'Ook bevingen bij zoutwinning Groningen'

Niet alleen de gaswinning veroorzaakt aardbevingen in Groningen. Ook zout kan de grond laten trillen. Op 19 november vorig jaar zijn er zeker vier bevingen achter elkaar geweest bij een zogeheten zoutcaverne in de buurt van Winschoten. (De Stentor, 3 september)

Lees meer: destentor.nl

 

Bodemsporen op Emmer Es breinbreker voor archeologen

Amateurarcheologen in Emmen breken zich het hoofd over geheimzinnige bodemsporen op de Emmer Es. Via Google Maps zagen de onderzoekers tot hun grote verrassing een waarschijnlijk door mensenhanden gemaakte vierkante vorm van veertig bij veertig meter in het landschap opduiken. (RTV Drenthe, 1 september)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

 

Bouwer tunnel Ringweg: 'Meer experts nodig om verrassingen te voorkomen'

De bouwer van de Helperzoomtunnel in Groningen wil zich niet meer laten verrassen door de Hondsrug en haalt er meer bodemexperts bij. (Dagblad van het Noorden, 1 september)

Lees meer: dvhn.nl

 

Mijn streek: Het waterschap zit aan de knoppen

Nederland is een delta. Dat we droge voeten houden, is te danken aan het werk van waterschappen. Hun werk en hun aanwezigheid in het landschap is zo vanzelfsprekend dat we er vaak aan voorbij gaan. Hoog tijd om eens met een andere blik op pad te gaan, dat doen we rond het Lauwersmeer. (Dagblad van het Noorden, 2 september)

Lees meer: dvhn.nl

 

Graven in Nederlandse bodem gaat 120 keer per werkdag mis

Deze week kampte Schiphol bijna een etmaal lang met vertragingen nadat bij graafwerk een kabel was beschadigd. Dat gebeurt door de volle bodem van Nederland meer dan honderd keer per dag. Wat doen gemeenten en 'grondroerders' om zulke schade te voorkomen? (Volkskrant, 30 augustus)

Lees meer: volkskrant.nl

 

Marker Wadden in september officieel open voor publiek

Op 8 september gaat het eerste eiland officieel open voor publiek. De haven, de wandelpaden, vogelkijkhutten en uitkijktoren zijn klaar voor ontvangst van het publiek. Kom genieten van dit spectaculaire nieuwe stukje Nederland en volg de ontwikkeling van de prille natuur. (Helpdesk water, 28 augustus)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 

Startschot voor grootschalig slib-onderzoek in Eems-estuarium

Om beter te begrijpen hoe slib zich in het dynamische overgangsgebied tussen rivier en zee (zoet en zout) gedraagt, start dinsdag 28 augustus 2018 een grootschalig veldonderzoek in het Eems-estuarium op het grensgebied tussen Nederland en Duitsland. Het doel is om de effecten van maatregelen die de troebelheid verminderen beter te kunnen voorspellen, stelt Rijkswaterstaat in een persbericht. (Waterforum, 28 augustus)

Lees meer: waterforum.net

 

Vergeten verhalen uit het Rockanje in de IJzertijd

Rockanje lag ruim twee eeuwen geleden niet aan zee. De inwoners hielden vee, wonnen zout, verbouwden gerst en tarwe en maakten schapenwol. Bij opgravingen vonden archeologen een volledige boerderij uit de Late IJzertijd. (Rijnmond, 30 augustus)

Lees meer: rijnmond.nl

 

Boeren monitoren eigen sloot met app

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en het hoogheemraadschap van Rijnland zijn begonnen met een pilot waarbij boeren zelf hun sloten kunnen monitoren met een app. Door de vegetatie in beeld te krijgen hopen de hoogheemraadschappen meer te weten te komen over de waterkwaliteit in de boerensloten. (H2O, 27 augustus)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

2e Kamerleden hoogst verbaasd, ons afval op de stort, Engels afval in de verbrandingsovens

Tweede Kamerleden hebben met grote verbazing vernomen dat o.a. HVC haar verbrandingsovens draaien op geimporteerd afval uit o.a. Engeland en dat het afval van haar Nederlandse klanten wordt gestort op de vuilstort van Nauerna bij Zaandam. (Medemblik actueel, 28 augustus)

Lees meer: medemblikactueel.nl

 

Plan voor enorm energiepark in Landgraaf

Er zijn plannen om een energiepark aan te leggen op de voormalige stortplaats in de Landgraafse kern Abdissenbosch. Het gaat om zo'n dertigduizend zonnepanelen en drie windmolens met een maximale hoogte van 190 meter. (Limburger, 29 augustus)

