vrijdag 03 november 2017

Het aardwarmteproject van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen is stopgezet. Dit betekent dat het verwarmen van 12.000 huizen via warmwaterbronnen op de lange baan is geschoven. (Dagblad van het Noorden, 2 november)

Lees meer: dvhn.nl

vrijdag 03 november 2017

Zaanstad wil meebetalen aan een duurzame sanering van het Kan Palen terrein aan de Oostzijde in Zaandam. Voor het terrein is een plan voor 160 woningen. (De Orkaan, 2 november)

Lees meer: deorkaan.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

vrijdag 03 november 2017

Tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van de snelfietsroute, is er op een paar plekken op de Benedendorpsweg in Oosterbeek sterk verontreinigde grond aangetroffen. Het gaat onder andere om kankerverwekkende stoffen als PAK10, meldt de provincie in een rapport. Marlies de Groot van GroenLinks vraagt zich af welke gevolgen dit heeft voor de gezondheid van omwonenden en hoe en wanneer er gesaneerd wordt. (Hoog en Laag.nl, 2 november)

Lees meer: hoogenlaag.nl

donderdag 02 november 2017

Volgt u de stappen (en misschien kijkt u ook even naar de schoenen) van het nieuwe Kabinet Rutte III? Wat staat er nu precies in het regeerakkoord en hoe wordt dit vertaald naar de werkelijkheid? Hoe worden de zaken gepresenteerd en waar kan ik als burger nu echt van op aan? Ik weet het nog niet, u wel? Ook valt mij op dat de ministeries flink zijn gehusseld. Betekent dit ook een 'husseling' van taken en verantwoordelijkheden? (Diane Zijderlaan, 2 november)

Lees meer: Column Diane: ‘De politieke kaarten zijn geschud’

donderdag 02 november 2017

Met het SIKB0101 protocol wordt bodeminformatie digitaal uitgewisseld. In 2012 heeft SIKB, gesteund door softwareleveranciers, -gebruikers en Bodem+, de SIKB0101 uitwisselstandaard grondig vernieuwd. Het protocol is zodanig aangepast dat er ondersteuning nodig was om de overgang tussen versies lager dan 10 (de pre 2012 versie) en versie 11 (en hoger) te ondersteunen. Vanaf 1-1-2018 zal deze ondersteuning stoppen. Bodem+ zal dan ook de ondersteuning van de oude versies van SIKB0101 voor applicaties zoals Bodemloket en de LIB-controletool, uitschakelen. (Bodem+, 31 oktober)

Lees meer: bodemplus.nl

20190517 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

20190514 Zuid Holland Sen. Beleidsmdw

Popup 300x200

donderdag 02 november 2017

Anita Wouters (1955) wordt per 26 oktober 2017 benoemd tot project-directeur-generaal Groningen Bovengronds bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Zij is in deze functie verantwoordelijk voor de advisering van de minister over de schade-afhandeling, versterking en het perspectief voor Groningen in relatie tot de aardbevingsproblematiek. Wouters zal daarnaast namens de minister van EZK en het Rijk overlegpartner zijn voor de Groningse regio en de Nationaal Coordinator Groningen (NCG). (Rijksoverheid, 26 oktober)

Lees meer: rijksoverheid.nl

donderdag 02 november 2017

De gemeente Tytsjerksteradiel mag de familie Veenstra-Faber toch dwingen om onderzoek te doen naar bodemvervuiling aan de Boskwei in Readtsjerk. Dat heeft de Raad van State gezegd. Uit steekproeven blijkt dat er teveel lood in de bodem zit. Het perceel is tussen 2002 en 2007 verhard met puin waar lood inzat. (Omrop Fryslan, 1 november)

Lees meer: omropfryslan.nl

woensdag 01 november 2017

PALLAS laat bodemonderzoek plegen op en rond de site van de Onderzoekslocatie Petten (OLP). Af en toe zijn daarvoor verkeersmaatregelen nodig. PALLAS voert diverse onderzoeken uit ter onderbouwing van de verschillende vergunningen procedures. Bij de onderzoeken naar de karakterisering van de bouwplot ('site characterisation') wordt onder andere naar de ondergrond gekeken. (Noord Topics, 31 oktober)

Lees meer: noordtopics.nl

Banner 2.0 300200

SGS Projectmedewerker Milieu mei 2019

bbf 300x200

woensdag 01 november 2017

Van 2 tot 7 november 2017 vindt grondonderzoek plaats in de omgeving van het Wagenplein in Warmenhuizen. Er worden grondboringen gedaan en enkele sleuven gegraven. Vanwege gevonden verontreiniging bij de aanleg van een nieuw deel waterleiding onder het Wagenplein wil de gemeente duidelijkheid over de bodemsituatie in de nabije omgeving. (Noord Topics, 31 oktober)

Lees meer: noordtopics.nl

dinsdag 31 oktober 2017

Er zijn steeds minder dieren te vinden op de bodem van de Noordzee, blijkt uit onderzoek van het Wereld Natuur Fonds en het CBS. Er leven in de Noordzee ongeveer 140 diersoorten en hun aantallen zijn in de afgelopen 25 jaar met bijna een derde gedaald. (NOS, 30 oktober)

Lees meer: nos.nl

dinsdag 31 oktober 2017

Helena de Vries maakt zich ernstige zorgen. Al 25 jaar woont ze aan het Wagenplein in Warmenhuizen, op de plek waar voorheen een gasfabriek stond. Nadat de fabriek was gesloopt, werden er woningen gebouwd. De grond onder die huizen is echter nooit goed gesaneerd, zo is gebleken. (NH Nieuws, 29 oktober)

Lees meer: nhnieuws.nl

20190508 Vacature SGS Intron Certificatie Auditor

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Vacature 2.3 300200