Download als een iCal bestand
Cursus PFAS in grond en grondwater
Dinsdag, 15 Januari 2019
Locatie  Seats2Meet, centraal station van 's-Hertogenbosch
 

PFAS (Poly- en perfluoralkyl verbindingen) zoals PFOS, PFOA en GenX zijn 'nieuwe' stoffen als het gaat om bodemverontreiniging. De monsterneming wijkt af van het de reguliere werkwijze en Nederlandse laboratoria zijn nog niet geaccrediteerd voor analyse op deze stoffen.
Door het ontbreken van een landelijke norm is er vaak veel onduidelijkheid over de saneringsplicht en de hergebruiksmogelijkheden van PFAS-houdende grond. Het opstellen van lokaal beleid kan hier uitkomst bij bieden.
Tijdens de cursus worden de verschillende wettelijke kaders zoals onder andere de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en de risico's bij het werken met PFAS-verontreinigde grond en grondwater behandeld. Tevens wordt ingegaan op de wijze van monsterneming, analyses en de risico's van het werken in en met PFAS-houdende grond en grondwater.

Lees hier meer over deze cursus

Contact  Schreurs groep