Lees meer: limburger.nl

 

Drie waterschappen werken mee aan regiodeal bodemdaling

De waterschappen van Rijnland, Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard willen samen met de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden de bodemdaling in het Groene Hart aanpakken. Het wachten is nu op financiering van het Rijk. (H2O Waternetwerk, 3 september)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Grondwaterpeil erg laag, waterstand blijft bron van zorg

Het beetje regen van de voorbije weken kleurt bermen en tuinen, maar het is nog altijd erg droog in Brabant. Zelfs een natte herfst en winter kunnen het grondwaterpeil niet op niveau brengen. (Eindhovens Dagblad, 3 september)

Lees meer: ed.nl

 

Research naar bommen en granaten

Het project Meanderende Maas houdt zich komend decennium bezig met het verbeteren van de Maasdijk tussen Ravenstein en Lith. De rivier krijgt meer ruimte om 270.000 mensen te beschermen tegen overstromingen. Fijne bijvangst is dat noodzakelijke onderzoeken ons meer leren over het gebied, bijvoorbeeld over archeologie en de Tweede Wereldoorlog. (De Sleutel Oss, 31 augustus)

Lees meer: desleuteloss.nl

 

Normen voor arseen in bodem voorlopig niet aangepast

De norm voor arseen in de bodem worden voorlopig niet aangepast. De normering voor arseen zal wel worden meegenomen in een breder onderzoek dat het RIVM uitvoert naar de actualiteit van de risicomethodieken voor de beoordeling van chemische stoffen in de bodem. Dit onderzoek is gestart in 2018; de resultaten komen in 2020 beschikbaar. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat(IenW) in een brief aan de Tweede Kamer. (AgriHolland, 31 augustus)

Lees meer: agriholland.nl

 

Waterschap vervangt slib om zuiveringsproces op rwzi te herstellen

Op de rioolwaterzuivering Soerendonk is een verhoogde concentratie ammonium in het zuiveringsslib aangetroffen. Als gevolg daarvan werkte de biologische zuivering niet meer. De oorzaak van de verhoogde ammoniumwaarde is nog onbekend. Waterschap De Dommel is woensdag 22 augustus gestart met het verwijderen en het vervangen van al het zuiveringsslib. Inmiddels komt de zuivering langzaam weer in bedrijf. (Waterforum, 24 augustus)

Lees meer: waterforum.net

 

Elk gasveld wordt een strijdperk

De Groningse gasproductie is verlaagd. Elders moet juist meer worden geproduceerd. Tot onvrede van burgers en gemeenten. (NRC, 30 augustus)

Lees meer: nrc.nl

 

450 km onderwaterdrain in Toekomstbestendige polder Lange Weide bij Driebruggen

In de Toekomstbestendige polder Lange Weide te Driebruggen wordt in 2018 en 2019 op 310 hectare in totaal 450 km onderwaterdrainage aangelegd om de bodemdaling te vertragen en de CO2-uitstoot te verminderen. Deze schaalgrootte is uniek in Nederland. (AgriHolland, 28 augustus)

Lees mmer: agriholland.nl

 

Onderzoek naar vervuiling, explosieven en grondopbouw in kader van versterking stadsdijken

Begin 2019 moet er een definitief plan en ontwerp zijn voor de versterking van de stadsdijken van Zwolle. Ter voorbereiding wordt momenteel onderzocht hoe de grond in en onder de dijken is opgebouwd, of de grond is vervuild en of er niet gesprongen explosieven aanwezig zijn uit de Tweede Wereldoorlog. Deze week wordt bodemonderzoek gedaan bij de dijk aan het Zwarte Water. (RTV Focus Zwolle, 30 augustus)

Lees meer: rtvfocuszwolle.nl

 

Wie heeft het beste idee voor duurzamer waterbeheer?

Vernieuwende en baanbrekende ideeen die de waterschappen helpen het waterbeheer in Nederland duurzamer en goedkoper te maken, maken kans op de Waterinnovatieprijs 2018.
De uiterste mogelijkheid om innovaties in te zenden is verplaatst van 28 augustus naar 4 september. Bedrijven, overheden en particulieren hebben nu dus een week langer de tijd om hun idee in te dienen en zo kans te maken op de Waterinnovatieprijs 2018. (Baaz, 27 augustus)

Lees meer: baaz.nl

 


Pagina 7 van 76

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA