donderdag 26 april 2018

Waarschijnlijk kent u het aanstekelijke nummer Zoutelande van de Zeeuwse band BLOF en de Belgische zangeres Geike Arnaert wel. Het gaat over een strandvakantie in een oud strandhuis aan de Zeeuwse kust. Kijk en luister maar: https://www.youtube.com/watch?v=N0OLEgc-Glk. Bodemkundigen denken bij Zoutelande al snel aan zout land. En daarmee wordt deze hit ook interessant voor de Nieuwsbrief Bodem. (Theo Edelman, 26 april)

Foto Theov3Lang geleden waren zeeen gevuld met zoet water. Het zeezout is afkomstig uit gesteenten en met rivieren naar de zee gevoerd. Voorbeelden zijn de elementen natrium en chloride die eerst onderdeel van mineralen waren, daaruit door verwering zijn vrijgekomen en door rivieren zijn meegenomen naar de zee.

Het zoute water is niet populair bij boeren in de kuststreek. De meeste gewassen verdragen het zoute water immers niet. Oplossingen worden gezocht in aangepast waterbeheer dat erop is gericht het zoete regenwater zo goed mogelijk te benutten. En steeds meer wordt geexperimenteerd met zouttolerante gewassen.

Door het veranderende klimaat stijgt de zeespiegel. De druk van het zoute water wordt daardoor groter, waardoor er meer zout water kan opkwellen. Hierdoor wordt het nog belangrijker om hiervoor oplossingen te vinden.

Om de verzilting en de mogelijke oplossingen daarvoor extra onder de aandacht te brengen wordt op 18 mei een kennisdag georganiseerd, waar u uw kennis hierover gratis kunt bijspijkeren. Opgeven hiervoor is mogelijk via:
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/20170518-bodemverzilting.

Niet alles is wat het lijkt. Er zijn verschillende verklaringen van de betekenis van de naam Zoutelande. De naam kan zelfs verwijzen naar zoet land. Kijkt u maar op: http://www.zoutelandeopfoto.nl/wat-is-de-betekenis-van-de-naam-zoutelande/.
Heeft u het ooit zo zout gegeten?

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: LinkedinGroup