Bodem Maashaven langzaam volgestort met zand voor nieuw getijdenpark

Baggerschepen zijn begonnen met het storten van zand op de bodem van de Rotterdamse Maashaven. In de toekomst moet op die plek een getijdenpark komen, een park in het water met onder invloed van eb en vloed meer ruimte voor natuur en waterdieren. (RTV Rijnmond, 26 september)

Lees meer: rijnmond.nl

 

Archeologische vondsten? Wen er maar aan!

In Katwijk is een Romeinse weg gevonden, voor de Portugese kust werd een scheepswrak ontdekt. Voor liefhebbers van geschiedenis en archeologie was het vanochtend heerlijk wakker worden. En geen zorgen. Er ligt nog genoeg in onze eigen Nederlandse bodem. (Algemeen Dagblad, 25 september)

Lees meer: ad.nl

 

Oude schietbaan op Pietersberg wordt weer natuur

Defensie, dat tientallen jaren een stukje westhelling van de Sint Pietersberg gebruikte als schietbaan, gaat de verontreinigde grond afgraven. Na de schoonmaak wordt het terrein zo groot als een voetbalveld overgedragen aan Natuurmonumenten. (De Limburger, 24 september)

Lees meer: limburger.nl

 

Gevolgen droogte houden aan ondanks kletsnat weekend

De zomer is officieel voorbij en na een kletsnat weekend denkt niemand meer aan die gortdroge zomer. Toch dreunt die uitzonderlijke droogte nog steeds flink na. Zo is het waterpeil nog altijd erg laag en kan er deze week zelfs een nieuw laagterecord gevestigd worden. De regen die de voorbije dagen op ons neerdaalde is vooral fijn voor het gras en de plantjes in onze tuin, maar voor de rivieren en ons grondwater heeft het nauwelijks gevolgen. (Omroep Gelderland, 24 september)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

Boeren: onderzoek opslag zoet grondwater

Boeren in de noordelijke kuststrook ijveren voor een onderzoek naar slimme drainage en spaarwatertechnieken om de zoetwaterlens te versterken. (Leeuwarder Courant, 22 september)

Lees meer: lc.nl

 

Zeeuwse landbouw aan de slag met koolstofvastlegging in de bodem

De landbouwsector heeft een groot potentieel voor het opslaan van koolstof in de bodem en daarmee een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. In het project Carbon Farming gaat ZLTO samen met 6 partners werken aan de benutting van dit potentieel. Het startschot voor het project wordt woensdag 26 september in Middelburg. (AgriHolland Nieuws, 21 september)

Lees meer: agriholland.nl

 

Meer gas uit kleine velden dan uit Groningerveld

Voor het eerste sinds bijna tien jaar wordt er minder gas uit Groningerveld gehaald dan uit de kleine velden. Overigens daalt ook de gaswinning uit de kleine velden. (RTV Noord, 20 september)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Hete zomer was stresstest: Watertekort en samenwerking nodig

De natuur herademt, maar daarmee is het probleem van extreme droogte niet opgelost. Dat vinden de auteurs Maarten Dewachter en Mado Ruys. Zij zijn duofractievoorzitters van Water Natuurlijk in Waterschap De Dommel. (Eindhovens Dagblad, 20 september)

Lees meer: ed.nl

 

NLG Holland start onderzoek naar organische stofgehalte bodem en vastlegging CO2

De bloembollentelers van NLG Holland zijn onlangs van start gegaan met het POP3 project 'Verhoging organische stofgehalte voor verbeterde bodemkwaliteit'. Met dit project willen de telers de kwaliteit van de bodem verbeteren, de capaciteit van de bodem om CO2 vast te leggen verhogen zodat deze meer CO2 opneemt dan afgeeft en het gebruik van chemische middelen en kunstmest verminderen. Dit wil men bereiken door het organische stofgehalte van de bodem te verhogen en tegelijkertijd het bodemleven te stimuleren. (Agri Holland, 20 september)

Lees meer: argriholland.nl

 

Start baggerwerkzaamheden havens gemeente Kampen

Woensdagmiddag 19 september 2018 heeft wethouder Meijering het startsein gegeven voor de baggerwerkzaamheden in een aantal havens in de gemeente Kampen. Hij deed dit door onder begeleiding te beginnen met baggeren in de Zuiderzee haven vanmiddag. Baggeren is het verwijderen van slib van de waterbodem. Slib of bagger ontstaat door plantenresten, bladeren en bodemmateriaal. De aannemer verwijdert de bagger met een kraan op een baggerponton (Haatlandhaven, Oude Buitenhaven en Zuiderzeehaven) en met kraanschepen (overige locaties). De aannemer vervoert de bagger met zogenaamde beunschepen of in het beun van het kraanschip. (Brugnieuws, 19 september)

Lees meer: brugnieuws.nl

 

Geothermie in Twente: hoe reëel zijn de risico’s?

De aankondiging begin juni was veelbelovend: Twente is kansrijk voor het winnen van aardwarmte. Maar hoe zit het eigenlijk met de risicos? Vandaag, op een symposium over geothermie, zijn daarover geen sprekers. (Tubantia, 19 september)

Lees meer: tubantia.nl

 

Boeren gaan met sensoren de bodem onderzoeken in Zeijen

Hoe kun je ontdekken hoeveel water en voedsel gewassen nodig hebben om optimaal te groeien, en waarbij je zo min mogelijk water gebruikt en zo min mogelijk voedingsstoffen verspilt? (RTV Drenthe, 25 september)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

 

Vonkerplas voorlopig niet volgestort met slib

De Vonkerplas bij Dreumel wordt op korte termijn niet ondieper gemaakt met grond en slib. Dat plan stuit op zo veel tegenstand bij inwoners dat eigenaar Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland hebben ingetrokken. (De Gelderlander, 25 september)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Groot baggerproject in de havens van Kampen

Kampen is gestart met een groot baggerproject. De komende maanden worden alle havens uitgediept. Dat moet eens in de vijftien jaar gebeuren. (RTV Oost, 21 september)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Zuid-Hollandse gemeenten willen landelijk beleid PFAS

Zeventien Zuid-Hollandse gemeenten willen dat er landelijk beleid komt om verspreiding van perfluoralkylstoffen (PFAS) in de bodem tegen te gaan. Daarbij moeten landelijke regels ook leiden tot eenduidigheid over reiniging van met PFAS vervuilde grond. (H2O Waternetwerk, 21 september)

Lees meer: H2Owaternetwerk.nl

 

Bodem en dijk Oude Maas wordt sterker

De bodem- en dijkversterking van de Oude Maas is nu in volle gang. De samenwerking tussen het waterschap en Rijkswaterstaat werd symbolisch bekrachtigd door het te water laten van een zinkstuk. (Barendrechts Dagblad, 21 september)

Lees meer: barendrechtsdagblad.nl

 

Rechtszaak tegen vuildepot Schiphol

De luchthaven Schiphol stuit bij de vele werkzaamheden zoals de bouw van een nieuwe pier en terminal op grote hoeveelheden vervuilde grond. In alle haast wordt nu op Schiphol-Rijk een gigantische stortplaats aangelegd. Ondernemers in de omgeving proberen vandaag bij de rechtbank het depot tegen te houden. (De Gooi- en Eemlander, 20 september)

Lees meer: gooieneemlander.nl

 

Gebruik de Limburgse bodem als buffer voor groene energie

Groene stroom laat zich moeilijk opslaan. Promovendus Jan Huynen (86) bedacht een systeem met circulerend water, diep in de Limburgse bodem. (Trouw, 21 september)

Lees meer: trouw.nl

 

Dertigtal diergeneesmiddelen na bemesting terug te vinden in de bodem

Ongeveer de helft van een dertigtal diergeneesmiddelen uit de veehouderij, die in drijfmest werd gevonden, kun je na bemesting terugvinden in de bodem. Sommige stoffen worden snel afgebroken, maar er zijn er ook die je in grond- en oppervlaktewater kunt terugvinden. (Melveebedrijf.nl, 21 september)

Lees meer: melkveebedrijf.nl

 

DP2019: Uitvoering stresstest vraagt nog om forse inspanning

Het doel dat voor alle gemeenten in 2019 een volledig uitgevoerde stresstest beschikbaar is, volgens het Deltaprogramma haalbaar, maar vraagt nog wel om een forse inspanning. Het merendeel van de gemeenten is naar aanleiding van het Deltaplan Klimaatadaptatie al wel begonnen met het in kaart brengen van de kwetsbaarheden voor weersextremen. Dat blijkt uit het Deltaprogramma dat dinsdag 18 september werd gepresenteerd. (Waterforum, 18 september)

Lees meer: waterforum.nl

 


Pagina 4 van 76

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA