotten tussen de verschillende disciplines al geruimd? Ik denk van wel, we zijn weer een stap dichterbij gekomen. Laat ik het zo zeggen: ik was er bij vandaag. Vandaag troffen KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk) en BodemBreed Forum elkaar tijdens een informeel gesprek. Beide verenigingen met als doel het borgen en verspreiden van kennis binnen de netwerken en binnen de eigen sector. De een werkzaam in de waterwereld en de ander in de bodem en ondergrond. Ook al zijn het verschillende sectoren, de werkwijze, het initieren van onderwerpen, de aanpak verschilt niet. En er is samenhang tussen de werkvelden zoals bijvoorbeeld de aanpak van gebiedsgericht grondwaterbeheer en van nieuwe stoffen. Medicijnresten vormen zowel in het (grond)water als in de bodem een probleem. Om maar een voorbeeld te noemen van waar we elkaar vinden. En deze verenigingen gaan verkennen hoe we elkaar ook vaker kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

Begin dit jaar is er voor het eerst een Generaties Ondergronds georganiseerd door de jonge netwerken van Jong Strong, Jong KNW, Jong Leefomgeving en BodemBreed Forum. Deze jonge clubs van professionals hebben elkaar opgezocht en samen met de oudere generatie bij elkaar in de keuken gekeken. Een succesvolle bijeenkomst die jaarlijks georganiseerd gaat worden waar de verschillende werelden en generaties elkaar blijven ontmoeten en zoeken naar gezamenlijke kansen.

We zijn er nog niet maar we zijn op de goede weg. Laten we wat vaker mensen uit verschillende werelden aan tafel uitnodigen om een ander perspectief te brengen en mogelijk ook nieuwe kansen te vinden. Zoek elkaar op en versterk elkaar en leer van elkaar! Dat gezamenlijk boek, dat komt er wel!

Diane Zijderlaan
KennisCommunicatie

KennisCommunicatie stelt scherp op kennis, informatie en communicatie

Website
Linkedin

Reageren op deze column kan hier: LinkedinGroup