donderdag 31 januari 2019

VEMW wil meer duidelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de landelijke ‘verdringingsreeks’: een prioriteitenlijst met sectoren die in aanmerking komen voor het schaarse water tijdens droogte. “Bedrijven die zoet water gebruiken weten nu niet altijd waar ze aan toe zijn”, stelt Roy Tummers, directeur Water van VEMW. (Waterforum, 25 januari)

Lees meer: waterforum.nl

Tauw Teammanager Projectleider bodem Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

donderdag 31 januari 2019

Door de extreme droogte van afgelopen zomer is er schade ontstaan aan het wegdek van de Waalbandijk in Druten, ter hoogte van de Heersweg. Dit weggedeelte wordt over een lengte van ruim 200 meter volledig gereconstrueerd. Volgens het college van B&W is dit met name nodig om de veiligheid van fietsers te waarborgen. (RN7, 31 januari)

Lees meer: rn7.nl

donderdag 31 januari 2019

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan het opzetten van een opleiding voor vergunningverleners. Doel is om de kennis van de verleners over opkomende stoffen in het water te vergroten. (H2O Waternetwerk, 30 januari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 31 januari 2019

Twee stilgelegde aardwarmteprojecten in tuinbouwgebied Californië vlakbij Grubbenvorst, mogen waarschijnlijk binnen afzienbare tijd weer worden opgestart. (Nieuwe Oogst, 30 januari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

vacature boven 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

Bodemnieuws banner Amstelveen

donderdag 31 januari 2019

De Raad van State wacht een flinke klus. Ze krijgt tientallen, mogelijk zelfs tot tachtig beroepszaken te behandelen over het natuurplan voor de Deurnesche Peel. Van mensen die hun eerder verzet zagen sneuvelen bij de provincie. Algemene teneur: de gevolgen van de vernatting zijn niet te overzien. (Eindhovens Dagblad, 31 januari)

Lees meer: ed.nl

donderdag 31 januari 2019

In navolging van de Provincie Groningen en de gemeenten in het bevingsgebied dienen de Groninger Bodem Beweging (GBB) en Milieudefensie vandaag (woensdag 30 januari) hun beroepschrift in tegen het door minister Eric Wiebes opgestelde instemmingsbesluit voor de gaswinning voor het jaar 2018/ 2019. (Eemskrant, 30 januari)

Lees meer: eemskrant.nl

donderdag 31 januari 2019

De gemeente Kampen kan voorlopig niet verder met het uitbaggeren van de Nieuwe Buitenhaven. Uit het nieuwste bodemonderzoek blijkt dat er een sterk verhoogde ophoping van verontreiniging in de bodem zit. (RTV Oost, 31januari)

Lees meer: rtvoost.nl

Banner 300x200

Banner TerraIndex Bodemnieuws

bbf 300x200

woensdag 30 januari 2019

Bocholt, Münster, Hengelo (Ov.) en Zutphen gaan samen met de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel de effecten van extreme neerslag, hitte en droogte binnen stedelijk gebied bestrijden. Ze doen dit met steun van de Europese Unie in het project Waterrobuuste Steden (Wasserrobuste Städte). Tijdens het project worden in de vier steden 12 projecten uitgevoerd. (Zutphense Koerier, 30 januari)

Lees meer: zutphensekoerier.nl

woensdag 30 januari 2019

Op het terrein van De Sloopcombinatie in Laren is asbest aangetroffen. Risico’s voor de volksgezondheid lijken er niet te zijn. (De Gooi- en Eeemlander, 30 januari)

Lees meer: gooieneemlander.nl

woensdag 30 januari 2019

Het rapport over de verzakte woningen in Roden komt volgende week uit. Wat gebeurde er ook alweer in het dorp? Vijf vragen over het grootste probleem van Roden. (Dagblad van het Noorden, 31 januari)

Lees meer: dvhn.nl

SGS Search Bodemnieuws banner Planner Coordinator Kwaliteitsfunctionaris

aggb

Vitens vacature Geohydroloog