donderdag 06 juli 2017

Recent hoorde ik een paar maal drinkwaterleidingbedrijven spreken. Vaak over bescherming van leidingen, grondwater voor drinkwater en de risico's van - bijvoorbeeld - diepere boringen naar geothermie. En ik had een deja-vu. Een deja-vu naar de waterschappen, jaren terug. (Geert Roovers, 6 juli)

Lees meer: Column Geert: Drinkwaterleidingbedrijven zijn...

donderdag 06 juli 2017

De in 2006 geintroduceerde Bedrijvenregeling is op een aantal punten aangepast. De Bedrijvenregeling heeft als doel bedrijven financieel te ondersteunen bij de aanpak van de bodemverontreiniging op hun perceel. Met de recente aanpassingen worden de circa 10.000 bedrijven die zich destijds hebben aangemeld, gestimuleerd om alsnog gebruik te maken van de regeling. En wel voordat deze per januari 2024 wordt beeindigd. (Bodembeheer Nederland, 4 juli)

Lees meer: Optimalisering Bedrijvenregeling

TTE 300 200

aggb

vacature boven 300x200

donderdag 06 juli 2017

Onlangs is de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd. De Grondwateratlas geeft een beeld van waar en wanneer bestrijdingsmiddelen in het grondwater aangetroffen zijn. Met de meetresultaten in de Grondwateratlas kan de waterkwaliteit in Nederland worden verbeterd. De gegevens zijn bedoeld voor gebruik in de beoordelingen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). (WUR, 4 juli)

Lees meer: wur.nl

Download hier de Grondwateratlas: pesticidemodels.eu

donderdag 06 juli 2017

Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn gaat in op 1 januari 2018 en moet uiterlijk op 31 december 2017 ingediend zijn bij de Europese Commissie. Vanwege de relatie met de wens om snel in 2018 derogatie te verkrijgen, moet eerder al overeenstemming met de Europese Commissie zijn bereikt over de inhoud van het zesde actieprogramma voor de periode 2018 tot en met 2021 en de invulling van de derogatie. De Europese regelgeving schrijft voor dat een programma zoals het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn onderworpen wordt aan een strategische milieueffectrapportage. Deze plan-MER zal in het najaar worden doorlopen, inclusief een terinzagelegging met inspraak van het voorgenomen actieprogramma en de uitgevoerde concept-milieubeoordeling. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. (Agri Holland, 5 juli)

Lees meer: agriholland.nl

Lees hier de kamerbrief: rijksoverheid.nl

donderdag 06 juli 2017

Bevestigen wil minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het nog niet. Maar het lijkt een kwestie van tijd voor ze naar buiten komt met de mededeling dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet opnieuw een jaar opschuift, nu tot 1 juli 2020. (Binnenlands Bestuur, 6 juli)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

Terra Index 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

popup opkomende stoffen

woensdag 05 juli 2017

LTO Nederland heeft vandaag, samen met de sectororganisaties LTO Glaskracht, KAVB en NFO, de ambitie 'Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde toekomst', gepresenteerd. In die ambitie zetten acht belangrijke plantaardige sectoren in Nederland een stip op de horizon wat betreft plantgezondheid. In de ambitie zijn 'emissieloos' en 'residuvrij' belangrijke ijkpunten. "We leggen de lat hoog. Voor onszelf, maar ook voor andere partijen", legt Joris Baecke uit. (LTO, 4 juli)

Lees meer: lto.nl

woensdag 05 juli 2017

In Het Kanaal in Assen wordt woensdag begonnen met het verwijderen van het slib, waarin op 18 juni fosfor werd aangetroffen. (Asser Courant, 4 juli)

Lees meer: assercourant.nl

woensdag 05 juli 2017

De colleges van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren hebben in beginsel overeenstemming bereikt met de provincie Noord-Holland over de voorwaarden voor de overname van het Crailo-terrein. Begin dit jaar werd bekend dat zij bereid zijn het voormalig militair terrein Crailo samen te ontwikkelen. De partijen streven er naar de overdracht voor het einde van het jaar plaats te laten vinden. (Hilversums Nieuws, 4 juli)

Lees meer: hilversumsnieuws.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

dinsdag 04 juli 2017

WarmteStad start vandaag, maandag 3 juli met de aanleg van het Warmtenet Noordwest op Zernike Campus. Daar bevindt zich de warmtebron die tal van gebouwen, kantoren en wooncomplexen op Zernike en in de stad gaat voorzien van aardwarmte. (Groningen Nieuws.nl, 3 juli)

Lees meer: groningen.nieuws.nl

dinsdag 04 juli 2017

Nederland moet maatregelen nemen om de fysieke veiligheid van haar inwoners te waarborgen, stelt de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties over de gaswinning in Groningen. (RTV Noord, 3 juli)

Lees meer: rtvnoord.nl

Lees hier het rapport van de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties: tbinternet.ohchr.org

maandag 03 juli 2017

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) maakt de 'Bodemkaart van Nederland' - een omvangrijke database over de Nederlandse bodem - vrij toegankelijk voor iedereen. Dit schrijft de bewindspersoon vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De Bodemkaart van Nederland biedt een schat aan gedetailleerde informatie over de Nederlandse bodem. Boeren en natuurbeheerders kunnen de informatie gebruiken voor gerichte bodemverbetering of bij de keuze voor gewassen die passen bij de aard van de grond. De bodemkaarten worden als open-data online aangeboden zodat iedereen online kan zien hoe de bodem is opgebouwd. (Rijksoverheid, 3 juli)

Lees meer: rijksoverheid.nl

Banner 300x200

Vacature Kampen

bbf 300x200