Rijkswaterstaat ontdekt circa 2000 jaar oude waterput met eikenhouten planken bij archeologisch onderzoek Ring Utrecht

Tijdens onderzoek ter voorbereiding op de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht hebben archeologen in Houten een aantal oude voorwerpen opgegraven. Gebruiksvoorwerpen, maar ook hout dat mogelijk hoort bij het dak van een oude waterput. (Bodem+, 3 december)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Waterinnovatieprijs 2018 uitgereikt

Op 29 november zijn tijdens de Waterinnovatiedag de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018 bekendgemaakt. Ook de Publieksprijs is uitgereikt. Wie zijn de winnaars? (|Helpdesk water, 3 december)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 

Weersomslag maakt einde aan maandenlange droogte en lage rivierafvoeren

Na maandenlange droogte die tot historisch lage waterstanden op de Rijn en Maas heeft geleid, komt er nu een langverwachte weersomslag. Voor het eerst in zeven maanden is er in het hele stroomgebied van de Rijn en Maas aanhoudend forse regen voorspeld. Op zijn website Waterpeilen voorspelt Alphons van Winden dat de afvoer van de Rijn bij Lobith nog deze week gaat oplopen tot 1.000 m3/s en mogelijk al tot 1500 m3/s waarmee een einde kan komen aan de lange periode van laagwater. (Waterforum, 4 december)

Lees meer: waterforum.net

 

Brabant in beroep tegen meer gaswinning

De provincie Noord-Brabant en vijf gemeenten gaan bij de Raad van State in beroep tegen het besluit de komende jaren extra gas te gaan winnen uit drie gasvelden in Waalwijk en Loon op Zand. (Binnelands bestuur, 5 december)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Integrale analyse van milieurisico’s door microverontreinigingen

Er zijn verschillende manieren om de milieurisico's van microverontreinigingen te bepalen. In het beheergebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht is met drie van deze methoden een milieurisico-analyse uitgevoerd en de resultaten zijn met elkaar vergeleken. (H2O Waternetwerk, 5 december)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Vervuilde grond afgegraven na drugsdumping bij Galderse Meren in Breda

Op de parkeerplaats bij de Galderse Meren in Breda is woensdagochtend vroeg drugsafval gevonden. Meerdere grote vaten zijn door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald. Daarna is de vervuilde grond afgegraven. (BN De Stem, 5 december)

Lees meer: bndestem.nl

 

Provincie akkoord met langdurig plan voor zwaar vervuilde bodem Hoogeveen

Het plan voor de langdurige aanpak en monitoring van het ernstig vervuilde grondwater in de diepe ondergrond van Hoogeveen is aangenomen door Gedeputeerde Staten. (RTV Drenthe, 5 december)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

 

Innovatieve kennis genoeg, nu nog de toepassing

Innovatieve oplossingen voor klimaatverandering zijn er genoeg. Ze worden vaak niet uitgevoerd omdat we niet weten hoe we ze goed kunnen toepassen. Zie het beleid voor het veenweidegebied, schrijven duurzaamheidswetenschappers Jerry van Dijk, Hens Runhaar, Rene Verburg en Marko Hekkert. (NRC, 4 december)

Lees meer: nrc.nl

 

Vink Barneveld verbetert werkwijze

Vink kondigt maatregelen aan om de werkwijze te verbeteren. Het gaat met name om administratie en logistiek. Vink doet dit naar aanleiding van een rapport van de Gelderse Omgevingsdienst en de ophef die er is ontstaan rondom de vermeende storting van vervuilde grond. De kwestie houdt de gemoederen in Barneveld al een tijdje flink bezig. De gemeente heeft toegegeven dat zij op de hoogte was maar dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. (Barneveld vandaag, 4 december)

Lees meer: barneveldvandaag.nl

 

'Als het allemaal zo simpel is, waarom kon de gaskraan dan niet eerder dicht?'

Het is positief dat de afbouw van de gaswinning in Groningen op schema ligt. Vraag is wel waarom de kraan niet veel eerder is dichtgedraaid. (Dagblad van het Noorden, 3 december)

Lees meer: dvhn.nl

 

Provincie wil speciaal team dat scherp toezicht houdt op afvalverwerker Vink

De provincie Gelderland wil dat er een speciaal team komt dat afvalverwerker Vink in de gaten gaat houden, meldt dagblad De Gelderlander. Het bedrijf mag zijn activiteiten uitbreiden, maar alleen als het akkoord gaat met het scherpe toezicht. Dat is te lezen in de nieuwe omgevingsvergunning die is opgesteld om uitbreiding van de activiteiten van Vink mogelijk te maken. (Zembla, 3 december)

Lees meer: zembla.bnnvara.nl

 

Wijziging Regeling bodemkwaliteit november 2018

Op 29 november 2018 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze regels gelden vanaf 30 november 2018. De belangrijkste wijzigingen zijn een verduidelijking dat in grond en baggerspecie geen plastics mogen zitten en een verheldering van de verplichting om passend vooronderzoek uit te voeren bij het afgeven van milieuhygienische verklaringen. Daarnaast zijn actuele en verbeterde versies van diverse normdocumenten aangewezen in bijlagen C en D. (Helpdesk water, 29 november)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 

Maak het platteland mede-eigenaar van het proces om Nederland te verduurzamen

In dorpen is het heel gewoon: inwoners steken zelf de handen uit de mouwen om hun dorp leefbaar en vitaal te houden. Zo is het altijd al gegaan. Maar er komen grote opgaven aan voor het platteland. Denk aan energietransitie, klimaatverandering, verduurzaming van de landbouw... Wageningen Environmental Research onderzocht voor de P10, het netwerk van grote plattelandsgemeenten, hoe het zelforganiserend vermogen van de plattelandsgemeenten kan worden gestimuleerd. (Wageningen Universiteit en Research, 29 november)

Lees meer: wur.nl

 

Op weg naar een toekomst zonder wateroverlast in de Arica

In de Arica in Capelle vindt volgend jaar groot onderhoud plaats. De gemeente start dan gelijk het project WaterWeg. Hiermee wordt gekeken naar klimaatbestendige maatregelen om wateroverlast en tekort aan water te voorkomen. (IJssel en Lekstreek, 6 december)

Lees meer: capelle.ijsselenlekstreek.nl

 

Vervuiling van Via Villa Nova-terrein in Valkenburg ernstiger dan verwacht

De sanering van het Via Villa Nova-terrein in Valkenburg wordt veel duurder dan aanvankelijk werd verwacht. Er was 550.000 euro gereserveerd voor het 'worst case'-scenario, maar zelfs dat is niet toereikend. (De Limburger, 5 december)

Lees meer: limburger.nl

 

Onderzoek naar lood in bodem bij Amstelveense kinderspeelplaatsen

De provincie gaat bodemonderzoek uitvoeren bij diverse kinderspeelplaatsen in Amstelveen. Gekeken wordt of er een verhoogde concentratie lood in de grond aanwezig is. (Amstelveenz, 5 december)

Lees meer: amstelveenz.nl

 

Het vragenuur van dinsdag 4 december 2018

Op dinsdag 4 december 2018 gaat het vragenuur over de volgende actuele onderwerpen: ABN-medewerkers die de bonuswet omzeilen, verspreiding van giftige gefluoreerde koolwaterstoffen (PFAS), gebrek aan controle op algoritmen bij de overheid en drugscriminelen die scholieren ronselen. (Tweede Kamer, 4 december)

Lees meer: tweedekamer.nl

 

Oppositiepartijen in Provinciale Staten willen opheldering over vervuilde grond Vink

De SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks willen opheldering van Gedeputeerde Staten over het gebruik van vervuilde grond van afvalverwerkingsbedrijf Vink. Het Barneveldse bedrijf liet 850 ton verontreinigde grond tegen de regels in herkeuren. (Omroep Gelderland, 4 december)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

'Enorm' mandaat voor wereldwijde analyse bodembiodiversiteit

De biodiversiteit staat overal onder druk, maar hoeveel weten we eigenlijk over de wereldwijde stand van zaken in de voor ons zo belangrijke bodem? Te weinig, concludeerden afgevaardigden van 190 landen op de VN biodiversiteitstop in Egypte. Bodemecologen Wim van der Putten en Kelly Ramirez (NIOO-KNAW) zijn blij met het mandaat vanuit de top om eindelijk iets aan dat gebrek aan kennis te doen. (Nature Today, 4 december)

Lees meer: naturetoday.com

 

Afbouw gaswinning Groningen op koers

De gaswinning uit het Groningenveld daalt al vanaf 2023 onder de vijf miljard Nm3. De maatregelen die het kabinet heeft genomen om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te beeindigen, liggen daarmee op koers. Vooral door de bouw van een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek en de verwachte extra inkoop van stikstof zal de gaswinning in Groningen na 2022 nog slechts in beperkte mate nodig zijn. (Rijksoverheid.nl, 3 december)

Lees meer: rijksoverheid.nl

 


Pagina 2 van 89

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA