donderdag 07 maart 2019

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een position paper gepubliceerd met standpunten ten aanzien van de Europese Kaderrichtlijn Water. De provincies willen betere afstemming van wetgeving en beleid en een andere methode om bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen te toetsen. (Helpdesk Water,  28 februari)

Lees meer: helpdeskwater.nl

donderdag 07 maart 2019

Het gaat de komende tijd wat meer regen en Deltacommissaris Peter Glas roept op het water in haarvaten van het watersysteem vooral vast te houden. “Elke waterbeheerder, elke boer, elke natuurbeheerder kent zijn eigen gebied het beste en weet hoe die met het beste met het waterpeil kan omgaan. Mijn oproep aan hen is wel: hou het vast.” Glas deed zijn oproep op 4 maart bij het radioprogramma 1op1. (Waterforum, 5 maart)

Lees meer: waterforum.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

donderdag 07 maart 2019

De Europese Commissie heeft op 26 februari haar beoordeling van de nationale stroomgebiedsbeheerplannen voor de periode van 2016-2021 gepubliceerd. Voor Europa als geheel blijkt er vooruitgang te zijn geboekt, maar er worden ook verbeterpunten genoemd waaraan de waterbeheerders de komende planperiode prioriteit moeten geven. Brussel vraagt Nederland met name om extra maatregelen in de landbouw. (Waterforum, 1 maart)

Lees meer: waterforum.nl

donderdag 07 maart 2019

De gemeente Westerveld adviseert minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat niet in te stemmen met het gewijzigd winningsplan Diever, wat Gaswinbedrijf Vermillion bij de minister heeft ingediend. (Meppeler Courant, 5 maart)

Lees meer: meppelercourant.nl

donderdag 07 maart 2019

Drinkwaterbedrijf Oasen heeft opnieuw de samenwerking gezocht met een waterschap voor het benutten van de reststroom op een zuiveringsstation. (H2O Waternetwerk, 5 maart)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

Banner 300x200

20190411 Waterschap Zuiderzeeland Ervaren Adviseur Hydrologie Bodemnieuws

bbf 300x200

donderdag 07 maart 2019

In de grondmonsters die eind vorige week zijn genomen bij het Snippenbos, is geen asbest aangetroffen. (Noordhollands Dagblad, 6 maart)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

donderdag 07 maart 2019

Goed nieuws. Wethouder Falgun Binnendijk heeft zich in deze krant uitgesproken vóór de aanleg van een warmtenet in Castricum. Hiermee lijkt ook een duurzaam aardwarmtenet dichterbij te komen voor de Castricummers, meldt Piet Geerke van de Stichting Aardwarmte Castricum (SAC). (Nieuwsblad Castricum.nl, 5 maart)

Lees meer: nieuwsbladcastricum.nl

donderdag 07 maart 2019

Het Barneveldse bedrijf Vink heeft geen vervuild zand gebruikt in Veenendaal. Dat meldt de gemeente Veenendaal in een persbericht. (Barneveldse krant, 6 maart)

Lees meer: barneveldsekrant.nl

TTE 300 200

20190411 Waterschap Zuiderzeeland Junior Hydroloog Bodemnieuws

popup opkomende stoffen

donderdag 07 maart 2019

De kans dat de gewasbeschermingsmiddelen die in de Westerveldse bodem en op gewassen zijn aangetroffen schadelijk zijn voor mensen, is heel erg klein. Dat zegt hoogleraar toxicologie Ivonne Rietjens. (RTV Drenthe, 6 maart)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

woensdag 06 maart 2019

DIDAM - Bij de Mariakerk in het centrum van Didam zaten leven en dood de afgelopen dagen dicht bij elkaar. De doden konden bij wijze van spreken zelfs van een afstandje meekijken hoe carnavalisten bij Jan & Jan genoten van de geneugten des levens. Op het terrein naast de Mariakerk lagen namelijk kleine botresten van mensen. Ze werden opgemerkt door een alerte Didammer, die zijn beklag deed bij de gemeente Montferland. (De Gelderlander, 6 maart 2019)
Lees meer: gelderlander.nl

woensdag 06 maart 2019

Door droogte heeft Nederland te maken met bodemverzakking. Door het lage grondwaterpeil komen funderingen droog te staan en kunnen hierdoor gaan rotten. Het gaat dan vooral om woningen gebouwd voor 1970 op houten of stalen palen. (Alkmaar Centraal, 5 maart 2019)

Lees meer: alkmaarcentraal.nl

20190405 Zuid Holland Senior Beleidsmedewerker Bodemnieuws banner

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

vacature boven 300x200