Betrek achterland bij rivierherstel

De meeste Nederlandse beken en rivieren zijn rond 1900 gekanaliseerd. Tegenwoordig onderzoeken steeds meer waterschappen hoe deze waterlopen weer slingerend gemaakt kunnen worden. Daarvoor is meer kennis nodig over de manier waarop riviersystemen functioneren als ze de vrije loop krijgen. (H2O Waternetwerk, 11 september)

Lees meer:h2owaternetwerk.nl

 

GenX ook in moestuin in Helmond?

HELMOND - Andijvie, boontjes, paprikas, sla, tomaten, wortels, alles wordt gewogen en verpakt in aparte zakjes. Die krijgen allemaal een zeer uitgebreid etiket. De inhoud van deze zakjes is niet voor consumptie. Deze maandagse monsters uit de moestuinen aan de Sluisdijk in Helmond gaan naar een laboratorium. (Eindhovens Dagblad, 11 september)

Lees meer: ed.nl

 

Aardwarmte-installatie kan mogelijk tot bevingen leiden

Schrik in Noord-Limburg. Een aardwarmte-installatie in Grubbenvorst werd na een kleine beving - voelbaar voor bewoners - platgelegd. Wat betekent dat voor installaties elders? (De Limburger, 11 september)

Lees meer:Limburger.nl

 

Provincie Noord-Holland investeert extra in CO2-infrastructuur, geothermie en Solar Lab

De provincie Noord-Holland zet 24,4 miljoen euro in om de energietransitie te versnellen. Dit bedrag is in het voorjaar vastgesteld door Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten hebben nu een aantal projecten benoemd die een bedrag krijgen toegewezen. Het geld gaat onder meer naar de realisatie van een CO2-infrastructuur om de glastuinbouw te verduurzamen, verkenning naar mogelijkheden gebruik van aardwarmte, de bouw van een Solar Lab en aanpassing aan klimaatveranderingen. (AgriHolland, 10 september)

Lees meer: agriholland.nl

 

Twence gestart met afdekken stortplaats 't Rikkerink in Ambt-Delden

Wethouder Meulenkamp van de gemeente Hof van Twente en directeur Marc Kapteijns van Twence gaven vandaag het startschot voor het afdichten van de voormalige stortplaats 't Rikkerink in Ambt Delden.Onder de stortplaats zit verontreinigd grondwater. De verontreiniging wordt gevoed door hemelwater dat door de afvalberg sijpelt. Het met vooral zouten vervuilde grondwater wordt afgevoerd via sloten en beken. De verontreiniging brengt geen risico's voor mensen of dieren met zich mee en hoeft niet gesaneerd te worden. Toch vindt Twence het wenselijk dat de verontreiniging op termijn verdwijnt. (RTV Oost, 6 september)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Plan Perkpolder: Opluchting en veel vragen na besluit gemeente Hulst

Waar stichting Schone Polder opgelucht is met het besluit van de gemeente Hulst om de grond in Plan Perkpolder niet meer op te hogen, hebben de voorstanders van het plan, de Pro Perkpolder Groep, vooral nog veel vragen. (Omroep Zeeland, 6 september)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Start grootschalig onderzoek naar werking slib in Eems-estuarium

Om beter te begrijpen hoe het slib zich in het dynamische overgangsgebied tussen rivier en zee (zoet en zout) gedraagt, is dinsdag 28 augustus 2018 een grootschalig veldonderzoek gestart in het Eems-estuarium op het grensgebied tussen Nederland en Duitsland. (Helpdesk Water, 3 september)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 

Vermilion zoekt nieuwe aardgas en geothermiebronnen

Vermilion Energy Netherlands heeft bij Staatstoezicht op de mijnen (SodM) een aanvraag ingediend voor het gebruik van explosieven voor verkenningsonderzoek in Akkrum en Zuid-Friesland. Doel van het onderzoek is om informatie te verkrijgen over eventueel aanwezige aardgashoudende lagen en om bodemlagen die geschikt zijn voor geothermie te onderscheiden.(Utilities, 6 september)

Lees meer: utilities.nl

 

Zeven redenen om te investeren in een groene stad

In stedelijke gebieden is de groene ruimte vaak een schaars goed. Groen in de stad verdwijnt, bijvoorbeeld door nieuwe woningen, het verharden van pleinen met steen of cement en het bouwen van bedrijventerreinen. Maar ook steeds meer mensen betegelen hun tuinen. Groen in de stad is heel belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad en de leefbaarheid voor de inwoners. In de afgelopen jaren van recessie hebben veel gemeenten bezuinigd op het gemeentelijk groen. Nu is het tijd om het tij te keren en te zorgen voor vergroening. Daarom: zeven redenen om te investeren in een groene stad. (Gebiedontwikkeling Nu, 5 september)

Lees meer: gebiedsontwikkeling.nu

 

Gezonde planten voor een gezonde toekomst

De Nederlandse akkerbouwsector wil in de komende jaren een volgende duurzaamheidsstap zetten. Vandaag presenteerde de BO Akkerbouw op het akkerbouwbedrijf van Wout en Anneke Lugtenburg in Geervliet het sectorbreed gedragen Actieplan Plantgezondheid. (Akkerwijzer, 5 september)

Lees meer: akkerwijzer.nl

 

Met kokosmatten stimuleren Utrechtse onderzoekers de vorming van zeldzaam trilveen

Trilveen is een ecologisch walhalla voor diverse plantensoorten, zoals orchideeen, maar erg zeldzaam in Nederland. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht bedachten een list om de vorming ervan te stimuleren. (Volkskrant, 4 september)

Lees meer: volkskrant.nl

 

Deel grond Sportpark Oostzanerwerf zwaar vervuild

Een gedeelte van Sportpark Oostzanerwerf in Noord blijkt zwaar vervuild te zijn. De problemen zijn zo groot dat er binnen een jaar gestart moet worden met het saneren zo'n honderd vierkante meter grond. Dat staat in een rapport van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) dat in handen is van AT5. (Nu.nl, 7 september)

Lees meer: nu.nl

 

Aannemer over riolering Roden: Alles is volgens bestek uitgevoerd

"We hebben alles volgens het bestek uitgevoerd en zijn dagelijks gecontroleerd", reageert aannemer Koen Meijer op het verzakken van huizen Roden. "Het is voor mij een groot raadsel wat er is gebeurd." (Dagblad van het Noorden, 7 september)

Lees meer: dvhn.nl

 

Project voor winning aardwarmte stilgelegd na aardbeving

In het tuinbouwgebied rond Venlo werd op twee plaatsen aardwarmte gewonnen. Beide projecten liggen nu stil, vanwege risico op aardbevingen. (NRC, 7 september)

Lees meer: nrc.nl

 

Noord-Brabant gaat onbenutte onttrekkingsvergunningen grondwater intrekken

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit houdt in dat historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden. Daarnaast worden de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt en worden met vergunninghouders afspraken gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater. (AgriHolland, 10 september)

Lees meer: agriholland.nl

 

Zorgen in Zwolle over mogelijke stort vervuild slib in Bomhofsplas

Omwonenden van de Bomhofsplas in het buurtschap Haerst, nabij Zwolle, maken zich grote zorgen over de mogelijke komst van 900.000 kuub vervuild slib. (RTV Oost, 6 september)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Droogte blijft een 'sluipende calamiteit'

De waterschappen hebben deze zomer adequaat op de droogte gereageerd, vindt voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen. Maar voor de problemen op de hogere zandgronden en de afnemende waterkwaliteit is voorlopig geen oplossing voorhanden. (Binnenlands Bestuur, 31 augustus)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Hoe groene hoop in Groningen uitliep op geblunder: het fiasco van 'Warmtestad'

Groningen wil stoppen met aardgas, als geen ander. Jarenlang trof de stad voorbereidingen voor de winning van groene aardwarmte voor huizen. Maar 'Warmtestad' eindigde als fiasco, na aanzwellende zorg om de veiligheid. Hoe kon het zo mislopen? (Trouw,6 september)

Lees meer: trouw.nl

 

Van Nieuwenhuizen kondigt beleidstafel droogte aan

Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat een Beleidstafel Droogte instellen. Het doel van dit tijdelijke orgaan is om een goed beeld te krijgen van de effecten van droogte op de middellange en lange termijn, inclusief de gevolgen van de maatregelen die deze zomer zijn genomen. (H2O Waternetwerk, 4 september)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Geblunder wordt monumentale bomen 'huis van Luns' fataal

De meeste bomen in de tuin van stadsvilla nummer 2 aan Plein 1813 zijn dood of stervende, waaronder twee monumentale exemplaren. Oorzaak van de sterfte zijn onkundige bodemwerkzaamheden die in opdracht van de overheid zijn uitgevoerd. De zaak is onder de rechter. (Den Haag Centraal, 6 september)

Lees meer: denhaagcentraal.nl

 


Pagina 6 van 76

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA