Stuwen hoger dan ooit; water hard nodig

De stuwen in waterlopen met voldoende water in Oost-Brabant staan hoger dan ooit tevoren. Met die onorthodoxe maatregel probeert waterschap Aa en Maas de hoeveelheid water in haar beheergebied maximaal vast te houden. (Stadsblad Den Bosch, 3 december)

Lees meer: stadbladdenbosch.nl

 

Baggeren Kamper haven ligt tot zeker eind dit jaar stil om giftige stoffen

Tot minimaal het einde van dit jaar vinden er geen baggerwerkzaamheden plaats in de Nieuwe Buitenhaven in Kampen. Het onderzoek naar de aangetroffen giftige stoffen duurt langer dan gepland. (RTV Oost, 30 november)

Lees meer:rtvoost.nl

 

Drentse gasvelden en zoutkoepels in beeld voor ondergrondse opslag

Wat zijn de consequenties van de opslag van bijvoorbeeld CO2, waterstof en Russisch gas in lege Drentse gasvelden en zoutkoepels? Onderzoeksinstituut TNO heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een rapport opgesteld over deze opslagmogelijkheden voor de komende tien jaar. (RTV Drenthe, 1 december)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

 

De droogte van de zomer trekt door naar de winter

De droogte van de zomer trekt door naar de winter. Het grondwaterpeil stijgt maar niet. Deskundigen schetsen de belangrijkste problemen door de aanhoudende droogte in de regio. Zoals: 'Het risico op verzakking van je huis treedt dit jaar zelfs op bij woningen die niet op palen, maar rechtstreeks op de klei- en veengronden zijn gefundeerd.' (AD.nl, 30 november)

Lees meer: AD.nl

 

Provincie betaalt mee aan onderzoek aardwarmte bij TU Delft

In onze regio wordt er al op een aantal plaatsen aardwarmte naar boven gehaald, maar binnenkort wordt er ook onderzoek gedaan en lesgegeven over aardwarmte aan de TU Delft. De provincie Zuid-Holland betaalt er aan mee om zo de ontwikkeling van duurzame en lokale warmtebronnen te stimuleren. Het gaat om een bedrag van in totaal 50.000 euro. (WOS.nl, 30 november)

Lees meer: wos.nl

 

Nieuw innovatiecentrum voor aardwarmte op Kessler Park Rijswijk

Het Innovatie Centrum Well Technology en Warmte is gestart op bedrijventerrein Plaspoelpolder. Bedrijven en organisaties gaan er onderzoek doen naar geothermie. Energie Beheer Nederland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie Zuid-Holland, gemeente Rijswijk, TNO en Shell staan gezamenlijk aan de wieg van dit innovatiecentrum in Rijswijk. (AgriHolland, 29 november)

Lees meer: agriholland.nl

 

Wetterskip neemt maatregelen vanwege lage grondwaterpeil

Wetterskip Fryslan blijft vanwege de lage grondwaterstanden in veel vaarten en sloten de zomerstand handhaven. Reden is dat er nog altijd sprake is van een flink neerslagtekort. (Leeuwarder Courant, 29 november)

Lees meer: lc.nl

 

Deel van de Berkel gebaggerd na zware vervuiling

Waterschap Rijn en IJssel is begonnen met een grote schoonmaakoperatie in het deel van de Berkel bij stuw Hoge Weide dat nog vervuild is. Hier wordt het verontreinigde slib op de bodem weggehaald. Begin deze maand leidde een persleidingbreuk bij de zuivelfabriek van FrieslandCampina in Lochem tot grote problemen. (H2O Waternetwerk, 26 november)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Minister wil snelle wijziging waterwet voor klimaatadaptatie

Minister Cora van Nieuwenhuizen streeft ernaar dat een voorstel om klimaatadaptatie in de Waterwet te regelen in april 2019 bij de ministerraad ligt en in oktober bij de Tweede Kamer. Dat tijdpad is ambitieus maar het kan als iedereen hetzelfde gevoel voor urgentie heeft, verklaarde ze tijdens overleg met de Tweede Kamer. (H2O Waternetwerk, 28 november)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Veghel Zuid heeft al jaren last van het water. Wie draait op voor de kosten?

Al jaren hebben meerdere bewoners van huizen in Veghel Zuid wateroverlast. Schimmel op de muren, optrekkend vocht vanuit de kruipruimte, een veel te hoge luchtvochtigheid in huis. De gemeente stelt nu dat huiseigenaren zelf opdraaien voor de kosten. (Brabants Dagblad, 28 november)

Lees meer: bd.nl

 

Is de grond bij woonboerderij in Lhee vervuild of niet?

De Raad van State gaat beoordelen of een gemeentelijk onderzoek naar aangevoerde grond bij een woonboerderij in Lhee deugt. Omwonenden klaagden vandaag bij de Raad over de afwijzing van de gemeente Westerveld om de grond nader te gaan onderzoeken. (Meppeler Courant, 27 november)

Lees meer: mepperlercourant.nl

 

Blauwalg in Delftse Hout moet nu echt verleden tijd worden

Het blijft een terugkerend probleem: blauwalg in de zwemplas bij Delftse Hout. Het Hoogheemraadschap en de gemeente Delft nemen maatregelen om het water minder gevoelig te maken voor blauwalg. (Omroep West, 3 december)

Lees meer: omroepwest.nl

 

Jelle Hannema: 'Laten we landelijk eenduidig communiceren over droogte’

De watersector moet bij droogte op landelijk niveau eenduidig communiceren met het publiek. Dat is een belangrijke les die Vitens heeft geleerd, zegt bestuursvoorzitter Jelle Hannema. Het drinkwaterbedrijf gaat zelf op korte termijn de infrastructuur versterken en de langetermijnplannen voor een veerkrachtiger watersysteem versnellen. (H2O Waternetwerk, 30 november)

Lees meer: h20waternetwerk.nl

 

Super Local wint in nieuwe categorie Waterinnovatieprijs

Waterschapsbedrijf Limburg, waterschap Rivierenland en Deltares, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN en hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zijn in de prijzen gevallen bij de verkiezing van de Waterinnovatieprijs 2018. Waterschap De Dommel won met Abdij Koningshoeven de publieksprijs voor de zuiveringskas. (H2O Waternetwerk, 30 november)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Mogelijk gifgrond onder nieuwbouwwijk Achterveld

Bij een bouwproject in Achterveld is mogelijk vervuilde grond gebruikt. Onderzoeksprogramma Zembla stelt dat het Barneveldse bedrijf Vink het verontreinigde zand heeft verkocht. Grond van dit bedrijf is volgens het tv-programma ook in onze provincie terechtgekomen. (RTV Utrecht, 30 november)

Lees meer: rtvutrecht.nl

 

Waterschap evalueert droogte 2018: tijd voor gezamenlijke actie!

In de vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta is op 28 november het Evaluatierapport droogte 2018 gepresenteerd. Het bestuur heeft besloten hier op een later moment met andere belanghebbenden uitgebreid over door te praten. De impact van de lange droogteperiode afgelopen jaar is zo groot dat het waterschap zich nu al voorbereidt op meer van deze weersextremen in de toekomst. Uit de conclusies en aanbevelingen van het rapport volgt een Actieprogramma Droogte voor de komende jaren. (Waalwijk.nieuws.nl, 29 november)

Lees meer: waalwijk.nieuws.nl

 

Grondwater verwarmt Puttense huizen

Gasloos en nul elektriciteit. Huurders van 74 huizen in de Puttense nieuwbouwwijk Rimpeler hoeven (bijna) niets te betalen voor energie. (De Stentor, 29 november)

Lees meer: destentor.nl

 

Waterschappen bereiden zich voor op de moesson

Zelden waren voorjaar, zomer en herfst zo droog. Maar misschien wordt de extreme droogte deze winter wel gevolgd door extreme natheid, een Hollandse moesson. Waterschappen maken de borst alvast nat. (Binnenlands Bestuur, 23 november)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Risico op watertekorten in 2019 hoger dan gemiddeld

De zomer van 2018 was zeer droog en de droogte houdt nog altijd aan. De afvoer van de Rijn is zeer laag en de grondwaterstanden in grote delen van Oost en Zuid Nederland zijn veel lager dan gebruikelijk. Analyses met het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) tonen aan dat na een natte winter de grondwaterstanden in het voorjaar van 2019 nog steeds laag zullen zijn op de hoge zandgronden. Het risico op watertekorten zal daardoor in 2019 hoger zijn dan gemiddeld. (Groene Ruimte, 28 november)

Lees meer: groeneruimte.nl

 

'Industrieel restwater kan watertekorten landbouw terugdringen'

Industrieel restwater wordt meestal geloosd op het oppervlaktewater. Het kan echter ook gebruikt worden om de watertekorten van de landbouw aan te vullen. De afgelopen jaren vond een proef plaats bij bierbrouwerij Bavaria. Met gezuiverd restwater lukte het om de vochtvoorziening van een droog perceel duidelijk te verbeteren. (H2O Waternetwerk, 28 november)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 


Pagina 3 van 89

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA