donderdag 01 augustus 2019

Vanaf morgen is het verboden om grondwater te onttrekken in en rondom kwetsbare natuur in Twente en een deel van Salland. Het gaat om het gedeelte ten zuiden van de Overijsselse Vecht. (rtv Oost, 31 juli)

Lees meer: rtvoost.nl

donderdag 01 augustus 2019

Aelmans Adviesgroep uit Voerendaal neemt een belang van vijftig procent in het Osse Nipa Milieutechniek. De bedoeling is om dit belang op termijn verder uit te breiden. Bij Nipa, gevestigd aan de Landweerstraat-Zuid, werken tien mensen. Zij worden onderdeel van een organisatie die tien keer zo groot is. (Brabants Dagblad, 31 juli)

Lees meer: bd.nl

 

20190729 Waterschap Zuiderzeeland Junior Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

popup opkomende stoffen

donderdag 01 augustus 2019

Een spiksplinternieuw speelveld in Lent is deze week een paar dagen open geweest. Nu staan er weer hekken omheen want er zit glas tussen de grond. En niet zo’n beetje ook. Flinke scherven van ruiten en potten en bovendien grote, scherpe stenen. (De Gelderlander, 1 augustus)

Lees meer: gelderlander.nl

woensdag 31 juli 2019

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van Kindcentrum Ten Boer aan de Riekele Prinsstraat zal gepaard gaan met een twee weken durend archeologisch onderzoek. Met daaraan gekoppeld een speciaal programma voor dorpsbewoners en andere belangstellenden. (Dagblad van het Noorden, 30 juli)

Lees meer: dvhn.nl

woensdag 31 juli 2019

De lidstaten van de Europese Unie nemen in verband met droogte vooral reactief maatregelen en dan is het eigenlijk al te laat, stelt het Wereld Natuur Fonds in het rapport Good water management: the heart of Europe’s drought response. De organisatie pleit voor preventie en de volledige toepassing van de Kaderrichtlijn Water. (H2O Waternetwerk, 30 juli)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

20190722 Geo hydroloog duurzame energie

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20190815 SGS Search BodemnieuwsBanner Milieukundig Begeleider formaat aangepast

woensdag 31 juli 2019

Van september 2019 tot ongeveer de zomer van 2020 vindt er seismisch onderzoek plaats in delen van Midden-Nederland tussen Nijmegen en Haarlem. Wellicht vindt een deel van dit seismisch onderzoek ook plaats in de gemeente Woerden. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving waar seismisch onderzoek daadwerkelijk gaat plaatsvinden worden twee weken van tevoren geïnformeerd. (Woerdense Courant, 30 juli)

Lees meer: woerdensecourant.nl

woensdag 31 juli 2019

Bij een installatie van boor- en gaswinningsbedrijf Wintershall DEA in Emlichheim, vlak over de grens bij Schoonebeek, is giftig water de bodem ingetrokken. (Dagblad van het noorden, 30 juli)

Lees meer: dvhn.nl

woensdag 31 juli 2019

Staatsbosbeheer wil de plas in de Maneswaard bij Opheusden opnieuw inrichten. Het bedrijf K3 uit Andelst is in de arm genomen om onder meer flauwere oevers en eilanden aan te leggen. Omwonenden zijn uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de voormalige zandwinplas. (Regio TV Tiel, 30 juli)

Lees meer: regiotvtiel.nl

20190709 Bioclear earth Adviseur Bodem Water Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

dinsdag 30 juli 2019

Nog niet zo lang geleden ging er in Leeuwarden geen zomer voorbij zonder meldingen van blauwalg en dode watervolgels door botulisme. In deze recordzomer gaat het prima met de waterkwaliteit. Volgens het waterschap komt dat vooral omdat het water in de hele stad beter doorstroomd. (Omrop Fryslân, 29 juli)

Lees meer: omropfryslan.nl

dinsdag 30 juli 2019

Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden gaat de samenwerking met de verschillende betrokken partijen centraal stellen. (Regio TV De Bilt, 29 juli)

Lees meer: regiotvdebilt.nl

dinsdag 30 juli 2019

Voor het eerst sinds 10 jaar is de gemiddelde nitraatconcentratie op de bedrijven die deelnemen aan Koeien & Kansen op de zandgronden hoger dan de norm van 50 milligram per liter. Dit blijkt uit metingen van het afgelopen jaar. De droge weersomstandigheden en lage grondwaterstanden 2 jaar hebben hier mogelijk aan bijgedragen. (Groene Ruimte, 29 juli)

Lees meer: groeneruimte.nl

PFAS cursus 2.0 300200

20190711 Projectleider Bodem Tauw

20190819 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Grondzaken Bodemnieuws