vrijdag 18 januari 2019

Goed nieuws voor de fans van recreatiegebied De Neswaarden: Met onder meer grotere stranden en een wandelpad rond de plas moet het gebied aan de Afgedamde Maas bij Aalst verder worden verbeterd. (Brabants Dagblad, 17 januari)

Lees meer: bd.nl

SGS Search Bodemnieuws banner Planner Coordinator Kwaliteitsfunctionaris

aggb

Vitens vacature Geohydroloog

donderdag 17 januari 2019

Op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland zijn de grondwaterstanden door de droogte nog altijd erg laag. De vooruitzichten voor de komende periode zijn niet gunstig en de waterschappen verwachten dat er voor agrariers het komend groeiseizoen minder water beschikbaar is dan normaal gesproken. (Unie van Waterschappen, 16 januari)

Lees meer: uvw.nl

donderdag 17 januari 2019

Versterking van een dijk met een zandige, begroeide oever werkt in een zoetwatermeer zonder getij. Dat is de conclusie van de pilot langs de Houtribdijk, waarbij deze innovatieve methode is getest. De oever blijft goed liggen. (H2O Waternetwerk, 16 januari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 17 januari 2019

Minister van Nieuwenhoven (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) stuurde de Tweede Kamer op 14 januari 2019 de antwoorden op vragen naar aanleiding van het artikel 'Bodem zakt meer dan verwacht door droogte'. (Bodemplus, 16 januari)

Lees meer: bodemplus.nl

vacature boven 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

Bodemnieuws banner Amstelveen

donderdag 17 januari 2019

Vijf waterschappen gaan meewerken aan een demo-installatie voor de productie van volledig afbreekbaar bioplastic uit afvalwater. Zo willen zij bijdragen aan de overgang naar een circulaire economie. (Helpdesk water, 16 januari)

Lees meer: helpdeskwater.nl

donderdag 17 januari 2019

Agrarische ondernemers maken in 34 grondwaterbeschermingsgebieden individuele plannen om nitraatuitspoeling tegen te gaan. Op het ogenblik vindt de werving van deelnemers plaats, onder andere via keukentafelgesprekken. (H2O Waternetwerk, 16 januari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 17 januari 2019

Bij schade als gevolg van bodemdaling door droogte kan nadeelcompensatie aangevraagd worden, ook als de overheid heeft gedaan wat nodig was. (Boerderij, 16 januari)

Lees meer: boerderij.nl

Tauw Teammanager Projectleider bodem Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

donderdag 17 januari 2019

Drugsafval van het vorig weekend ontmantelde drugslab op Kerkenbos zou via het toilet in het rioleringssysteem verdwijnen. Dat vermoeden heeft de politie althans. In het riool bij het Nijmeegse bedrijventerrein zijn chemische stoffen aangetroffen. (De Gelderlander, 16 januari)

Lees meer: gelderlander.nl

donderdag 17 januari 2019

De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan schort. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, lijken de doelen te willen afzwakken. Juist dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd. Er is nu een petitie gestart om de richtlijn intact te houden. (Nature Today, 17 januari)

Lees meer: naturetoday.com

donderdag 17 januari 2019

Bredase huishoudens moeten op de lange duur veel meer gaan betalen voor het riool in hun stad. Nu kost de riolering gemiddeld zo'n 217 euro per jaar. Die prijs stijgt tot 383 euro in 2042, een prijsstijging van meer dan 75 procent. (BN De Stem, 15 januari)

Lees meer: bndestem.nl

Banner 300x200

Banner TerraIndex Bodemnieuws

bbf 300x200