donderdag 29 november 2018

In mijn eigen tuin probeer ik zoveel mogelijk het principe van de circulaire natuur te eerbiedigen en dat leidt tot mooie verrassingen. Ondanks een opnieuw zeer droge maand - er viel maar zo'n 20 mm regen in november - staan er voor het tweede jaar gekraagde aardsterren in mijn tuin. Het is een fraaie en bijzondere paddenstoel van de buikzwammengroep, die je niet zou verwachten in een stadstuin, al is hij wel algemeen in Nederland. (Anton Roeloffzen, 29 november)

foto Anton 2008Het geheim van deze paddenstoel, het vruchtlichaam van een omvangrijk fijn netwerk aan myceliumdraden, zit in de grond. Hoewel ik in de zeer natte en venige Alexanderpolder woon op ruim 6 meter beneden zeeniveau, ligt er in mijn tuin humeus kalkhoudend lemig zand, het resultaat van ophogingen met pleistoceen zand van meer dan 15 meter diepte uit de Zevenhuizerplas. De teelaardelaag in mijn tuin is deels opgemengd met kleiig-venige grond uit de holocene toplaag, die eerst moest worden afgegraven voor de zandlaag werd bereikt.

Maar oorspronkelijk was natuurlijk sprake van een sterk verstoorde laag ophooggrond, zonder een intact myceliumnetwerk. En dat was zeker ook het geval, toen ik ruim 10 jaar geleden, kort na het kopen van mijn huis, de toen aanwezige steentuin heb omgebouwd tot een bostuin met een vijver erin. Hierbij vond opnieuw het nodige grondverzet plaats, waarbij op de groeiplaats van de aardsterren de nog aanwezige teelaarde is opgehoogd met humusarm zand uit de vijverkuil.

In een bostuin is het essentieel dat ieder najaar de bodem met een flinke laag blad- en snoeiafval wordt afgedekt, zodat het bodemleven hiervan humus kan maken in de bodem. Alle snoeiafval in de tuin wordt dus hergebruikt nadat het is klein geknipt, ook de plantenresten uit de moeraszones in de vijver. Zo nodig vul ik de strooisellaag aan met bladafval van de bomen voor mijn huis.

Het snoeihout gaat ook terug in de tuin op een tweetal houthoopjes, die functioneren als schuilplaats voor o.a. pissebedden, slakken, insecten, kleine watersalamanders en padden. En hopelijk in de toekomst ook als groeiplaats voor paddenstoelen op het geleidelijk verterende hout, maar helaas tot nu toe nog niet.

Inmiddels is er in ruim 10 jaar tijd een mooi diep humeus bodemprofiel ontstaan, waarin CO2 wordt vastgelegd en mijn bosplanten, stadsbomen en struiken goed gedijen. En 'volgens het boekje' gedijen ook de aardsterren goed op hun plekje met humeuze duinzandachtige grond.

Ik verheug mij al weer op het voorjaar, als alle bosplanten uitkomen en bloeien. Maar eerst nog een tijdje genieten van mijn aardsterren.

Gekraagde aardster1 Geastrum triplex eigen achtertuin 25nov18 608x456

Anton Roeloffzen

DCMR Milieudienst Rijnmond

Website

Reageren op deze column kan hier:LinkedInGroup