donderdag 02 november 2017

Volgt u de stappen (en misschien kijkt u ook even naar de schoenen) van het nieuwe Kabinet Rutte III? Wat staat er nu precies in het regeerakkoord en hoe wordt dit vertaald naar de werkelijkheid? Hoe worden de zaken gepresenteerd en waar kan ik als burger nu echt van op aan? Ik weet het nog niet, u wel? Ook valt mij op dat de ministeries flink zijn gehusseld. Betekent dit ook een 'husseling' van taken en verantwoordelijkheden? (Diane Zijderlaan, 2 november)

Foto Diane ZijderlaanHet nieuwe Kabinet is een feit met een aantal nieuwe Ministeries. Zo is het Ministerie van Landbouw, met toevoeging van Natuur en Voedselkwaliteit, terug van weggeweest en zijn er het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het Ministerie van Rechtsbescherming als nieuwkomers. Ik kan er nog een aantal noemen maar als ik het rijtje naloop dan mis ik Milieu? Er is geen Ministerie van Infrastructuur en Milieu meer, en Milieu komt in geen enkel ministerie in de naamgeving terug. Momenteel woedt het debat over de 'regeringsverklaring' door de Tweede Kamer en staat de oppositie klaar voor tegengas. Ik zou ze nog wel wat willen toefluisteren over hoe beperkt bodem en milieu in het regeerakkoord terugkomen, maar het gaat voor mij nog even te hard omdat ik niet helder heb waar nu de bodem- en ondergrond professional terecht kan?

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geworden. Waar valt Milieu nu onder en hoe zit het met de verdeling van de departementen? Even zoeken op wat websites geeft me een overzicht van de portefeuilleverdeling bij de ministeries. Bodem zit wel degelijk in de portefeuille van Infrastructuur en Waterstaat. Maar niet meer in de naam, wordt bodem hiermee van de agenda geveegd? Hoe kunnen wij met elkaar er voor waken dat er genoeg aandacht, onderzoek en geld wordt gestopt in een gezonde bodem voor mens en maatschappij?
Weet u, als bodem- en ondergrond professional, hoe het regeerakkoord gaat uitpakken voor de branche?

Beetje voorbarig misschien, maar is het een idee om bij een volgend Kabinet een 'Ministerie van Communicatie' te creeren? Een Ministerie met kraakheldere informatie over alles wat u aangaat als professional, burger, ondernemer, belangenvertegenwoordiger en ga zo maar door. Waar u terecht kunt als u even niet meer weet waar en vooral bij wie u kunt aankloppen met al uw prangende vragen? Waar u met uw mindmap of bierviltje onder uw arm kunt aankloppen om uw ideeen te spiegelen aan de juiste beleidsmensen. Een ministerie met veel uitleg naar de burgers toe over alle problematiek waar wij mee te maken hebben, ook als bodem- en ondergrond professional. Bespaart de NPO gelijk een paar Zembla afleveringen.

Laten we met elkaar alvast wat modieuze schoenen gaan opsnorren. Het geld moet immers, ook met btw-verhoging, rollen van Mark, nietwaar?

Diane Zijderlaan
KennisCommunicatie

KennisCommunicatie stelt scherp op kennis, informatie en communicatie

Website
Linkedin

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup