Groninger Bodem Beweging: 'Het is hier al dieprood, code paars bijna'

De Groninger Bodem Beweging is blij met de forse kritiek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op de NAM en de maatregelen die het wil treffen na de beving in Zeerijp. Het SodM spreekt van 'code rood'. (RTV Noord, 11 januari)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van kracht

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Om dat mogelijk te maken, is op 22 december 2017 het besluit BRO gepubliceerd in de Staatscourant. De BRO gaat het o.a. mogelijk maken om digitale ruimtelijke GeoInformatiemodellen in te zetten bij beleidsafwegingen. (Bodem+, 8 januari)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem+ 2018

Voor de vierde keer presenteert Rijkswaterstaat Bodem+ het Jaarwerkplan Bodem+ in de vorm van een online magazine. Het jaarwerkplan 2018 geeft de toekomstplannen van Bodem+ weer en geeft aan wat prioriteiten zijn voor dit jaar. (Bodem+, 4 januari)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Afname winning van primaire bouwgrondstoffen

Bijgaand rapport doet verslag van het jaarlijks monitoringsonderzoek naar de winning, het verbruik, de import en de export van primaire bouwgrondstoffen in de periode 2015-2016. Het gaat hierbij om de volgende bouwgrondstoffen: grove granulaten (grind, gebroken grind/steenslag), fijne granulaten (beton- en metselzand), ophoogzand en overige bouwgrondstoffen (kalkzandsteenzand, zilverzand, klei en mergel). (Bodem+, 8 januari)

Lees meer: bodemplus.nl

 

In 2016 minder afwijkingen bij milieuhygiƫnisch bodembeheer

Het CCvD Bodembeheer heeft op 14 december 2017 het rapport 'Functioneren certificatieschema's milieuhygienisch bodembeheer SIKB - Jaarrapportage 2016' vastgesteld. (SIKB, 9 januari)

Lees meer: sikb.nl

 

Station Stadshagen waarschijnlijk volgende maand open na spoorblunder

Treinreizigers op de lijn Zwolle-Kampen kunnen waarschijnlijk vanaf volgende maand uit- en instappen bij station Stadshagen. Dat is de uitkomst van een 'constructief overleg' tussen ProRail en de provincie Overijssel. Daarvoor zijn wel keuzes nodig in de dienstregeling, meldt gedeputeerde Bert Boerman. (De Stentor, 10 januari)

Lees meer: destentor.nl

 

Groningen had stille hoop dat bodem tot rust was gekomen - tot maandagmiddag

Groningen had de stille hoop dat het dichter draaien van de gaskraan de bodem tot rust had gebracht. Tot maandagmiddag drie uur: de zwaarste aardbeving in ruim vijf jaar. 'We staan weer met beide benen op de grond.' (Volkskrant, 8 januari)

Lees meer: volkskrant.nl

 

Sanering Horn 5 wordt hervat

De sanering van de grond van de oude chemische wasserij aan de Horn 5 wordt hervat. Dat meldt de gemeente. (Weesper Nieuws, 8 januari)

Lees meer: weespernieuws.nl

 

Zeeuwse bodem is rijker dan gedacht

Dat er in Zeeland weinig te ontdekken valt is volgens archeologe Nathalie de Visser een misvatting. "Er is hier genoeg, zeker in Zeeuws-Vlaanderen." (PZC, 8 januari)

Lees meer: pzc.nl

 

Grootschalig onderzoek naar de lange termijn gevolgen van gaswinning

Hoe reageert de Groningse aardbodem precies op de gaswinning? Die vraag staat centraal in het nieuwe, grootschalige onderzoeksprogramma DeepNL van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. (RTV Noord, 3 januari)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Glastuinbouwbedrijf A. C. Hartman stelt aardwarmteproject voorlopig uit

Het glastuinbouwbedrijf A.C. Hartman in het Friese Sexbierum meldt dat het aardwarmteproject is vertraagd. Het bedrijf wil op 3 kilometer diepte naar aardwarmte te boren. In de put kan water met een temperatuur van 100 graden Celsius naar boven worden gebracht, om daarmee de kassen te verwarmen. (AgriHolland, 2 januari)

Lees meer: agriholland.nl

 

Bevoegdheden bodem en ondergrond: wat gaat er veranderen?

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeenten op het beleidsterrein bodem en ondergrond gaan veranderen. Dit heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet, de Rijksstructuurvisie Ondergrond en het adviesrecht van gemeenten in de Mijnbouwwet. In de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) leest u er meer over. (Bodem+, 9 januari)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Laatste activiteit Adviescommissie Water: pas op het grondwater!

In haar allerlaatste advies heeft de Adviescommissie Water (AcW) grote zorgen geuit over de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. De AcW adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hoge prioriteit te geven aan een goede bescherming van het grondwater. Het advies werd kort voor Kerstmis uitgebracht. Per 1 januari 2018 is de AcW opgeheven. (Waterforum, 4 januari)

Lees meer: waterforum.nl

 

Hembrug terrein Zaandam verkocht voor 41 miljoen

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt het Hembrugterrein in Zaandam voor 41 miljoen euro aan ABC Planontwikkeling BV. De projectontwikkelaar bracht het hoogste bod uit. Op het terrein komen ongeveer 1.000 woningen, zowel huur als koop. (Binnenlands Bestuur, 9 januari)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Langdurige natte periode legt problemen met grondwater bloot

De vele regenval sinds september is in de praktijk een goede klimaatstresstest gebleken. Dat stelt ingenieursbureau Wareco na bestudering van de eigen gegevens over de vaak erg hoge grondwaterstanden. Hierbij zijn de nodige knelpunten boven water gekomen. (H2O Waternetwerk, 10 januari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Illusie armer, parkeergarage rijker

De grond bij de parkeergarage is onderzocht. Hoewel de verontreiniging er nog zit kan straks worden doorgegaan met de werkzaamheden. Natuurlijk moet dit wel veilig gebeuren. En dan nog even afwerken met een laag beton. Klaar is Kees. Aan het oog ontrokken. Feit is dat we de (zware) verontreinigingen voor altijd "bewaren". Voor onze achterkleinkinderen, zeg maar. (De Brug, 10 januari)

Lees meer: brugnieuws.nl

 

Onderzoekscommissie bodemvervuiling Ter Apel komt in maart met resultaten

De commissie Gezondheidsklachten Ter Apel, die onderzoek doet naar de vervuiling van het COA-terrein in Ter Apel, komt uiterlijk in maart met haar eindrapportage. Dat laat de commissie weten in een voortgangsverslag. (RTV Noord, 8 januari)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Massaal drugsafval gedumpt in Lommel

Aan Stevensvennen in Lommel hebben onbekenden een dertigtal vaten met drugsafval in gedumpt. Voor Lommel is het sinds vorig jaar al de vierde keer. "In heel Limburg werd vorig jaar gemiddeld meer dan een keer per maand chemisch afval ontdekt", klinkt het bij het parket. (HLN, 6 januari)

Lees meer: hln.be

 

Waterschappen werken steeds duurzamer

De waterschappen liggen goed op koers met de realisatie van hun duurzame ambities. Dit is de belangrijkste conclusie van de Klimaatmonitor Waterschappen over 2016. (Asser Courant, 8 januari)

Lees meer: assercourant.nl

 

Bospad Ugchelen gevaarlijk en dicht na vondst van asbest

Het asbest in het bos bij de Schoolbeek zou niet gevaarlijk zijn. Toch zit een bospad dicht en komt er sanering. (De Stentor, 2 januari)

Lees meer: destentor.nl

 


Pagina 38 van 76

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA