Bodem tientallen speelplekken onderzocht op aanwezigheid lood

De provincie laat op 95 plekken in de provincie Utrecht West de bodem van speeltuinen inspecteren op de aanwezigheid van lood. Dat laat het provinciebestuur weten aan het AD. (RTV Utrecht, 19 november)

Lees meer: rtvutrecht.nl

 

Engie werkt mee aan onderzoek ultradiepe geothermie

Zes consortia uit heel Nederland werken mee aan een grootschalig onderzoek naar ultradiepe geothermie. De techniek kan mogelijk als duurzame energiebron functioneren, maar daarvoor is nog wel onderzoek nodig. In de regio Utrecht doet energieleverancier Engie mee. (Duurzaam bedrijfsleven, 16 november)

Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

 

Eerste sensor geplaatst waarmee in Enschede grondwaterpeil gemeten kan worden

Verspreid over Enschede worden bij elf huizen sensoren geplaatst waarmee de hoogte van het grondwaterpeil kan worden gemeten. Bij de familie Van der Horst aan de Minister Idenburgstraat werd de eerste sensor in een gat neergelaten. (RTV Oost, 16 november)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Baggerslib van riooloverstorten is geschikt voor hergebruik

Baggerslib uit sloten en kanalen in de buurt van riooloverstorten kan veilig worden gebruikt voor de aanleg van dijken en wegen. Dat blijkt uit een onderzoek van Waterschap Noorderzijlvest. (RTV Noord, 19 november)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Vink gebruikte deel vervuild zand wél onder tuinen en tuinterrassen in Barneveld

Afvalbedrijf Vink uit Barneveld gebruikte toch vervuild zand onder tuinen van nieuwe woningen. (De Gelderlander, 16 november)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Minister laat NAM gas winnen in elf gasvelden in noorden van Nederland

Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes geeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) groen licht om tot het einde van 2028 op elf plekken in Friesland, Groningen en Drenthe gas te winnen. (Nu.nl, 15 november)

Lees meer: nu.nl

 

Utrechts initiatief GOUD werkt mee aan onderzoek naar ultradiepe aardwarmte als alternatief voor duurzame energie

Het Utrechtse initiatief GOUD (Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht, Stichting Kantorenpark Rijnsweerd en ENGIE) wil bijdragen aan de opgave Nederland CO2 neutraal te maken. Voor de warmtevoorziening van gebouwen ziet GOUD aardwarmte als een mogelijke duurzame energiebron. (Duurzaam Actueel, 15 november)

Lees meer: duurzaam-actueel.nl

 

Friesland vreest de zandwinning in het IJsselmeer

Na de grote rivieren moet nu het IJsselmeer zand voor de betonindustrie gaan leveren. Inwoners van Friesland zijn niet blij: eerst kwamen er windmolens, nu dit weer. (NRC, 15 november)

Lees meer: nrc.nl

 

TUF Recycling neemt maatregelen tegen verontreiniging van bodem door brandresten

TUF Recycling heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat extra milieuverontreiniging plaatsvindt op het terrein. De kunstgrasmattenverwerker in Dongen heeft een wal geplaatst op de betonnen vloer waarop verbrande rollen liggen. Die wal voorkomt dat bij regenval water wegloopt dat verontreinigd is. (Omroep Brabant, 15 november)

Lees meer: omroepbrabant.nl

 

Gaskraan in 2019 verder dicht naar maximaal 19,4 miljard Nm3

In 2019 gaat de gaskraan in het Groningenveld verder dicht. Hierdoor daalt de gaswinning naar maximaal 19,4 miljard Nm3. Dat staat in het definitieve instemmingsbesluit voor het gasjaar 2018/2019 dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. (Blik op Nieuws, 14 november)

Lees meer: blikopnieuws.nl

 

Geothermie in Noordoost Twente te duur

Het winnen van aardwarmte in Noordoost Twente is technisch gezien mogelijk, maar te duur. Dat is de conclusie van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, die er onderzoek naar lieten doen. (Tubantia, 14 november)

Lees meer: tubantia.nl

 

Droogte bedreigt oogsten van 2019, waterschap neemt nu al noodmaatregelen

Met niet eerder ingezette maatregelen probeert waterschap Aa en Maas het grondwaterpeil op te krikken. De organisatie zet duizend stuwen omhoog om water vast te houden en te verspreiden, zodat het in de nu gortdroge bodem kan zakken. 'We nemen risico's. We moeten wel.' (Eindhovens Dagblad, 16 november)

Lees meer: ed.nl

 

‘De vuile-slibmotie is aan het verkeerde adres gericht’

De Tweede Kamermotie die slibstort wil voorkomen totdat het ministerie een strenger beleid heeft geformuleerd, mist volgens een aantal betrokkenen zijn doel. (De Gelderlander, 16 november)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Ernstig vervuilde grond gevonden midden in Baarn

Bij een toekomstig bouwterrein in Baarn is ernstig vervuilde grond aangetroffen. De boel moet snel gesaneerd worden om schade in de omgeving te voorkomen. (RTV Utrecht, 15 november)

Lees meer: rtvutrecht.nl

 

Geen sprake van slecht bommenonderzoek haven Zevenbergen

Een eerdere zoektocht naar oude bommen in het Haventrace in Zevenbergen is wel goed uitgevoerd. Ook was bekend dat er aanvullend bodemonderzoek nodig zou zijn. (BN de Stem, 16 november)

Lees meer: bnsdestem.nl

 

Archeologen stuiten in Hulst op middeleeuws kerkhof

Onder het 's-Gravenhofplein is woensdag een middeleeuws kerkhof gevonden. Archeologische onderzoekers vonden de lichamen waar vroeger een Minderbroedersklooster stond. (BN De Stem, 14 november)

Lees meer: bndestem.nl

 

Een theatrale start voor zeegemaal De Heining bij Marrum

Met een theatrale manifestatie is donderdagavond bij Marrum het zeegemaal De Heining in gebruik gesteld. Het loopt door het kwelderreservaat van It Fryske Gea. (Leeuwarder Courant, 15 november)

Lees meer: lc.nl

 

Explosief uit WO II blijft op bodem van kanaal liggen

Tijdens baggerwerkzaamheden in Afwateringskanaal Fiemel in de Reiderwolderpolder is donderdagmorgen een explosief uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. (RTV Noord, 15 november)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Deel stadsmuur Doetinchem opgegraven

In Doetinchem hebben archeologen een stuk van de stadsmuur opgegraven. Het gaat om een deel van de vestingwerken die tot 1860 de stad omringden. (Archeologie Online, 14 november)

Lees meer: archeologieonline.nl

 

Meer bevingen in de richting van Drenthe en Zuid-Groningen

Door de verschuiving van de gaswinning naar het zuiden en zuidwesten van Groningen kunnen de seismische risico'€s daar en in Noord-Drenthe toenemen. (Dagblad van het noorden, 15 november)

Lees meer: dvhn.nl

 


Pagina 6 van 89

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA