dinsdag 28 november 2017

De 'waterinnovatieprijs 2017' is toegekend aan de nieuwe techniek waarmee de stevigheid van de Maasdijken bij Oss in kaart gebracht gaat worden. De prijsuitreiking werd maandagmiddag uitgereikt tijdens een landelijke bijeenkomst van waterschappen in Amersfoort. (Brabants Dagblad, 27 november)

Lees meer: bd.nl

dinsdag 28 november 2017

Archeologen zoeken naar grafheuvels in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Er liggen veel begraafplaatsen uit de oudheid, maar dat wil niet zeggen dat iedere verhoging zo'n heuvel is. (AD, 27 november)

Lees meer: ad.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

dinsdag 28 november 2017

Het omstreden landbouwgif glyfosaat, beter bekend onder de merknaam Roundup, blijft ook de komende vijf jaar gewoon in de handel. Achttien lidstaten, waaronder Nederland, stemden vanmiddag voor, negen tegen en een onthield zich. (AD, 27 november)

Lees meer: ad.nl

maandag 27 november 2017

Ruim 70 procent van de Brabantse landbouwgronden verkeert in matige tot slechte staat. De grond wordt te intensief gebruikt en krijgt te weinig tijd om te herstellen. Bij grote droogte kan water niet worden vastgehouden in de bodem en bij extreme regenval kan het niet worden afgevoerd. Dat constateert de provincie Noord-Brabant. (Omroep Brabant, 26 november)

Lees meer: omroepbrabant.nl

maandag 27 november 2017

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat erkent dat niet is uit te sluiten dat PAK's en zware metalen in slib van afwateringskanalen bij kunstgrasvelden terecht kunnen komen. Reguliere metingen van waterschappen moeten aantonen of dit het geval is. Dat zegt ze in antwoord op Kamervragen die naar aanleiding van de ZEMBLA-uitzending 'Tot op de bodem' zijn gesteld. (Zembla, 24 november)

Lees meer: zembla.bnnvara.nl

Banner 2.0 300200

20190606 Tauw Ervaren velmedewerkers 300x200

bbf 300x200

maandag 27 november 2017

Het lijkt erop dat er toch weer gas gewonnen mag worden uit de derde put bij Langezwaag. Het ontwerpbesluit van de minister wijst daarop. Dat meldt het Staatstoezicht op de Mijnen. Die instantie had eerder gedreigd met een dwangsom van maximaal tien miljoen euro, als het gaswinningsbedrijf Vermilion naar gas zou boren in de derde put. (Omrop Fryslan, 26 november)

Lees meer: omropfryslan.nl

vrijdag 24 november 2017

Hoe nat of droog de akkers van boeren in de toekomst zijn bepalen ze zelf. In Zuidwolde wordt een zelfbedacht systeem getest waarbij boeren zonder tussenkomst van het waterschap zelf het waterpeil aanpassen. (Dagblad van het Noorden, 23 november)

Lees meer: dvhn.nl

vrijdag 24 november 2017

Afval- en energiebedrijf HVC wil de mogelijkheid van het toepassen van aardwarmte (geothermie) in Lelystad onderzoeken. De gemeente staat hier positief tegenover mits het zo veilig mogelijk gebeurt en met zo weinig mogelijk risico. (FlevoPost, 23 november)

Lees meer: flevopost.nl

20190618 Banner vacature Bodembeheerder Bodemnieuws

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Vacature 2.3 300200

vrijdag 24 november 2017

"We zijn eruit", zegt gedeputeerde Henk Brink trots. Het bodemonderzoek in de VAM-berg duurde langer dan verwacht, maar het resultaat is '100 procent goed'. (Dagblad van het Noorden, 23 november)

Lees meer: dvhn.nl

vrijdag 24 november 2017

De gemeente Deventer gaat voorlopig nog geen onderzoek uitvoeren naar bodemverontreiniging bij kunstgrasvelden. GroenLinks in Deventer had hierop aangedrongen door een uitzending van het TV-programma Zembla. Hier werd onthuld dat bij verschillende velden zware verontreiniging was geconstateerd met onder meer zware metalen zoals zink en cobalt. (Deventer RTV, 22 november)

Lees meer: deventerrtv.nl

woensdag 22 november 2017

Onze regering heeft zich tot doel gesteld om in het jaar 2030 de emissies van het broeikasgas kooldioxide voor ongeveer de helft te hebben gereduceerd. Het regeerakkoord geeft een overzicht van de maatregelen die hiervoor op stapel staan. In de top drie staan het afvangen en ondergronds opslaan van kooldioxide, het sluiten van kolencentrales en het extra oogsten van wind op zee. Ik vraag mij af of ondergrondse opslag als belangrijkste maatregel wel verstandig is.
De plannen voor het afvangen en het opslaan van kooldioxide hebben veel reacties opgeroepen. Hoe die te wegen? Bij een duurzaam gebruik van onze ondergrond voor het opslaan van onze afvalstoffen moet er oog zijn voor People, Planet en Profit. (Theo Edelman, 22 november)

Lees meer: Column Theo: Broeikasgas ondergronds opslaan?