Persleiding langs de Berkel donderdag gerepareerd

Donderdag moet de breuk in de persleiding, die tienduizenden vissen in de Berkel noodlottig werd, hersteld zijn. Dat zegt projectleider Mathijs de Gier van Waterschap Rijn en IJssel. (De Gelderlander, 13 november)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Amendement: ‘Geen afvalbelasting op asbest’

SGP, CDA en VVD willen dat het verwijderen van asbest wordt vrijgesteld van afvalbelasting. De partijen hebben een amendement voorgesteld in het belastingplan. Als dat wordt aangenomen is dat een grote opsteker voor gebieden waar nog veel asbestdaken verwijderd moeten worden, zoals de Hof van Twente. Het Twentse CDA-kamerlid Pieter Omtzigt is een van de indieners van het amendement. (Tubantia, 14 november)

Lees meer: tubantia.nl

 

Aardlagen Noordoost Twente geschikt voor opwekken aardwarmte

De aardlagen in Noordoost Twente zijn geschikt voor het opwekken van aardwarmte. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau No Nonsense Technical Solutions. Geothermie zou goed toepasbaar zijn in het gebied van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal. Er wordt niet direct ingezet op geothermie, omdat het plaatsen van een installatie nog te duur is. (RTV Oost, 13 november)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Op zoek naar het giftige lek in een diepe krater

Het alsof een meteoriet is ingeslagen tussen de Berkel en het Twentekanaal bij Lochem. Op de plek van een moerasje gaapt nu een 16 meter diepe krater. Zeven gemaalpompen zoemen als reusachtige wespen terwijl ze overuren maken om het grondwater weg te pompen. (De Stentor, 14 november)

Lees meer: destentor.nl

 

Tweede Kamer: stop direct met stort baggerslib in plassen

Gemeenten moeten direct stoppen met het storten van van baggerslib in zandplassen. De Tweede Kamer heeft vanmiddag een motie aangenomen van SP-Kamerlid Cem Lacin, waarin gemeenten wordt gevraagd daar direct mee te stoppen. Winterswijk wordt met naam genoemd in de motie. (De gelderlander, 13 novemebr)

Lees meer: gelderlander.nl

 

'Bij aanleg zonnepark ook kijken naar effecten op natuur en bodem'

Bij de aanleg van zonneparken moet niet allen oog zijn voor de positieve effecten op het klimaat, maar moet ook worden gekeken ook naar effecten op kwetsbare natuur, bodemleven, koolstofgehalte in de bodem en landschap. (Nieuwe oogst, 13 november)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Vijf nieuwe projecten binnen Kennisagenda Aardwarmte goedgekeurd

In de Kennisagenda Aardwarmte zijn 5 nieuwe projecten goedgekeurd. De projecten zijn inmiddels van start gegaan en worden in de loop van volgend jaar afgerond. (AgriHolland, 12 november)

Lees meer: AgriHolland.nl

 

Leids onderzoek: 'Risico's chemische stoffen onderschat'

Chemische stoffen en nanomaterialen worden massaal in producten verwerkt terwijl de risico's niet goed ingeschat worden. Keer op keer blijken gesynthetiseerde stoffen het milieu sterker te verontreinigen dan labtesten voorspelden. Daarvoor waarschuwt hoogleraar Ecotoxicologie Martina Vijver van de Universiteit Leiden (oratie) in haar lezing op 16 november. (Unity.nu, 12 november)

Lees meer: unity.nu

 

Kamer beslist over stilleggen vervuilde slibstort na verontreinigde plassen

In de Tweede Kamer wordt dinsdagmiddag gestemd over een motie van SP-Kamerlid Cem Lacin, die wil dat gemeenten per direct stoppen met het verondiepen van plassen met vervuilde slib en grond. De kans is groot dat de motie wordt aangenomen, zegt Lacin. (De Gelderlander, 13 november)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Twentse boeren: 'Wat komt er nu weer op ons af?'

Wat hangt de boeren nu weer boven het hoofd? De appjes en telefoontjes vlogen deze week over en weer in agrarisch Nederland. De uitspraak van het Europese Hof over het Nederlandse stikstofbeleid sloeg in als een bom. (Tubantia, 10 november)

Lees meer: tubantia.nl

 

Gedumpt drugsafval aan Lekbandijk verontreinigt bodem

Aan de Lekbandijk tussen Ravenswaaij en Zoelmond is in de nacht van donderdag op vrijdag drugsafval gedumpt. Door de dumping is bodemverontreiniging ontstaan, meldt de politie zaterdag. (De Gelderlander, 10 november)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Winterswijk besluit vandaag over doorgaan met grond storten in kleiput

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen om het storten van licht vervuilde grond in de Winterswijkse kleiput een halt toe te roepen. De gemeente Winterswijk gaat vandaag de motie bestuderen en besluit dan of ze doorgaan met storten of niet. (De Gelderlander, 14 november)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Wiebes ontraadt uitsluiten van mijnbouwactiviteiten via Structuurvisie Ondergrond

Op dit moment evalueren provincies het huidige grondwaterbeschermingsbeleid en wijzen in overleg met het Rijk strategische reserves aan met bijbehorend beschermingsregime. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil op de uitkomsten van dit traject niet vooruitlopen. Hij acht het op voorhand uitsluiten van mijnbouwactiviteiten in gebieden met strategische voorraden en nationale reserves onnodig beperkend voor het realiseren van de transitie naar een duurzame energievoorziening en daarmee ongewenst. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in een reactie op een motie van GroenLinks. (Groene Ruimte, 13 november)

Lees meer: groeneruimte.nl

 

Onderzoek naar daling grondwaterpeil in belangrijke bron

De provincie laat samen met buurregio'€™s onderzoeken wat de oorzaak is van de daling van de grondwaterstand in de Roerdalslenk. (De Limburger, 14 november)

Lees meer: limburger.nl

 

Winterswijk besluit vandaag over doorgaan met grond storten in kleiput

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen om het storten van licht vervuilde grond in de Winterswijkse kleiput een halt toe te roepen. De gemeente Winterswijk gaat vandaag de motie bestuderen en besluit dan of ze doorgaan met storten of niet. (De Gelderlander, 14 november)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Rijnland helpt duurzaam watersysteem te ontwikkelen op bedrijventerrein bij Schiphol

Hoogheemraadschap van Rijnland gaat een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Schiphol Trade Park, een 350 hectare groot bedrijventerrein ten zuiden van Schiphol langs de A4. In het gebied moet een duurzaam watersysteem worden ontwikkeld. (AgriHolland, 12 november)

Lees meer: AgriHolland.nl

 

Utrecht onderzoekt mogelijkheden aardwarmte

Twee consortia, LEAN en GOUD, bereiden een onderzoek voor naar de haalbaarheid van aardwarmte in Utrecht en haar buurgemeenten. Zowel de Provincie Utrecht als de gemeente Utrecht steunen het initiatief van de consortia om aardwarmteonderzoek te verrichten. (Utrecht Nieuws.nl, 12 november)

Lees meer: utrecht.nieuws.nl

 

Eindelijk een schoon en bruikbaar EMK-terrein in Krimpen

De heren drs. P.R. Heij, Directeur-Generaal Water en Bodem van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en ir. T. Winter, Lid van de Raad van bestuur van de Dura Vermeer Groep N.V. hebben onlangs het uitvoeringscontract van de sanering van het voormalige EMK-terrein getekend. In het voorjaar van 2019 volgt de feestelijke start van dit project, wanneer de 'eerste schep' de grond ingaat. (IJssel en Lekstreek, 12 november)

Lees meer: krimpen.ijsselenlekstreek.nl

 

Pilotproject met zeer hoge compostgiften

De BVOR coordineert vanaf komende winter een pilotproject waarin een aantal boeren zeer hoge compostgiften gaat toepassen. Het doel is vooral het vaststellen van het effect op de organischestofgehalten in de bodem. (Nieuwe Oogst, 12 november)

Lees meer: nieuweoogst.nl

 

De Amsterdamse grachten zijn een plasticdump geworden

Bagger uit de grachten bevat veel meer plastic dan gedacht. Met de bagger die bovenkomt bij het uitdiepen, is de rommel met tonnen per jaar gestort in het water van de haven. (Het Parool, 10 november)

Lees meer: parool.nl

 


Pagina 7 van 89

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA