donderdag 01 februari 2018

Geen enkel ministerie is getooid met de term milieu in zijn naam. Zou dat een statement zijn over het belang van dat onderwerp? Om dat uit te zoeken heb ik de missies van de verschillende ministeries opgezocht. Ik ben op zoek gegaan naar uitlatingen hierover op de websites van enkele ministeries. En wat blijkt? Nergens een verwijzing naar bodem. Zou dat van belang zijn? (Theo Edelman, 1 februari 2018)

Foto Theov3Na een kabinetsformatie kan de taakomschrijving van ministeries veranderen. Dat is logisch, want verschillende onderwerpen kunnen bij meer ministeries worden ondergebracht. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de eisen en wensen van de beoogde ministers en hun partijen. Beroepshalve ben ik extra geinteresseerd in de toedeling van het onderwerp milieu.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenW aan.
Leefbaarheid, schone omgeving en de kwaliteit van lucht en water verwijzen naar het milieu. Helaas geen woord over bodem! En dat had zo uitstekend gepast na de opsomming van de twee andere milieucompartimenten.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creeren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.
In deze beschrijving treffen we tweemaal het woord duurzaam en de vermelding van natuur en leefomgeving aan.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil boeren, tuinders en vissers perspectief bieden. Overal ter wereld staan de Nederlandse boeren en vissers bekend om goed, betaalbaar en veilig voedsel. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, natuur en landbouw nog meer met elkaar verbinden en tegelijkertijd de economische positie van de boeren verbeteren.
Hier wordt melding gemaakt van het herstel en behoud van Nederlandse natuur en het nog meer verbinden van natuur en landbouw.

Voor milieu en natuur moeten we dus bij verschillende ministeries zijn. Misschien is dat maar goed ook. Want hoe druk moet het zijn voor minister Eric Wiebes met gaswinning en aardbevingen en voor minister Carola Schouten met mestfraude en pulsvisserij? Om nog maar te zwijgen over het voorstel om radioactief afval in de diepe ondergrond te gaan bergen. Allemaal onderwerpen die in nauwe relatie staan tot de bodem. Ons kabinet is nu ruim drie maanden bezig. Er zal veel gesproken zijn over de bodem. Of dat nu in de missie staat of niet lijkt niet van belang, het onderwerp dient zich vanzelf aan. De bodem je kunt er niet omheen. Misschien maar goed dat zich nog geen spraakmakende onderwerpen aandienden voor staatsecretaris Stientje van Veldhoven.

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: LinkedinGroup