vrijdag 21 december 2018

Waterschappen in Zuid-Drenthe doen er alles aan om zoveel mogelijk water vast te houden om zo de grondwaterstand op te krikken. (Dagblad van het Noorden, 20 december)

Lees meer: dvhn.nl

Banner 300x200

Banner TerraIndex Bodemnieuws

bbf 300x200

vrijdag 21 december 2018

Tijdens rioleringswerkzaamheden in Winschoten zijn twee opzienbarende archeologische vondsten gedaan. Ze worden binnenkort geexposeerd in De Klinker. (Dagblad van het Noorden, 20 december)

Lees meer: dvhn.nl

donderdag 20 december 2018

Een brede maatschappelijke beweging presenteert hun unieke aanpak voor natuurherstel in Nederland. De deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. Wij laten zien dat we door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers het biodiversiteitsverlies om kunnen buigen naar herstel. (Samen voor biodiversiteit, 19 december)

Lees meer: samenvoorbiodiversiteit.nl

donderdag 20 december 2018

Bodemonderzoekers maken tot nu toe vooral gebruik van conventionele onderzoekstechnieken waarbij bodemmonsters in het laboratorium worden geanalyseerd. Met 'nieuwe' methodes kunnen in korte tijd in het veld veel meer metingen worden gedaan. Bovendien is de uitslag van het bodemonderzoek direct zichtbaar. Tijd om deze on site bodemonderzoekstechnieken beter te benutten. (Bodem+, 19 december)

Lees meer: bodemplus.nl

vacature boven 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

Bodemnieuws banner Amstelveen

donderdag 20 december 2018

Voor onderzoek naar de mate van bodemverdichting heeft het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB op 13 december 2018 een Handreiking vastgesteld. De handreiking is gericht op grootschalig onderzoek naar bodemverdichting in landelijke gebieden. (SIKB, 18 december)

Lees meer: sikb.nl

donderdag 20 december 2018

De gemeente Amsterdam wil vol inzetten op aquathermie om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. (Waterfroum, 14 december)

Lees meer: waterforum.net

donderdag 20 december 2018

'Weerkrachtig Zuid-Holland' is de titel van de deze week gepresenteerde klimaatadaptatiestrategie van de provincie. Zo verwacht Zuid-Holland beter in te spelen op weersextremen en bodemdaling. Vijf vragen aan Astrid de Wit, manager van het provinciale klimaatadaptatieprogramma. (Binnenlands bestuur, 18 december)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

SGS Search Bodemnieuws banner Planner Coordinator Kwaliteitsfunctionaris

aggb

Vitens vacature Geohydroloog

donderdag 20 december 2018

De gemeente Zoeterwoude gaat via een wijkgerichte aanpak over op een gescheiden riolering. Hierbij wordt regenwater uit het riool gehaald en afgevoerd naar de dichtstbijzijnde watergang. Het onnodig zuiveren van 'schoon' regenwater wordt hiermee voorkomen. (Sleutelstad, 19 december)

Lees meer:sleutelstad.nl

donderdag 20 december 2018

Aan de westelijke rand van Tilburg wordt gebouwd aan de wijk Koolhoven. Binnen deze wijk stroomt de Donge, een traag stromende laaglandbeek waar herinrichting gaat plaatsvinden als ecologische verbindingszone en voor de Kaderrichtlijn Water. Op verzoek van de gemeente Tilburg en waterschap Brabantse Delta bekijkt adviesbureau Eelerwoude de mogelijkheden voor een doorstroommoeras in deze stedelijke omgeving. (Groene Ruimte, 18 december)

Lees meer: groeneruimte.nl

donderdag 20 december 2018

Vervuilde grond van het Barneveldse recyclingbedrijf Vink ligt op minstens twaalf plekken in tien gemeenten. Welke locaties dat zijn, heeft de provincie Gelderland gisteravond bekendgemaakt. Niet uitgesloten wordt dat nog meer locaties zullen opduiken. (NOS, 19 december)

Lees meer: nos.nl

Tauw Teammanager Projectleider bodem Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT