Kabinet laat risico's Thermphos voor omwonenden in kaart brengen

De risico's die omwonenden lopen bij de sanering van Thermphos moeten op korte termijn in kaart worden gebracht. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de brief is een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport over hoe Zeeland de sanering van Thermphos aanpakt. (Omroep Zeeland, 12 maart)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Asbest in bodem nieuwe wijk Westwaard in Kaatsheuvel

Bij graafwerkzaamheden voor de toekomstige woonwijk Westwaard in Kaatsheuvel is asbest gevonden. De gemeente Loon op Zand laat nu voor de zekerheid extra bodemonderzoek doen op het bouwterrein. (BD, 12 maart)

Lees meer: bd.nl

 

Veel fipronil op uienzaad, maar vlooienspray is grootste risico

Op uienzaad zit ook fipronil, in een veel grotere hoeveelheid dan in kippenmest. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Daarmee zijn de regels voor kippenboeren veel strikter dan voor akkerbouwers. Het fipronilschandaal zorgde vorig jaar voor grote problemen bij veel Gelderse pluimveehouders. (Omroep Gelderland, 12 maart)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

Voorbereidend bodemonderzoek voor Blankenburgverbinding

Ter voorbereiding op de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt vanaf half maart tot eind juni bodemonderzoek uitgevoerd op het tracé van de nieuw aan te leggen weg. De Blankenburgverbinding verbindt straks de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. (Vlaardingen 24, 10 maart)

Lees meer: vlaardingen24.nl

 

Elst-Zuid maakt zich zorgen

Recent is melding gemaakt van vervuilde grond op De Vinkenhof en dat dit invloed kan/moet hebben op de bouwplannen waartoe het gemeentebestuur heeft besloten. Het betreft het bouwen van 20 tijdelijke woningen en het bouwen van een nieuwe school voor het OBC. Wijkplatform Elst-Zuid maakt zich grote zorg over de nu ontstane situatie. (De Betuwe, 9 maart)

Lees meer: debetuwe.net

 

Hoe rook een Romein? Het antwoord lag in de grond bij Bemmel

De ene na de andere vondst haalden de archeologen naar boven. Tot ze ruim 7000 objecten uit de grond hadden gevist. Bij archeologisch onderzoek bij Bemmel is een compleet Romeins grafveld uit de tweede en derde eeuw na Christus gevonden. (Omroep Gelderland, 8 maart)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

V1-bom in Zutphen kan pas in oktober worden geruimd

De V1-bom die begin juli vorig jaar werd gevonden bij de Oude IJsselbrug in Zutphen, kan pas in oktober worden geruimd. Aanvankelijk zou de ruiming dit voorjaar gebeuren. De verwijdering is echter een technisch zeer complexe klus. Bovendien loopt de ruiming vertraging op doordat er veel partijen bij zijn betrokken. (De Stentor, 7 maart)

Lees meer: destentor.nl

 

Blootstelling GenX en PFOA via moestuingewassen overschrijdt grenswaarden niet

In principe is het veilig om gewassen te eten uit moestuinen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Toch adviseert het RIVM om gewassen uit moestuinen binnen een straal van een kilometer rondom de fabriek met mate te consumeren (niet te vaak of te veel). Reden hiervoor is dat omwonenden ook via drinkwater en lucht met GenX en PFOA in aanraking komen of zijn gekomen. (RIVM, 7 maart)

Lees meer: rivm.nl

 

Raad Heeze-Leende wil kosten van graven in vuile grond op vervuiler verhalen

Bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied moeten de meerkosten voor graven in vervuilde grond voor rekening komen van de vervuiler, vindt de gemeenteraad. (ED, 6 maart)

Lees meer: ed.nl

 

Gewijzigde NEN 5717 en NEN 5720 voor waterbodemonderzoek gepubliceerd

NEN heeft de gewijzigde normen voor milieuhygienisch waterbodemonderzoek geactualiseerd en gepubliceerd. Via een geplande wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) per 1 april 2018 komt een verwijzing naar de nieuwe NEN 5717 (vooronderzoek) en NEN 5720 (onderzoek). Hiermee sluiten beide documenten aan bij het (toekomstige) bodembeleid. Op de website van NEN staan de belangrijkste wijzigingen vermeld. (Helpdesk Water, 2 maart)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 

Europees project COCOON over stortplaatsbeheer gaat nieuwe fase in

We hebben er ruim 500.000 van in Europa en circa 6.000 in Nederland: afvalstortplaatsen. Plaatsen die je wil mijden. Of juist niet? Want zijn afvalstoffen niet ook grondstoffen voor de toekomst die bijdragen aan een circulaire economie? Kan een afvalstortplaats ook niet een andere bestemming krijgen? Samenwerking binnen Europa kan het beeld veranderen en een versnelling teweegbrengen. (Bodem+, 5 maart)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Onafhankelijk Papendrecht: 'Politiek, kom nú in actie voor veilig drinkwater'

Onafhankelijk Papendrecht roept alle politieke partijen in de Drechtsteden op om bij de eerstvolgende Drechtraad (vermoedelijk mei) gezamenlijk in actie te komen voor veilig drinkwater. (Papendrecht.net, 12 maart)

Lees meer: papendrecht.net

 

Gemeente wil onrust wegnemen over vervuilde grond

De gemeente gaat er alles aan om de onrust onder bewoners over het transport van vervuilde grond vanaf Schiphol-Oost naar een terrein in Rozenburg weg te nemen. Dat beloofde wethouder John Nederstigt donderdag tijdens het Vragenuurtje in de gemeenteraad. (HCnieuws.nl, 11 maart)

Lees meer: hcnieuws.nl

 

Vier oplossingen voor opheffen verontreiniging Westdijk Bunschoten-Spakenburg

Om de verontreiniging van de Westdijk Bunschoten-Spakenburg op te heffen heeft het waterschap Vallei en Veluwe, na noodzakelijk en intensief veld-onderzoek in de afgelopen maanden, 4 definitieve oplossingen ontworpen. De oplossingen voldoen aan wet-en regelgeving en zijn daarnaast ook technisch haalbaar. De komende twee tot drie maanden gaat het waterschap verder in gesprek met betrokken partners om een definitieve keuze te maken. Hierbij zal nader gekeken worden naar wensen en voorwaarden zoals financien, restrisico's en tijdsduur. (AgriHolland, 9 maart)

Lees meer: agriholland.nl

 

VNG: ‘Gemeenten geven 1,6 miljard euro uit aan klimaat’

Gemeenten geven volgens koepelorganisatie VNG jaarlijks nu al honderden miljoenen uit aan het klimaatbestendig maken van de omgeving. Alleen al in het totale waterbeheer steken de gemeenten gezamenlijk zo'n 1,6 miljard euro per jaar. (Binnenlands Bestuur, 9 maart)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

‘Golfbaan is verontreinigd’

De golfbaan aan de Mariniersweg is pas geschikt voor woningbouw, als de kopervervuiling op het terrein is gesaneerd. Dat schrijft voorzitter Peter van der Zee van de Stichting zwem- en sportaccommodaties in een brief aan het college en de gemeenteraad. Zeker 4000 vierkante meter van de bovengrond is al meer dan honderd jaar met koper verontreinigd. Omdat de kans klein is dat die vervuiling het grondwater bedreigt, werd de verontreiniging nog niet eerder aangepakt. (Nieuwsblad de Kaap, 6 maart)

Lees meer: nieuwsbladdekaap.nl

 

College: 'Grond Schiphol-Oost slechts licht vervuild'

De grond die komende week met vrachtwagens vanuit Schiphol-Oost naar een terrein in Rozenburg wordt vervoerd, is niet zwaar vervuild maar slechts licht verontreinigd. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders dinsdag in een brief aan de gemeenteraad. (HCnieuws.nl, 7 maart)

Lees meer: hcnieuws.nl

 

Zoektocht naar veroorzaker vervuilde bodem onder Het Kompas gaat voort

De gemeenteraad besluit vanavond - donderdag - opnieuw een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de bodemvervuiling onder dorpshuis Het Kompas in Hoeven. Het onderwerp wordt in beslotenheid behandeld aan het eind van de raadsvergadering. Publiek en pers mogen daar niet bij zijn. (BN De Stem, 8 maart)

Lees meer: bndestem.nl

 

Stadstuinen slaan meer CO2 op dan bossen, en leveren ook andere diensten

Uit bodemonderzoek blijkt dat groen in de stad belangrijke diensten levert voor het ecosysteem. Zo slaan openbare parken en stadstuinen aanzienlijk meer CO2 op dan bossen, graslanden en zelfs landbouwgrond. Toch negeren de meeste studies die ecologische capaciteit van steden. (vrt NWS, 7 maart)

Lees meer: vrt.be

 

Ruim 1,7 miljoen voor onderzoek naar ultradiepe bodemwarmte

Is het mogelijk om warmte diep in de bodem te gebruiken voor warmtelevering? Bodemonderzoek bij Renkum moet dat uitwijzen. Provinciale Staten hebben woensdag ingestemd met een subsidie van ruim 1,7 miljoen euro voor zo'n onderzoek. (Omroep Gelderland, 7 maart)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 


Pagina 30 van 76

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA