dinsdag 26 maart 2019

Afvalverwerker Vink heeft daadwerkelijk vervuilde grond gestort onder straten in Barneveld. Dat concludeert een onderzoeker van Royal HaskoningDHV die de kwaliteit van de veelbesproken grond in opdracht van de gemeente onderzocht. Dat onderzoek was uitgebreider dan normaal, omdat Vink weigerde gegevens aan te leveren. (Omroep Gelderlnad, 25 maart)

Lees meer: omroepgelderland.nl

maandag 25 maart 2019

Een uitgestelde klus kost de gemeente Haaren een lieve duit. 50.000 euro om precies te zijn. De nieuwe verharding aan de Helvoirtseweg stond op de gemeentelijke planning van afgelopen jaar. Maar de voorbereiding van dat karwei duurde langer dan gedacht. Nu kost dat karwei geen 175.000 maar 225.000 euro. (Brabants Dagblad, 23 maart)

Lees meer: bd.nl

TTE 300 200

20190411 Waterschap Zuiderzeeland Junior Hydroloog Bodemnieuws

popup opkomende stoffen

maandag 25 maart 2019

Het oppervlaktewater tussen de A15 en het Lingebos bij Spijk is ernstig vervuild met zware metalen. Dat blijkt uit meetresultaten van Waterschap Rivierenland. De gemeente West Betuwe raadt het gebruik van gebruik van en contact met grond- en oppervlaktewater in dit gebied ten strengste af. (De Gelderlander, 23 maart)

Lees meer: gelderlander.nl

maandag 25 maart 2019

Volgend jaar begint een paar kilometer uit de kust bij Harlingen het winnen van zout: 32 miljoen ton tot 2052. Toen dit bekend werd was er meteen verzet onder bewoners: ze zijn bang voor verzakking. Maar deze week werden er afspraken gemaakt: bij een daling van maximaal 2 cm wordt de zoutwinning gestopt en dat zorgt ervoor dat het project door kan gaan. (NOS, 24 maart)

Lees meer: nos.nl

maandag 25 maart 2019

Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en goed bodembeheer. Verdeeld over Nederland zijn nu zo’n 15.000 agrariërs aangesloten in projecten, zo blijkt uit de cijfers in het Jaarverslag Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het gaat daarbij om samenwerkingsprojecten met regionale overheden, waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere partijen. (Akkerwijzer, 23 maart)

Lees meer: akkerwijzer.nl

Banner 300x200

20190411 Waterschap Zuiderzeeland Ervaren Adviseur Hydrologie Bodemnieuws

bbf 300x200

vrijdag 22 maart 2019

In de strijd tegen wateroverlast door heftige regenval zijn alle ogen gericht op de Prins Bernhardstraat in Deventer. Die werd donderdag onder water gezet. Met de uitkomsten van dat onderzoek kunnen overige straten in Deventer klimaatbestendig worden aangepakt. (De Stentor, 21 maart)

Lees meer: destentor.nl

vrijdag 22 maart 2019

Met een gebiedsgerichte aanpak in de Botlek kan de historische bodem- en grondwaterverontreiniging in het gebied kosteneffectief worden gesaneerd. Dat blijkt nu met behulp van een recent ontwikkeld grondwatermodel de kosten en baten van diverse saneringsvarianten zijn doorgerekend. Bedrijven in de Botlek kunnen nu deelnemen aan de “Gebiedsgerichte Aanpak Botlek” (GGA). (VEMW, 21 maart)

Lees meer: vemw.nl

vrijdag 22 maart 2019

In 2022 gaat Oasen grondwater ontzilten met de waterzuiveringstechniek RO/Reverse Osmosis (omgekeerde osmose), zo meldt De Klaroen op 20 maart. Het artikel vermeldt niet of Oasen omgekeerde osmose ook gaat toepassen voor het zuiveren van oppervlaktewater. (Papendrecht.net, 21 maart)

Lees meer: papendrecht.net

20190405 Zuid Holland Senior Beleidsmedewerker Bodemnieuws banner

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

vacature boven 300x200

vrijdag 22 maart 2019

De vuilegrondaffaire heeft de gemeente Barneveld tot nu toe 345.000 euro gekost. Dat blijkt uit een raadsbrief van het college aan de gemeenteraad. Barneveld is sinds begin november in de ban van vervuilde grond die is geleverd door afvalverwerker Vink. (Omroep Gelderland, 21 maart)

Lees meer: omroepgelderland.nl

vrijdag 22 maart 2019

De sluis tussen de Maas en de haven in Oss is stuk. Daardoor konden schepen begin deze week niet bij de Osse bedrijven komen. De boosdoener: een oude kluis op de bodem van het Burgemeester Delenkanaal. (Brabants Dagblad, 22 maart)

Lees meer: bd.nl

donderdag 21 maart 2019

De provincie Brabant gaat met 25 bedrijven, die jaarlijks meer dan 150.000 kuub grondwater onttrekken in gesprek om de hoeveelheid grondwater die onttrokken wordt te reduceren. Tevens is het doel om het laagwaardig gebruik van grondwater zoveel mogelijk terug te dringen. De Brabantse Waterschappen onderzoeken daarom samen met bedrijven of effluent een bruikbaar alternatief kan bieden. (Waterforum, 19 maart)

Lees meer: waterforum.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT