Groninger Bodem Beweging wil openbaarheid van alle stukken rond samenwerking gaswinning

De Groninger Bodem Beweging (GBB) stond donderdag tegenover het ministerie van Economische Zaken in de rechtbank van Groningen. GBB wil dat alle stukken openbaar worden gemaakt over de samenwerking die er is tussen de staat, de NAM en andere gasbedrijven. (RTV Noord, 1 februari)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Aanvullingswet bodem ingediend bij Tweede Kamer

Op 23 januari 2018 heeft het kabinet het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet bodem is een van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. Later volgen de aanvullingswetten voor geluid, grondeigendom en natuur. De Aanvullingswet bodem wordt ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (Bodem+, 25 januari)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Tweede Kamer stemt in met gewijzigd wetsvoorstel VET

Doorbraak inzake transparantie en enkelvoudige storingsreserve. De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd voor het wetvoorstel Voortgang energietransitie (VET). (VEMW, 31 januari)

Lees meer: vemw.nl

 

25.000 kuub bagger vanuit Hoorn naar Marker Wadden

Beens Dredging uit Schagen is woensdag begonnen met het uitbaggeren van de Hoornse havens. (Noordhollands Dagblad,
31 januari)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 

Koepels: Voortgang omgevingswet in gevaar

Nieuwe vertraging voor de al twee keer uitgestelde Omgevingswet? In een brandbrief aan de verantwoordelijke ministers melden IPO, VNG en Unie van Waterschappen dat het uitvoeringsprogramma "Aan de slag met de Omgevingswet" momenteel niet 'het' tempo [kan] maken en de ondersteuning bieden die noodzakelijk is. (Binnenlangs bestuur, 25 januari)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Baggeren in Strijen stilgelegd vanwege mogelijke vondst explosieven

Het baggeren in de watergangen van de gemeente Strijen is op bepaalde trajecten even tot stilstand gekomen. Dit vanwege onder meer de mogelijke aanwezigheid van explosieven. (Hoeksch. Nieuws, 31 januari)

Lees meer: hoekschnieuws.nl

 

Boeren werken bewust aan 'koolstofvallei'

Over de kracht en werking van organische stof in de bodem is veel kennis beschikbaar. Alleen is dat lang niet altijd bekend bij melkveehouders of handelen ze er nog amper naar. Het project 'Carbon Valley' is gestart om daar verandering in aan te brengen. (Nieuwe Oogst, 30 januari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Radioactief afval veilig diep in de aarde opbergen

Nederlands radioactief afval kan veilig worden opgeborgen, diep in klei- of steenzoutlagen. Stralingsgevaar voor de mens levert dat op de zeer lange termijn niet op. Ook het drinkwater wordt niet aangetast bij een ondergrondse eindberging van radioactief afval. (AD, 29 januari)

Lees meer: ad.nl

 

Talen heeft 700 ton afgebrand afval opgeruimd

De eigenaar van recyclingbedrijf A. Talen in Stadskanaal heeft gehoor gegeven aan de eis van de provincie om 700 ton afval binnen twee weken op te ruimen. De werkzaamheden op het bedrijfsterrein zijn afgelopen week afgerond. (RTV Noord, 29 januari)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Omwonenden bezorgd over voormalige vuilstort die lekt: 'Wat een shitzooi'

Inwoners van Ten Boer en Woltersum zijn ongerust over werkzaamheden bij de voormalige vuilstort aan de Bouwerschapsweg. Die is rond 1980 afgedekt, maar onlangs bleek dat het chemisch afval zich mengt met grondwater. 'Wat een shitzooi', zegt omwonende Addy Dost. (RTV Noord, 26 januari)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Energietransitie kan niet zonder risico's en kosten

Nu de kraan van het Gronings aardgas steeds dichter wordt gedraaid moeten we op zoek naar alternatieven, zoals ultra-diepe geothermie. Hierbij wordt energie opgewekt met de warmte die de aarde, op zo'n vijf kilometer diepte, opwekt. (BNR, 29 januari)

Lees meer: bnr.nl

 

Nieuw bij SIKB: kwaliteitsborging geboorde brandputten

Bij de bestrijding van een brand is voldoende aanvoercapaciteit van bluswater essentieel. Zonder de aanwezigheid van brandkranen, grachten of leidingwater in een stad of, in meer landelijk gebied bij het blussen van een berm-, bos of heidebrand, zonder oppervlakte- of grondwater is de brandweer machteloos. Voor de laatste optie is een geboorde brandput nodig. (SIKB, 26 januari)

Lees meer: sikb.nl

 

Overeenstemming over nieuw schadeprotocol Groningen

Bewoners in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 19 maart terecht bij een loket voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Hiervoor wordt de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen ingesteld die onafhankelijk van de NAM en de overheid beslissingen neemt over de oorzaak van de schade en de schadevergoeding. (Rijksoverheid, 31 januari)

Lees meer: rijksoverheid.nl

 

Ook Drenthe moet gaan praten met gedupeerden mijnbouwschade

Ria Mulder en Nico Broekema van NAM-schade Emmen scharen zich achter een brief van Ab Bruintjes uit Koekange. Die wil dat het Drents parlement eerst met gedupeerden van mijnbouwschade gaat praten, voordat minister Wiebes wordt aangeschreven. (Emmen, 31 januari)

Lees meer: emmen.nu

 

Groot onderzoek aardwarmte vanuit Renkum

Gedeputeerde Staten stellen voor 1,8 miljoen euro beschikbaar te stellen aan Tellus Renkum BV voor seismisch onderzoek naar de potentie en risico's van Ultra Diepe geothermie in Gelderland. De provincie Gelderland heeft als doel om in 2050 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken moet de energievoorziening verduurzamen. Ultradiepe geothermie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Provinciale Staten moeten over dit voorstel nog besluiten. (Hoog en Laag.nl, 31 januari)

Lees meer: hoogenlaag.nl

 

Brandbrief Perkpolder: De provincie laat ons in de steek

Omwonenden van de westelijke Perkpolder voelen zich in de steek gelaten door de provincie. Dat schrijven ze in een brandbrief aan commissaris van de Koning Han Polman. Ze doen een klemmend beroep op hem om in actie te komen en zijn verantwoordelijkheid te nemen. (Omroep Zeeland, 30 januari)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Achterhoek wil 'zombiebodem' leven inblazen

De Gelderlander publiceerde kort geleden een artikel waarin hoogleraar dierecologie Henk Siepel van de Radbouduniversiteit Nijmegen aangaf dat uit steekproeven blijkt dat de bodem van Twente en de Achterhoek nauwelijks nog bodemfauna bevat door overbemesting en te vaak ploegen en scheuren. 'Zombiebodem' noemde hij de akkers: "Het ziet er groen uit, maar is zo dood als een pier." Volgens Arjan Bonthuis, voorzitter van LTO-afdeling Zuid Twente, die in het artikel ook aan het woord komt, heeft het bodemleven de aandacht van landbouwers: "Om te zeggen dat de bodem hier zo dood als een pier is, dat is onzin." (Elna, 30 januari)

Lees meer: elna.nl

Lees hier het artikel uit De Gelderlander

 

Scheikundige: 'De gifbelt bij Woltersum moet worden opgeruimd'

Als er iemand is die weet wat er onder de grond van de voormalige vuilstort bij Woltersum zit, dan is het wel Jacob Reilman uit Borger-Odoorn. 'Deze afvalstoffen moeten niet in je lichaam komen.' (RTV Noord, 29 januari)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Bottom-up

Het past bij zelfbewuste en sterke bedrijven om zelf maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Van onder af dus. Dat geldt zeker voor water. Overheden maken wetten en regels, maar voor het bereiken van de nagestreefde doelen is meer nodig. Denk aan draagvlak, betrokkenheid en vaak ook financieel voordeel. (Nieuwe Oogst, 27 januari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Vlaamse waterbodems zijn sterk vervuild

De kwaliteit van de Vlaamse wateren is al jaren ondermaats en dat lijkt niet te verbeteren. Dit geldt evenzeer voor de kwaliteit van de waterbodem. Dat zegt de Unie van Milieu-Ondernemingen (UMiO), die van oordeel is dat het plan van aanpak dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hiervoor uitstippelde ontoereikend is zolang geen integrale aanpak (bv. via een solidariteitsfonds) wordt uitgewerkt. Het feit dat bedrijven individueel zouden opdraaien voor de kosten vindt UMiO onaanvaardbaar. (Bouwkroniek, 29 januari)

Lees meer: bouwkroniek.be

 


Pagina 35 van 76

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA