dinsdag 03 oktober 2017

Koolstof wordt een hot item. Vastleggen in de bodem is goed voor imago en portemonnee. De hamvraag: wordt het vrijwillig of verplicht? Sommigen hebben het over een tientje per ton CO2 voor de koolstofboeren van de toekomst. (Boerderij, 2 oktober)

Lees meer: boerderij.nl

dinsdag 03 oktober 2017

De basis voor een voedzaam gewas ligt natuurlijk in de bodem. Bodemstructuur en -vruchtbaarheid bepalen de voederwaarde van het gras voor de koe. Maar wat is een goede bodem? Hoe bepalen we dat en hoe kunnen we de bodem verbeteren? We spraken erover met Robin Wolf, productmanager veehouderij bij Eurofins Agro. (Melkveebedrijf.nl, 2 oktober)

Lees meer: melkveebedrijf.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

dinsdag 03 oktober 2017

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) trapt op de rem bij de toepassing van aardwarmte in de stad Groningen. De gemeente wil ruim tienduizend huizen verwarmen met aardwarmte, een duurzaam alternatief voor aardgas. Maar volgens de toezichthouder kan aardwarmte de kans op aardbevingen vergroten. De partijen die het project uitvoeren zouden te weinig verstand van de nieuwe techniek hebben om het risico goed te kunnen inschatten. (Volkskrant, 2 oktober)

Lees meer: volkskrant.nl

maandag 02 oktober 2017

Zo'n 40 procent van de natuur ondervindt in 2030 schade van stikstof. Dat meldt Natuurmonumenten naar aanleiding van het rapport over de verwachte trends in de uitstoot van schadelijke stoffen dat het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIVM) afgelopen dinsdag publiceerde. (Nieuwe Oogst, 30 september)

Lees meer: nieuweoogst.nu

maandag 02 oktober 2017

De strijd tegen het Eurocircuit duurt onverminderd voort. Omwonenden eisten donderdag in hoger beroep voor de Raad van State maatregelen van de gemeente tegen het crossterrein in Valkenswaard. Het is de zoveelste juridische procedure in dit dossier, waarin door verschillende belangengroepen op verschillende borden wordt geschaakt. (Eindhovens Dagblad, 29 september)

Lees meer: ed.nl

TTE 300 200

aggb

vacature boven 300x200

maandag 02 oktober 2017

Afgelopen maandag kreeg de gemeente Voorschoten een melding binnen over verdacht materiaal dat aangetroffen was in de natuurspeeltuin aan de Veurseweg in Voorschoten. Onderzoek heeft uitgewezen dat het om asbest gaat. (AD, 29 september)

Lees meer: ad.nl

maandag 02 oktober 2017

Eerder deze week werd al bekend dat er bij recent onderzoek in de omgeving van de fabriek PFOA en GenX in Papendrechtse grond werd aangetroffen. Reden om extra bodemonderzoek te doen in de omgeving van de Dordste fabriek aan de Baanhoekweg. (Het Kompas Sliedrecht.nl, 29 september)

Lees meer: hetkompassliedrecht.nl

maandag 02 oktober 2017

Het aantal spoedlocaties is in de provincie Utrecht tussen 1 september 2016 en 1 september 2017 gedaald van 52 naar 41. Bij een spoedlocatie is sprake van een ernstige bodemverontreiniging waarvan is vastgesteld, of zeer aannemelijk is, dat er risico voor mens of milieu aanwezig is. De spoedlocaties in Leusden zijn tankwerkplaats Kolonel H.L. van Royenweg en de Leusderheide Schietbaan. (Leusder Krant.nl, 29 september)

Lees meer: leusderkrant.nl

Banner 300x200

Vacature Kampen

bbf 300x200

maandag 02 oktober 2017

Er wordt al zeven jaar op gestudeerd en er ligt 8 miljoen euro klaar voor een sanering, maar een oplossing voor de zogeheten 'Griesberg' in de Eems bij Delfzijl is nog altijd ver uit zicht. (Dagblad van het Noorden, 30 september)

Lees meer: dvhn.nl

vrijdag 29 september 2017

Op 12 november 1999 is door Gedeputeerde Staten het Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland opgericht. Uit het fonds worden de kosten betaald voor de nazorg van stortplaatsen en depots voor baggerspecie, die op of na 1 september 1996 nog afval ontvingen. Het doel van de nazorgactiviteiten is te voorkomen dat gesloten stortplaatsen en depots voor baggerspecie in de toekomst schade aan lucht, water of bodem veroorzaken. Het fonds groeit in 2018 naar 57 miljoen euro. (Groene Ruimte, 28 september)

Lees meer: groeneruimte.nl

vrijdag 29 september 2017

Tijdens de werkzaamheden in en rond de Lairessestraat is vervuilde grond aangetroffen tussen de Des Presstraat en de Cornelis Krusemanstraat. (Het Parool, 28 september)

Lees meer: parool.nl

Terra Index 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

popup opkomende stoffen