donderdag 29 juni 2017

Door zijn vlakke ligging, bodemopbouw en klimaat is ons land bijzonder geschikt voor de landbouw. Agrarisch onderwijs staat op hoog peil en onderzoek zorgt voor talloze vernieuwingen. Een goede infrastructuur staat garant voor snel transport. Extra aandacht voor de negatieve aspecten hiervan zou het sprookje compleet maken. Hoe gaan we daarvoor zorgen? (Theo Edelman, 29 juni)

Foto Theov3Een van de negatieve aspecten van onze landbouw is de onbalans in meststoffen. Met uit het buitenland ingevoerd veevoer komen immers de voedingsstoffen stikstof en fosfor mee. Om de balans niet te verstoren, zouden die ook weer moeten worden uitgevoerd. Dat gebeurt maar in beperkte mate. Het gevolg is een teveel aan mest. En dat werkt fraude in de hand.

Maar wee je gebeente als je daarover iets zegt! Een Noord-Brabantse gedeputeerde van socialistische huize waagde het te zeggen dat hij de gevolgen van de intensieve landbouw ernstiger vindt dan die van het zich ontdoen van drugsafval. Hij kreeg de wind van voren.

Tijdens een bespreking in de Tweede Kamer noemde een socialistisch kamerlid bodemverontreiniging een van de grote knelpunten voor grondwater dat wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening. Het kamerlid was goed ingevoerd in de aanstaande Omgevingswet. Dat bleek uit een vraag aan de minister of de Aanvullingswet bodem wel goede waarborgen biedt om bronnen voor de drinkwatervoorziening te beschermen tegen bodemverontreiniging. De minister gaf aan dat dit knelpunt in het kader van een convenant wordt opgepakt en bij de gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen aan bod komt. Best wel vreemd dat zo'n evidente bedreiging van ons drinkwater geen plek krijgt in de wet. Je zou toch moeten inspreken in al die gebiedsdossiers!

De Socialistische Partij trekt zich het belang van ons grondwater aan. De partijen die een regering gaan vormen kunnen hier een voorbeeld aan nemen. Goed grondwater is niet links maar ook niet rechts.

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: LinkedinGroup