Download als een iCal bestand
Asbest in grond; Wettelijk kader, veiligheid en berekeningen (theorie)
Donderdag, 24 Januari 2019
Locatie  Seats2Meet te 's-Hertogenbosch
 

Onderzoek naar asbest in grond wijkt af van het de reguliere werkwijze bij onderzoek naar verontreinigingen. Het is niet alleen maatschappelijk gezien een lastige verontreiniging maar behoeft ook een andere werkwijze en veel aandacht voor veiligheid.

Tijdens de cursus worden de verschillende wettelijke kaders zoals onder andere het Besluit bodemkwaliteit en de Arbowet (CROW 132) behandeld. Er wordt kort stilgestaan bij de herkomst van asbest en bij asbestherkenning. Verder worden de gezondheidsrisico’s, te nemen veiligheidsmaatregelen, en de uitvoering van het onderzoek waarbij u moet denken aan de NEN5707, protocol 2018, protocol 1001, protocol 6001 en het uitvoeren van onderzoek naar asbest in een halfverharding besproken. Tot slot wordt er aandacht besteedt aan de wijze waarop de berekening van de asbestconcentratie in grond uitgevoerd moet worden en worden de dagelijkste bevindingen van de praktijk behandeld.

Lees hier meer over de cursus

Contact  Schreurs groep