dinsdag 26 september 2017

Geothermie kan wel degelijk ook in de Enschedese bodem. Onderzoek van het Enschedese bedrijf No Nonsense Technical Solutions (NNTS), in opdracht van de gemeente, wijkt daarmee af van een eerder onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel. (Tubantia, 25 september)

Lees meer: tubantia.nl

SGS Search Bodemnieuws banner Planner Coordinator Kwaliteitsfunctionaris

aggb

Vitens vacature Geohydroloog

maandag 25 september 2017

De bouw van wooncomplex De Jonkheer aan de Jhr. Ramweg in Schalkwijk loopt vertraging op door de vondst van asbest in de bodem. (AD, 21 september)

Lees meer: ad.nl

maandag 25 september 2017

De gemeente Smallingerland betaalt 5000 euro mee aan het in de gaten houden van het afvalwater van het bedrijf Orion aan de Steven op industrieterrein De Haven. (Drachtste Courant, 24 september)

Lees meer: drachtstecourant.nl

maandag 25 september 2017

Een brede coalitie van zestien partijen uit de energiesector, het bankwezen, onderwijs en burgerschap heeft 20 september een intentieverklaring voor het Energietransitieplan Loppersum getekend. Loppersum staat bekend als het epicentrum van de gaswinning-gerelateerde aardbevingen in Groningen. Als de energietransitie daar goed uitpakt, wil de dorp het plan uitrollen in de andere dorpen van de gemeente en successen delen met andere gemeenten in het gaswinningsgebied. (FluxEnergie.nl, 21 september)

 

Lees meer: fluxenergie.nl

vacature boven 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

Bodemnieuws banner Amstelveen

donderdag 21 september 2017

Voor een regenseizoenervaring hoef je niet meer naar een tropisch regenwoud. In de afgelopen weken viel er zoveel neerslag, dat ik serieus overwoog om te beginnen met het bouwen van mijn eigen ark. Neem nu 30 augustus. Het regende 's avonds geen pijpenstelen, maar complete tabakswinkels. Als het toilet op onze benedenverdieping op zo'n moment onheilspellende borrelgeluiden begint te maken, dan weten we dat het misgaat: het riool onder de straat kan het vele water niet meer aan en het water werkt zich omhoog via de huisafvoer onder onze oprit. (Jan Klein Kranenburg, 21 september)

Lees meer: Column Jan: De Putjesschepper

donderdag 21 september 2017

Het beheer en eigendom van de gesloten stortplaats aan de Vluchtoordweg in Uden is per 30 augustus overgenomen door Nazorg Bodem Uden, een werkmaatschappij van Stichting Bodembeheer Nederland. Zo zijn Nazorg Bodem, Attero en de Omgevingsdienst Brabant Noord overeengekomen. (Land en Water, 19 september)

Lees meer: landenwater.nl

donderdag 21 september 2017

De slechte bodemgesteldheid op het treinbaanvak Winschoten-Bad Nieuweschans maakt een snelheidsverhoging van 120 naar 140 km/u onmogelijk. (Dagblad van het Noorden, 20 september)

Lees meer: dvhn.nl

Tauw Teammanager Projectleider bodem Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

woensdag 20 september 2017

Recent is in het kader van de toekomstige ontwikkeling van het woningbouwproject Wilhelminahaven in opdracht van Thuisvester een bodemonderzoek uitgevoerd op het voormalig MPO terrein (ook bekend als PDM-terrein). (Oosterhout, 20 september)

Lees meer: oosterhout.nieuws.nl

woensdag 20 september 2017

Voor het eerst worden er dit najaar door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) drones ingezet die de maisoogst nauwkeurig in de gaten houden. Maistelers zijn namelijk verplicht de zand- of lossgrond direct na de oogst in te zaaien met een zogenaamd vanggewas (vaak gras). Dit gewas zorgt ervoor dat overgebleven mineralen worden opgenomen en niet in het grondwater terecht komen. De maistelers riskeren hoge boetes als zij zich niet houden aan deze milieumaatregel. (Roosendaalse Bode, 19 september)

Lees meer: internetbode.nl

woensdag 20 september 2017

Het leven van de bewoners van de Veerstraat 132 tot en met 140A staat sinds anderhalve week op zijn kop. Toen kregen ze te horen dat de tuinen achter hun woningen zijn vervuild met lood en kankerverwekkende stoffen. "Wij zijn angstig, verdrietig en boos", zeggen Mechteld Lureman en Harald van Roekel, twee van de Veerstraat-bewoners. (Stad Wageningen, 19 september)

Lees meer: stadwageningen.nl

Banner 300x200

Banner TerraIndex Bodemnieuws

bbf 300x200